SŽDC nelegálně kácela na jihu Čech, zaplatí pokutu 150 tisíc korun

Vichřice znamenají pro českou železnici především problém s popadanými stromy, do některých mohou některé vlaky narazit. Snímek z roku 2015 a nehody u Brantic. Foto: Drážní inspekceVichřice znamenají pro českou železnici především problém s popadanými stromy, do některých mohou některé vlaky narazit. Snímek z roku 2015 a nehody u Brantic. Foto: Drážní inspekce

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) uložila Správě železniční dopravní cesty (SŽDC) pokutu 150 tisíc korun za nelegální kácení podél trati

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) uložila Správě železniční dopravní cesty (SŽDC) pokutu 150 tisíc korun za nelegální kácení podél trati na Českobudějovicku. SŽDC nechala v rozporu se zákonem na ochranu přírody a krajiny pokácet 23 vzrostlých stromů a 13.400 metrů čtverečních porostů podél trati v Hosíně a Hrdějovicích.

Pokuta je pravomocná, uvedla zástupkyně mluvčí ČIŽP Jana Jandová. SŽDC chybu uznala a pokutu zaplatí, reagovala mluvčí SŽDC Nela Friebová. Jandová ČTK řekla, že letos nabyly právní moci celkem čtyři pokuty pro správu železnic za 266 tisíc korun.

SŽDC nechala stromy a porost na Českobudějovicku pokácet v lednu 2019 v režimu takzvaného havarijního kácení. Pro ně není třeba povolení předem, úřadům je ale třeba to oznámit do 15 dnů po kácení. Stromy kácené v havarijním režimu musí bezprostředně ohrožovat život či zdraví. ČIŽP došla k závěru, že tyto podmínky SŽDC nenaplnila.

„Jednalo se převážně o zdravé dřeviny s rovnými kmeny, které nevykazovaly známky růstových defektů ohrožujících své okolí případným pádem či rozlomením. Navíc smlouvu uzavřela SŽDC v listopadu roku 2018, což rovněž nasvědčuje tomu, že se jednalo o plánovaný zásah,“ uvedl ředitel oblastního inspektorátu ČIŽP České Budějovice Vladimír Jiráček.

SŽDC pokácela převážně vzrostlé zdravé duby, topoly nebo akáty. Zejména u dubů měli podle ČIŽP železničáři zkoumat, zda je nutné kácet, když stromy oddělovaly dráhu od blízké obytné zástavby.

Friebová uvedla, že oblastní ředitelství SŽDC kácení chybně vyhodnotilo jako havarijní a oznámilo ho až dodatečně. Oblastní ředitelství podle mluvčí přijalo systémová opatření, která dalším podobným chybám jednotlivých zaměstnanců zabrání.

Vedle této pokuty uložila ČIŽP letos Správě železniční dopravní cesty další tři sankce. Sumu 96 tisíc korun za kácení bez povolení 21 dřevin u trati v Roztokách u Jilemnice na Semilsku. Další dvě, každá ve výši 10 tisíc korun byly za neoznámené pokácení pěti stromů u trati ve Štětí na Litoměřicku a trvalé poškození neodborným ořezem pěti jasanů a akátu v Lutotíně na Prostějovsku.

V roce 2017 zaplatila SŽDC pokutu za nepovolené kácení dva miliony korun. Týkala se 1043 stromů. „SŽDC zákon o ochraně přírody a krajiny dlouhodobě obchází, protože za nadřazený považuje zákon o dráze,“ uvedl tehdy ředitel inspekce Erik Geuss.

Jandová dnes ČTK řekla, že šlo o kácení na různých místech v ČR. SŽDC takto nepovoleně kácela v roce 2016, kromě 1043 stromů rostoucích mimo les to bylo ještě 70.853 metrů čtverečních porostů dřevin podél tratí. Spor mezi drážními orgány a orgány ochrany přírody o to, který zákon má v případě kácení kolem kolejí přednost, se vede dlouhá léta. Cestu ke kácení má železničářům zjednodušit velká novela zákona o drahách, která už prošla sněmovnou a nyní je v Senátu. SŽDC eviduje každoročně stovky pádů stromů na koleje.

 

Tagy ČIŽP dřeviny kácení stromů pokuta SŽDC Top
233 komentářů