cargo

Tratě na 160, vůz na 200. SŽDC kupuje za čtvrt miliardy měřící kolejový vagón

Měřící vůz SŽDC. Foto: SŽDCMěřící vůz SŽDC. Foto: SŽDC

Správa železniční dopravní cesty koupí od společnosti NDCon Logic za 276 milionů korun bez daně z přidané hodnoty (334,7 milionů

Správa železniční dopravní cesty koupí od společnosti NDCon Logic za 276 milionů korun bez daně z přidané hodnoty (334,7 milionů korun s DPH) měřící kolejový vůz pro diagnostiku železničního svršku. NDCon Logic byl jediným účastníkem.

Dodavatelská firma přitom existuje teprve tři roky, za loňský rok vykázala o polovinu nižší obrat, než je hodnota vozu a je prakticky bez zaměstnanců: mzdové náklady lehce přesáhly sto tisíc korun. Podle smlouvy zveřejněné v registru smluv má firma 3,5 roku na dodání celého vozu.

Cena nového vozu na 200 kilometrů v hodině se pohybuje obvykle kolem 50 milionů korun. Kolik procent ceny tvoří měřící technologie, není ze zveřejněné smlouvy jasné.

SŽDC zatím nezveřejnila ani závěrečnou zprávu zadavatele, podle informací ve věstníku veřejných zakázek se hodnotila jediná nabídka. Podle mluvčího SŽDC Marka Illiaše do zadávání byli přihlášeni jak dodavatelé celých diagnostických vozidel, tak dodavatelé s částečnou subdodávkou. „Těžiště předmětné dodávky je spíše v oblasti specializované diagnostické techniky železničního svršku,  samotní výrobci vozů touto zkušeností nedisponují a většinou takovéto komplexní řešení neposkytují. Navíc se jedná o dodávku jednoho kusu vozu, výroba speciálního vozu by byla příliš nákladná, proto navržené řešení úpravy standardního osobní vozu bylo zvoleno jako optimální,“ vysvětlil Illiaš.

Vůz má být úplně nový, dodat ho má společnost CZ Loko. Měřící technologie má dodat rakouská společnost Plasser&Theurer. Dodavatelem části technologií a IT řešení je společnost NDCon Logic, která celou zakázku zastřešuje. „Společnost NDCon Logic působí v oblasti diagnostiky železnice již několik let a relizovala obdobný projekt dodávky diagnostické jednotky pro nedestruktivní defektoskopii a řady dalších projektů v oblasti diagnostiky drážní cesty,“ uvedl zástupce firmy Vlastimil Hebelka.

Společnost byla podle obchodního rejstříku založena 14. března 2014. „Máme také registrovanou živnost pro výrobu drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze, tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku,“ dodal Hebelka. „Žádný z dodavatelů vozidel ani specializovaných měřících technologií nenabízí takovéto komplexní řešení a to ani s ohledem na integraci IT řešení do prostředí SŽDC,“ dodal.

Podle zadávací dokumentace byl podmínkou účasti obrat nejméně 300 milionů za rok v posledních třech účetních obdobích. Podle výsledků, které NDcon zveřejnil ve sbírce listin, to ale firma splnit nemohla. V roce 2016 měla obrat 129 milionů korun, v roce 2015 46 milionů korun. Podle Illiaše ale firma  prokázala splnění kvalifikačních požadavků z části přímo a částečně prostřednictvím poddodavatelů.

200 kilometrů za hodinu? Myslíme na budoucnost, tvrdí SŽDC

Maximální rychlost na české železniční síti je 160 kilometrů v hodině, přesto chce SŽDC vagón až na dvousetkilometrovou rychlost. Illiaš to vysvětluje tím, že železniční vozy obecně slouží desítky let.

„Tento vůz bude v budoucnu sloužit v rámci měření přejímek stavebních prací a periodických měření a zajišťovat tuto činnost i na tratích s rychlostí vyšší než 160 km/h. V horizontu samotné dodávky a návazně i životnosti vozu bude bez problému sloužit svým účelům i v době, kdy na sítí SŽDC budou rychlosti 200km/h u některých traťových úseků už obvyklé,“ uvedl Illiaš.

Argumentuje i tím, že osobní dopravci v Česku mají vozy na 200 kilometrů hodině. Ti je ale používají často pro vyšší rychlost v zahraničí. „Správce infrastruktury by v  z pohledu dlouhodobé strategie měl disponovat adekvátním diagnostickým vozem,“ řekl Illiaš.

Pro NDCon Logic jde o druhou velkou zakázku na SŽDC. V červnu na veletrhu Czech Raildays představila SŽDC diagnostickou jednotku DJ NDT. Oproti dosavadní praxi se nejedná o pouhý měřicí vůz, ale po vzoru nejmodernějších světových železnic o ucelenou kompaktní jednotku složenou ze tří vozidel – hnacího vozidla, řídicího vozu a měřicího vozu. Souprava může být řízena z obou čel umístěných na konci hnacího a řídicího vozu.

 

Tagy měřící vůz NDCon Logic SŽDC
4 komentáře