cargo

Třetí pokus: Na obchvatu Volyně na cestě do Bavorska má být hloubený tunel

Silnice I/4 v Pošumaví. Pramen: ŘSD/dokumentace EIASilnice I/4 v Pošumaví. Pramen: ŘSD/dokumentace EIA

Stavět se má v letech 2027 až 2030, obchvat má přinést úlevu řidičům i obyvatelům Volyně.

Pošumavská Volyně se koncem 20. let možná konečně dočká přeložky vytížené silnice I/4, po které míří tranzit k česko-bavorskému hraničnímu přechodu Strážný/Phillipsreut. Ředitelství silni a dálnic (ŘSD) záměr nyní poslalo k posouzení vlivů na okolí (EIA), zatím do tzv. zjišťovacího řízení.

Obchvat Volyně je příkladem vleklé přípravy staveb. Do území se začal kreslit už na přelomu 80. a 90. let, tehdy měla přeložka jít ještě částečně skrze Volyni. V polovině 90. let plán dokonce získal od ministerstva životního prostředí v procesu EIA souhlasné stanovisko, do druhého procesu EIA zamířil v roce 2007, řízení ale bylo zrušeno kvůli změně zákona. Nyní jde tedy o třetí pokus, který zapracovává i minulé připomínky.

Nejzajímavější na sedmikilometrové trase se týká tunelu. „Na žádost města Volyně byla prověřena možnost realizace hloubeného tunelu o délce 150 metrů v blízkosti Kaple Anděla Strážce,“ píše se v aktuální dokumentaci. Důvodem je mimo jiné zachování výhledu na kapli. Podle zpracovatelů dokumentace tunel zlepší i sklonové poměry, takže je doporučen jako jediná varianta.

Obchvat Volyně, I/4. Pramen: ŘSD/dokumentace EIA

Obchvat Volyně, I/4. Pramen: ŘSD/dokumentace EIA

Díky obchvatu silnice I/4 také obejde vrch Betaň, kde jsou nyní nebezpečné serpentiny a podélný sklon silnice dosahuje až 10 %. „Zejména v zimním období se toto stávající trasování jeví jako velmi nevhodné,“ píše se v dokumentaci. Přeložka se napojí na stávající silnici severně od Volyně mimoúrovňovou křižovatkou, ukončení trasy pak bylo posunuto na jih až za obec Zlešice.

„Vzhledem k relativně vysokým intenzitám provozu na stávající silnici I/4 je stavba přeložky a náprava stávajícího nevhodného trasování žádoucí. Dojde tím ke snížení dopravní zátěže v centru Volyně a dále ke zvýšení komfortu jízdy v řešené trase,“ je uvedeno v dokumentaci.

Stavět se má v letech 2027 až 2030, stavba si vyžádá zábor zhruba 28 hektarů zemědělské půdy a dvou hektarů lesa.

Tagy EIA I/4 obchvat Volyně ŘSD seznam
24 komentářů