Tahanice o důchodce: Nové režijky se odkládají až na červen

Jízdenka ČD. Autor: Zdopravy.czJízdenka ČD. Autor: Zdopravy.cz

Zavedení nového systému režijního jízdného na železnici se odkládá na červen. Podle loni uzavřeného memoranda se měl stát z režijek

Zavedení nového systému režijního jízdného na železnici se odkládá na červen. Podle loni uzavřeného memoranda se měl stát z režijek v komerčních vlacích od počátku letošního roku zaměstnanecký benefit, odklad jde ale na vrub tahanicím o penzisty. Režijky tak platí minimálně do konce května v tradiční podobě jako zákonem zajištěná sleva ve všech vlacích.

Správa železniční dopravní cesty se dohodla s Českými drahami, že příplatek k režijkám za užití komerčních vlaků bude 690 korun ročně za zaměstnance a 350 korun za důchodce a děti mladší 15 let. SŽDC tuto částku uhradí svým zaměstnancům, kterým pak bude tato výhoda nahrána na In Kartu k základním režijkám.

Zároveň správa železnic připravuje databázi důchodců, kteří by měli o tento benefit zájem. Výhoda se nicméně nebude vztahovat na jejich rodinné příslušníky. Podle informací deníku Zdopravy.cz přitom náběh celého systému zpožďuje mimo jiné tahanice o důchodce, konkrétně spor o to, ke které organizaci důchodce přináleží.

Zatímco SŽDC prosazuje model, že důchodce patří firmě, od které odešel do penze, České dráhy dávají přednost profesnímu principu. Tedy například výpravčí ve výslužbě by měl mít benefit od SŽDC, i když byl penzionován jako zaměstnanec ČD. Zaměstnanci řídící provoz, například výpravčí, hláskaři, hradláři či signalisté, přešli od ČD pod SŽDC až v roce 2011. Celou věc provázejí i daňové otázky. Příplatky na režijky v komerčních vlacích budou muset zaměstnanci SŽDC zdanit, jak to ale bude u důchodců, není jasné.

SŽDC ani České dráhy na otázky k novému systému režijek zatím neodpověděly.

Tagy České dráhy režijky SŽDC
16 komentářů