Trolejbusy do Polabí jsou znovu v procesu EIA, trať se má stavět od příštího roku

Vizualizace trolejbusové trati Vinoř - Brandýs n.L. Pramen: KSÚS Stř.k/dokumentace EIAVizualizace trolejbusové trati Vinoř - Brandýs n.L. Pramen: KSÚS Stř.k/dokumentace EIA

Kraj projekt prezentuje jako elektrifikaci dnešní autobusové linky 375.

(Aktualizováno 19:30) Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje znovu poslala k posouzení vlivu na okolí (EIA) plán na zbudování trolejbusové tratě z Prahy do Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi. Jde o druhý pokus, první dokumentaci kraj loni na podzim z procesu EIA stáhl.

„Dokumentace reflektuje připomínky dotčených obci a požadavky vycházejících z projednání EIA v minulém roce. Došli jsme ke kompromisnímu řešení, které optimalizuje celé technické řešení tak, aby byl minimalizován zásah do intravilánu obcí,“ sdělil krajský radní pro dopravu Petr Borecký.

Kraj projekt prezentuje jako elektrifikaci dnešní autobusové linky 375. Troleje přitom nebudou v celé trase, linku budou zajišťovat elektrobusy (parciální trolejbusy), které se budou dobíjet za jízdy v zatrolejovaných úsecích. Zahájení stavby se předpokládá příští rok, ukončení v roce 2025.

Délka zatrolejovaných úseků se přitom oproti loňské dokumentaci na popud obcí zkrátila. Loni předložená dokumentace EIA hovořila o tom, že z celkové délky 22 kilometrů bude pod trolejí 16,9 kilometru (ve směru Praha – Brandýs na Labem-Stará Boleslav) a 15,3 kilometru (ve směru Brandýs na Labem-Stará Boleslav – Praha). Aktuální dokumentace mluví o instalaci trolejí v délce celkem 12,65 kilometru (ve směru Praha – Brandýs na Labem-Stará Boleslav) a 11,54 kilometru (ve směru Brandýs na Labem-Stará Boleslav – Praha). Trolejové vedení bude zavedeno až k železniční stanici ve Staré Boleslavi.

Právě troleje a jejich vedení skrze obce už jeden plán na novou trolejbusovou linku zhatily. Středočeský kraj loni ustoupil od zavedení trolejbusové dopravy z Prahy do Kostelce nad Labem. Nechtěl postupovat proti vůli obcí na trase, které se záměrem nesouhlasily. Aktuálně předložená dokumentace EIA k Brandýsu přitom stále trasu do Kostelce nad Labem zmiňuje mezi uvažovanými projekty.

Plány na elektrifikaci autobusových linek mezi Prahou a Stř. krajem. Pramen: KSÚS Stř.k/dokumentace EIA

Plány na elektrifikaci autobusových linek mezi Prahou a Stř. krajem. Pramen: KSÚS Stř.k/dokumentace EIA

Tagy Středočeský kraj trolejbusy do Polabí
51 komentářů