LOT 3a leaderboard

Toalety v metru získají jednoho provozovatele, 29 jich čeká modernizace

Modernizované toalety ve vestibulu stanice Můstek na lince metra A. Foto: Petr Hejna / DPPModernizované toalety ve vestibulu stanice Můstek na lince metra A. Foto: Petr Hejna / DPP

Cena za použití veřejných toalet v metru má být maximálně 10 Kč.

Dopravní podnik hl. m. Prahy začíná s výběrem firmy, která bude mít pět let na starost provoz všech veřejných toalet ve stanicích pražského metra. Vítěz jednacího řízení s uveřejněním získá smlouvu na provoz všech 64 toalet.

Podmínkou smlouvy bude zajištění provozu každý pracovní den od 6:00 do 22:00, o víkendech a svátcích od 8:00 do 22:00. Provozovatel musí zajistit jejich pravidelný úklid, včetně sanitace, dezinfekce, doplňování zásobníků mýdla, dezinfekce a toaletního papíru, výběr poplatku za použití WC a běžné údržby a opravy veškerého zařízení a prostor. Provozovatel bude také hradit náklady na provoz veřejných toalet, tj. vodné, stočné a spotřebu energií. Ty se v průměru pohybují na úrovni více než 8,2 milionu Kč ročně, z čehož největší podíl, téměř 4 miliony Kč činí vodné a stočné, necelé 3 miliony Kč náklady na elektrickou energii a zhruba 1,4 milionu Kč náklady na teplo.

V síti pražského metra je celkem 64 toalet, 17 ve vestibulech na trase A, 27 na trase B a 20 na trase C. Většina z nich, celkem 35 je buď nových nebo po celkové rekonstrukci a modernizaci, která probíhá od roku 2014. Zbylých 29 toalet plánuje DPP zrekonstruovat v následujících 5 letech, tj. do roku 2026.

Průměr 4 763 návštěvníků toalet měsíčně

Příjmy, které provozovatel vybere na poplatcích za použití toalet, mu budou náležet v plné výši, přičemž cena za jedno použití WC bude 10 Kč včetně DPH. Relevantní údaje o počtu návštěvníků veřejných toalet v metru jsou dostupné pouze u rekonstruovaných WC, které jsou vybaveny turnikety. Průměrný počet platících zákazníků takového sociálního zařízení je 4 763 měsíčně.

Návštěvnost toalet v metru se výrazně liší v průběhu sezóny, ovlivňuje ji nejen poloha stanice a poloha samotných toalet ve vestibulu, ale také aktuální dění v  okolí stanice, případně dostupnost či spíše nedostupnost této služby na povrchu. Nejnavštěvovanější jsou toalety ve vestibulech stanic Anděl – Na Knížecí, I. P. Pavlova nebo Florenc. V případě Anděla je to díky odjezdům dálkových autobusových linek a neexistenci dopravního terminálu se zázemím na povrchu. Na I. P. Pavlova stoupá počet návštěvníků toalet v době konání např. vánočních trhů či obdobných akcí na Tylově náměstí. Ve dnech, kdy nejsou na povrchu žádné akce, je naopak počet návštěvníků toalet podprůměrný, i když je I. P. Pavlova nejvyužívanější stanicí pražského metra,“ říká Marek Kopřiva, technický ředitel DPP – Metro.

Provozovatel bude moct ve veřejných toaletách realizovat doplňkový prodej přesně vymezeného druhu zboží, jako například tuhých či tekutých mýdel, dezinfekce rukou, dámských vložek či tamponů, jednorázových plen pro děti nebo dospělé, vlhčených ubrousků, dámských punčocháčů, roušek, respirátorů apod.

Základním hodnotícím kritériem této veřejné zakázky je podle zákona o zadávaní veřejných zakázek ekonomická výhodnost nabídky, tj. celková nabídková cena za jeden měsíc provozu všech veřejných toalet v pražském metru při započtení příjmů z vybraného poplatku za použití toalet. Zájemce musí u celkové nabídky uvést, jestli se jedná o pachtovné (očekávaný příjem z výběru poplatku převyšuje náklady a přiměřený zisk provozovatele, tj. jedná se o platbu dodavatele Dopravnímu podniku) nebo služebné (očekávaný příjem z výběru poplatku nedosahuje nákladů a přiměřeného zisku provozovatele, tj. jedná se o výdaj na straně DPP). Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je pak nabídka s nejvyšším pachtovným, případně nabídka s nejnižším služebným. „Naším cílem je získat silného, renomovaného provozovatele, který se bude starat ideálně o všechny veřejné toalety v celé síti pražského metra,“ uzavírá Marek Kopřiva.

DPP předpokládá vysoutěžení nového provozovatele veřejných toalet v metru do konce letošního roku.

Tagy Dopravní podnik hl. m. Prahy dpp seznam veřejné záchody
26 komentářů