Tržby Škody Transportation překročily 11 miliard, skupina má zakázky na tři roky dopředu

Nová tramvaj Škoda ForCity Smart pro Plzeň. Pramen: Škoda TransportationNová tramvaj Škoda ForCity Smart pro Plzeň. Pramen: Škoda Transportation

Celkem skupina loni investovala 850 milionů do továren v Plzni, Ostravě, Šumperku a ve finském Otanmäki.

Strojírenské skupině Škoda Transportation loni vzrostly tržby meziročně o více než 11 procent na 11,03 miliardy korun. Zásoba práce vzrostla o 14 procent na 68,7 miliardy. Firma tak má zajištěnou práci zhruba na tři roky dopředu. Auditované výsledky byly zveřejněny dnes.

Provozní výsledek skupiny před odpisy a mimořádnými jednorázovými nepeněžními vlivy (upravená EBITDA) dosáhl 380 milionů korun, což představuje meziroční růst o 18,6 procenta. Do výsledné EBITDA (hrubý provozní výsledek před úroky a odpisy) však promluvily „jednorázové nepeněžní vlivy“ ve výši 1,17 miliardy. Šlo podle firmy zejména o opravné položky k dlouhodobému nehmotnému majetku, pohledávkám a zásobám materiálu.

„Výše zmíněné mimořádné opravné položky souvisí s historickými vývojovými náklady a zakázkami,“ uvedla firma bez podrobností. Se zahrnutím těchto vlivů činí EBITDA minus 790 milionů a výsledkem hospodaření je ztráta 1,42 miliardy. Skupina loni splatila dluhopisy ve výši 2,3 miliardy korun.

„Každému jednomu škodovákovi chci poděkovat za minulý rok, který byl nesmírně náročný. Bohužel současná pandemie Covid-19 a s ní související opatření měly negativní dopad na realizaci našich zakázek a investic. Byl například ovlivněn průběh technické a materiálové přípravy projektů, některé dodávky od subdodavatelů nebo z důvodu onemocnění se snížila použitelná kapacita ve výrobě, zkoušení a homologaci. U zahraničních zakázek hrála významnou roli zásadní omezení cestování a restrikce v jiných státech. Situace s mnoha omezeními také ovlivnila naše plány v oblasti náboru nových zaměstnanců. Celou dobu jsme se však snažili o to, aby tyto dopady byly minimalizovány. Naše ambice byly v roce 2020 s ohledem na kapacitní plán a souběh mnoha projektů vyšší, dosažený výsledek přesto považuji s ohledem na okolnosti za velmi dobrý,“ uvedl šéf Škody Petr Brzezina.

Celkem skupina loni investovala 850 milionů do rozšíření výrobních podniků v Plzni, Ostravě, Šumperku a ve finském Otanmäki. Šlo například o zkušebnu, lakovnu, podvozkárnu, obráběcí centra či montážní linky. Dalších 1,73 miliardy šlo do výzkumu a vývoje.

Za první čtvrtletí letošního roku je skupina v zisku. EBITDA dosáhla 260 milionů korun.

Tagy Škoda Transportation výsledky 2020
34 komentářů