SŽ rekonstruuje stanici Žďár nad Sázavou, zpevní i nestabilní násep

Nádraží Žďár nad Sázavou. Autor: Phil Richards from London, UK – 12.05.13 Žďár nad Sázavou 362.167, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=26696081Nádraží Žďár nad Sázavou. Autor: Phil Richards from London, UK – 12.05.13 Žďár nad Sázavou 362.167, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=26696081

Správa železnic (SŽ) zrekonstruuje část železniční stanice Žďár nad Sázavou a navazující traťový oblouk ve směru na Sázavu u Žďáru

Správa železnic (SŽ) zrekonstruuje část železniční stanice Žďár nad Sázavou a navazující traťový oblouk ve směru na Sázavu u Žďáru (trať 250). Náklady se předpokládají ve výši 392 milionů korun. Během stavby bude zachován jednokolejný provoz. SŽ to oznámila v tiskové zprávě.

Vedle železničního svršku a spodku projde obnovou i trakční vedení, a to v délce jednoho kilometru. Upraví se také zabezpečovací zařízení. Stavbaři budou také sanovat nestabilní násep a zpevňovat skalní masiv nad tratí. Dále budou rekonstruovány dva železniční mosty, každý z nich dostane novou ocelovou konstrukci.

V úseku dlouhém 400 metrů je trať postavená na vysokém náspu, který podle správců železnic vykazuje známky nestability. Výsledek podrobného geotechnického průzkumu a posouzení stability náspu ukázal, že násypové těleso je tvořeno převážně nesoudržnými nebo slabě soudržnými zeminami. Průzkum také zjistil výskyt zvětralé vysokopecní strusky a popela.

„Neřešení současného nevyhovujícího stavu by si v dohledné době vyžádalo zavedení pomalé jízdy. Po pečlivém vyhodnocení geotechnického průzkumu jsme se rozhodli pro hloubkovou sanaci železničního tělesa pomocí stabilizačních pilířů,“ uvedl ředitel Stavební správy východ Správy železnic Miroslav Bocák.

Stavební řešení, které zpevní železniční násep, je složeno ze dvou etap. První fází je sanace pražcového podloží systémem kotvených gabionových zdí, ty zajistí stabilitu paty náspu. Druhá část bude použita v nejvíce ohroženém úseku, kde bude železniční těleso stabilizováno soustavou pilířů o průměru 60 centimetrů. Ty budou vyplněny cementovou suspenzí.

Zhotovitelem stavby jsou firmy Chládek a Tintěra Pardubice, Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, Chládek & Tintěra (Litoměřice) a FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby. Dokončení stavby se předpokládá v červnu příštího roku.

Tagy nádraží Žďár nad Sázavou Správa železnic
69 komentářů