SŽDC dostala pokutu za dělení zakázky na vysokorychlostní tratě, ani se neodvolala

Nové logo SŽDC. Foto: SŽDCNové logo SŽDC. Foto: SŽDC

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) dělila nezákonně zakázky na studie týkající se vysokorychlostních tratí. Jde o zakázky, které získala projekční

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) dělila nezákonně zakázky na studie týkající se vysokorychlostních tratí. Jde o zakázky, které získala projekční společnosti Sudop Praha a Mott MacDonald. Kvůli chybám musí zaplatit 200 tisíc korun.

O pokutě informoval Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. „SŽDC se dopustila přestupku, když rozdělila předmět jedné nadlimitní veřejné zakázky, kterým bylo zpracování studií týkajících se výstavby nové vysokorychlostní železniční tratě, na dvě zakázky,“ řekl předseda ÚOHS Petr Rafaj.

Rozdělení na dvě zakázky pomohlo tomu, že SŽDC nemusela vypsat otevřené řízení a oslovit pouze vybrané firmy

Jde o dvě zakázky z roku „Nová trať Litoměřice – Ústí nad Labem – st. hranice SRN“ za 7 milionů korun a veřejnou zakázku „Inženýrsko-environmentální analýza nového železničního spojení Lovosice – Drážďany na území ČR“ za 10,4 milionu korun. První vyhrál Sudop Praha, druhou Sudop Praha ve sdružení s Mott MacDonald.

Úřad dospěl v rámci správního řízení k závěru, že předměty šetřených veřejných zakázek na zpracování studií týkajících se výstavby nové vysokorychlostní železniční tratě vykazují úzkou časovou, místní a věcnou souvislost. „Jednalo se tak o jednu veřejnou zakázku, jejíž předpokládaná hodnota odpovídá součtu předpokládaných hodnot obou zadavatelem zadaných veřejných zakázek. Zadavatel tak měl povinnost tuto veřejnou zakázku zadat v odpovídajícím druhu zadávacího řízení. Namísto toho zadavatel rozdělením veřejné zakázky uměle snížil její předpokládanou hodnotu pod limity stanovené zákonem, přičemž skutečnost, že při zadávání nepostupoval dle zákona, mohla podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky,“ řekl Rafaj.

SŽDC proti rozhodnutí nepodala rozklad. SŽDC to vysvětluje tím, že studie byly zadány v souladu s rozhodnutím Komise o poskytnutí finanční pomoci Unie na projekty společného zájmu „Pověření zaměstnanci postupovali plně v souladu s rozhodnutím komisí a nebudou tedy postihováni. SŽDC nebude dále rozporovat výsledky řízení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, respektujeme rozhodnutí a penále ve výši 200 tisíc Kč uhradíme,“ řekla mluvčí SŽDC Kateřina Šubová.

Tagy dělení zakázek Mott MacDonald Sudop Praha SŽDC ÚOHS
2 komentáře