Švestková dráha testuje bezúdržbový provoz, využije optický kabel a dron

Švestková dráha v Dlažkovicích a generální ředitel AŽD Praha Zdeněk Chrdle. Foto: Jan SůraŠvestková dráha v Dlažkovicích a generální ředitel AŽD Praha Zdeněk Chrdle. Foto: Jan Sůra

Na Švestkové dráze (Čížkovice – Obrnice) připravuje její vlastník společnost AŽD Praha přechod na bezúdržbový provoz. Společnost AŽD Praha to

Na Švestkové dráze (Čížkovice – Obrnice) připravuje její vlastník společnost AŽD Praha přechod na bezúdržbový provoz. Společnost AŽD Praha to oznámila v tiskové zprávě. Podle ní půjde o první železniční trať v českých zemích, která kromě pravidelných preventivních údržbových zásahů nebude potřebovat pochůzkáře, kteří pravidelně kontrolují technický stav trati.

Parametry a stav tratě bude průběžně sledovat a vyhodnocovat Globální diagnostický systém, který je umístěn v technologické místnosti ve stanici Třebívlice. Chytrá technologie podle firmy umí vedle zjišťování nastalých poruch některé poruchové stavy i předpovědět. „Takže servisní technici budou zasahovat před vlastní poruchou a nedojde tak k omezení dopravy,“ napsala AŽD Praha.

Místo pochůzkářů bude celistvost kolejí hlídat speciální systém FTS s optickým kabelem, který sleduje vibrace kolejnic při projíždění vlaku. Když dojde k trhlině či lomu, systém tuto skutečnost identifikuje a přesně určí místo.

„Jakmile se podaří dořešit legislativní problémy, je v plánu, že po zjištění trhliny či lomu, případně i při detekování dalších poruchových stavů na trati, automaticky vzlétne dron, který poletí ve vymezeném letovém koridoru mimo pohyb lidí a automobilů, aby zjistil reálnou situaci. V tuto chvíli jsou drony testovány za dohledu techniků s velmi uspokojivými výsledky,“ sdělila společnost.

Sledovány budou také železniční přejezdy, systém ETCS (jednotný evropský vlakový zabezpečovač), činnost informačních systémů a rozhlasu, osvětlení stanic a zastávek a další prvky. Také technický stav propustků a mostků bude sledován čidly.

„Od tohoto inovativního systému, který bude rok ve zkušebním provozu, si slibujeme významné zlevnění provozu celé tratě, zefektivnění zásahů servisních techniků a minimalizaci omezení provozu. V současné době je trať bez dopravních zaměstnanců, protože je dálkově řízena z dispečerského pracoviště v železniční stanici Lovosice. Jsem přesvědčen, že v diagnostice a automatizovaných reakcích na zhoršené parametry tratí je budoucnost zejména v plynulosti železniční dopravy,“ doplnil generální ředitel AŽD Zdeněk Chrdle.

Tagy AŽD Praha Švestková dráha údržba
72 komentářů