Třinec zrekonstruuje autobusové nádraží

Autobusové stanoviště Třinec - aktuální stav. Zdroj: Mapy.czAutobusové stanoviště Třinec - aktuální stav. Zdroj: Mapy.cz

Rekonstrukce čeká zpevněné plochy, stávající zastřešení má projít repasí.

Autobusové nádraží v Třinci projde rekonstrukcí. Jako první o tom informovaly Msstavby.cz.

„Město chce zvelebit centrum staré části Třince, zvýšit kulturu cestování a  uskutečnit nutné kroky k zajištění dlouholeté funkčnosti autobusového stanoviště,“ uvedl mluvčí města Třinec Stanislav Cieslar.

Předmětem veřejné zakázky na výběr zhotovitele je zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci autobusového stanoviště v Třinci pro stavební povolení a zpracování dokumentace pro provádění stavby, včetně výkazu výměr, rozpočtu, souhlasných stanovisek dotčených orgánů a správců sítí pro kladné vyřízení stavebního povolení.

Projektová dokumentace bude řešit repasi stávajícího zastřešení, rekonstrukci zpevněných ploch komunikací, osvětlení, chodníků a nástupišť, včetně zvážení možnosti demontáže stávajícího zábradlí bez náhrady a opravu stávající dešťové kanalizace včetně vpustí, šachet a výústního objektu. Počítá se také s návrhem mobiliáře a prvků cykloinfrastruktury.

Jak Cieslar dodal, že dokumentace pro stavební povolení by měla být k dispozici 30. listopadu 2024. Dokumentace pro provedení stavby by pak mohla být k dispozici do 31. března 2025. Dokumentace bude podkladem pro zadávací dokumentaci při výběru dodavatele stavby.

Termín výběrového řízení ani zahájení výstavby podle Cieslara nelze v této chvíli předjímat. Stejné je to s hodnotou rekonstrukce, která vzejde z projektové dokumentace.

Autobusové nádraží v Třinci - řešené území.Zdroj: VZ k rekonstrukci AN Třinec.

Autobusové nádraží v Třinci – řešené území.
Zdroj: VZ k rekonstrukci AN Třinec.

Tagy autobusové nádraží Třinec
2 komentáře