SŽDC zavře vestibul břeclavského nádraží na rok, vrátí se do podoby před sto lety

Vizualizace podoby nádraží v Břeclavi po revitalizaci. Foto: SŽDCVizualizace podoby nádraží v Břeclavi po revitalizaci. Foto: SŽDC

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) zavře od 30. července vestibul výpravní budovy v železniční stanici Břeclav. Důvodem jsou naplánované stavební

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) zavře od 30. července vestibul výpravní budovy v železniční stanici Břeclav. Důvodem jsou naplánované stavební práce související s opravou celé nádražní budovy.

SŽDC o opravě a omezení pro cestující informovala na svém facebookovém profilu.

https://www.facebook.com/SZDC01/posts/1366813996782101

Po opravě má jeden z velkých železničních uzlů získat podobu jako před sto lety. Zakázku za necelých 57 milionů korun bez DPH získala podle registru smluv společnost MSO Servis, odhadovaná cena přitom byla výrazně vyšší: 73 milionů korun.

Podle SŽDC bude střední část budovy, kde je právě vestibul, revitalizována a její průčelí dostane historizující vzhled původní budovy z 19. století. „Ve vestibulu je potřeba realizovat takové stavební zásahy, které dlouhodobě nedovolí současné užívání veřejností,“ uvedla SŽDC.

Pro cestující veřejnost budou po dobu uzavření vestibulu sloužit tři trasy k vlakům: vstupem vedle restaurace do spojovací chodby mezi vestibulem a restaurací. Z chodby bude přístup do ČD centra a k pokladnímu kiosku RegioJetu. Na nástupiště bude přístup pouze přes ČD centrum. Přístup bude i po stávající trase z autobusového terminálu na 1. nástupiště. Mezi poštou a restaurací vznikne nový provizorní přístup na 1. nástupiště. Trasy budou vyznačeny provizorním značením. Informace o odjezdech vlaků budou umístěny v chodbě u ČD centra a na 1. nástupišti v buňce provizorní dopravní kanceláře.

Cestující po dokončení oprav čekají nové prostory v části původních pokladen, skleněný koridor propojí terminál autobusového nádraží a výpravní budovy. V rámci projektu dojde i k úpravě průčelí budovy do původního stavu z konce 19. století, které žádalo město Břeclav. Do opravených kanceláří chce SŽDC nalákat úřady.

Tagy Břeclav opravy nádražních budov SŽDC
11 komentářů