Trolejbusová trať z Prahy do Kostelce končí procesem EIA. Kraj jej už nedotáhne.

Vizualizace trolejbusové trati Vinoř - Brandýs n.L. Pramen: KSÚS Stř.k/dokumentace EIAVizualizace trolejbusové trati Vinoř - Brandýs n.L. Pramen: KSÚS Stř.k/dokumentace EIA

Naopak kraj pokračuje v přípravě trolejbusové trati z Prahy do Brandýsa nad Labem.

Příprava trolejbusové tratě od stanice metra Letňany do Kostelce nad Labem definitivně skončila. Dosud běželo ještě takzvané zjišťovací řízení, ve kterém Krajský úřad Středočeského kraje rozhodoval, zda plán bude muset projít důkladným posouzením vlivu na okolí (EIA). Nyní rozhodl, že ano, Krajská správa a údržba silnic (KSÚS) už ale žádnou dokumentaci nepředloží.

„Příprava investorské přípravy byla zastavena usnesením z 11. listopadu 2021. V současné době tedy neprobíhají žádné práce na projektu,“ sdělil náměstek z KSÚS pro oblast investic Jan Fidler. Kraj zastavením přípravy vyhověl tlaku obcí, které si troleje na svém katastru nepřály.

Projekt nesl oficiální název „Elektrifikace úseku Praha – Kostelec nad Labem“; trolejbusová trať měla protnout katastrální území Letňany, Miškovice, Čakovice, Sluhy, Veleň, Polerady u Prahy, Mratín, Kostelec nad Labem a Brázdim. Trolejbusy měly jezdit na dnešní autobusové lince 377.

Krajský úřad konstatoval, že projekt může mít významný vliv na životní prostředí; oznamovatel se měl v dokumentaci zaměřit například na vyhodnocení možných havarijních stavů, vlivy na rozmanitost dřevin a krajinný ráz nebo zvážit zpracování variantních řešení.

Obcím vadilo především zatrolejování. Naopak kraj pokračuje v přípravě trolejbusové trati z Prahy do Brandýsa nad Labem.

Tagy KSÚS Středočeský kraj trolejbusová trať Praha - Kostelec nad Labem
97 komentářů