LOT 3a leaderboard

Superblok. Vídeň chystá po vzoru Barcelony ohraničenou oblast s omezenou dopravou

První vídeňský superblok, vizualizace. Pramen: © MA 19 7 MA 41 Stadt WienPrvní vídeňský superblok, vizualizace. Pramen: © MA 19 7 MA 41 Stadt Wien

Cíl se dá shrnout jako více zeleně a volného veřejného prostoru, méně dopravy.

Koncept takzvaných superbloků, které získaly pozornost zejména díky Barceloně, se brzy rozšíří i do Vídně. Městská sociálně-liberální koalice představila plány prvního pilotního projektu, který vznikne jižně od hlavního nádraží ve čtvrti Favoriten, v ohraničení ulic Gudrunstraße – Leebgasse – Quellenstraße – Neilreichgasse. Cíl se dá shrnout jako více zeleně a volného veřejného prostoru, méně dopravy. Radnice chce do přípravy zapojit i místní obyvatele.

Vedení Vídně hledalo inspiraci vedle Barcelony například také v Berlíně, kde se pro vznikající superbloky vžil název Kiezblocks. V podání Vídně se bude jednat o Supergrätzl. Jde o jasně ohraničené oblasti ve městě, které zpravidla sestávají z několika uličních bloků. Vnitřní ulice čeká dopravní zklidnění, průjezd motorových vozidel bývá omezen, přednost naopak získají chodci nebo cyklisté. Volný prostor je upraven, vybaven novým mobiliářem a osazen zelení. Vídeňský Supergrätzl bude zároveň „odrážet strategické cíle vídeňského městského plánování, mezi které patří zaměření na sociální soužití, podporu místních komunit, více zeleně nebo chladících prvků v boji proti změně klimatu“.

O umístění prvního vídeňského superbloku rozhodla řada kritérií, významnou roli sehrála i analýza české firmy Ecoten. Ta v roce 2019 zpracovala teplotní mapu Vídně, podle níž právě vybraná oblast patří mezi místa nejvíce postižená letním horkem. Zároveň jde o hustě zastavěnou oblast, proměna v superblok a zklidnění dopravy má proto přinést i snížení hluku a prašnosti. V Supergrätzlu se nachází několik mateřských škol a jedna střední škola, místní děti a žáci budou tedy mít bezpečnější cestu do školy. Vjezdy do domů či garáží zůstanou pro místní obyvatele i podniky zachovány, stejně jako průjezd pro záchranná vozidla nebo popeláře.

Magistrát společně s radnicí desátého obvodu chystá na podzim první informační setkání s místními obyvateli a zástupci firem. Součástí příprav bude i testovací fáze, na kterou od roku 2022 naváže příprava zřízení „zelené“ oblasti.

Tagy seznam superbloky Vídeň
136 komentářů