U dálnic i po letech zbývají stovky nelegálních poutačů, rostou i nové

Billboard u dálnice. Pramen: MDČRBillboard u dálnice. Pramen: MDČR

Státu se ani po třech letech nepodařilo odstranit nelegální billboardy od dálnic.

V okolí dálnic a silnic první třídy zůstávají i po více než třech letech účinnosti zákazu billboardů v ochranném pásmu desítky až stovky nelegálních poutačů. Do letošního léta jich zmizelo 2 253. Vyplývá to z informací ministerstva dopravy pro ČTK. Zákaz platí od září 2017, provozovatelé se ale na něj mohli připravovat už od roku 2012, kdy byl zákon s pětiletou lhůtou schválen. V roce 2017 silničáři napočítali u dálnic a silnic první třídy přibližně 3 000 nelegálních reklam.

„Přesný počet zbývajících reklamních zařízení k odstranění je obtížné určit proto, že na jedné straně jsou reklamní zařízení odstraňována, na straně druhé vznikají nová nelegální zařízení, případně jsou ta stávající přemísťována. Další věcí je, že pokud zařízení odstraní sám jeho vlastník, nemá povinnost nám toto oznamovat,“ uvedl mluvčí ministerstva František Jemelka. Vedle toho je navíc nutné nejprve prověřit legalitu jednotlivých zařízení, což je podle mluvčího kvůli obstrukcím ze strany nepoctivých majitelů často komplikovaný a zdlouhavý proces.

Podle dat z letošního června bylo z okolí dálnic odstraněno 1 156 nelegálních billboardů, dalších 1 097 zmizelo od silnic první třídy. Oproti údajům ze závěru loňského roku je to dohromady asi o 16 odstraněných poutačů více.

Postup při odstraňování je od začátku stejný. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) po zjištění nelegálního poutače nahlásí případ příslušnému silničnímu správnímu úřadu. Ten následně vyzve vlastníka k jeho odstranění. Pokud tak majitel v požadovaném termínu neučiní, vyzve úřad k odstranění silničáře. Ti menší zařízení odstraňují sami, na likvidaci větších poutačů vypisují veřejné zakázky. Náklady na likvidaci pak účtují majitelům. Odstraňování ze strany státu však mnohdy komplikují majitelé, kteří na silničáře volají policii a podávají žaloby, což jejich práci často brzdí.

Zakázané reklamy zůstávají většinou po majitelích, kteří s úřady nekomunikují a na výzvy často nereagují. U řady billboardů je navíc složité pravého vlastníka najít. Velké tuzemské reklamní firmy už většinou svá zařízení odstranily.

Odstranění billboardů z ochranného pásma dálnic a silnic první třídy vyžaduje zákon o pozemních komunikacích. Majitelům reklamních ploch nařizuje jejich odstranění, pokud jsou blíže než 250 metrů od dálnic a 50 metrů od silnic první třídy. Legální zůstávají reklamy například uvnitř obcí, v tzv. souvisle zastavěném území, a také pokud byly povoleny podle stavebního zákona.

ČTK

Tagy billboardy Ministerstvo dopravy nelegální reklama podél dálnic a silnic I.třídy ŘSD
15 komentářů