LOT_PRAGA_X-2021---WWW---III_728x90_new

Strojvedoucí měl zákonnou pauzu, místo vlaků jely na Osoblažce autobusy

Úzkorozchodná trať Třemešná - Osoblaha. Autor: JanSuchy – Vlastní dílo, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4658006Úzkorozchodná trať Třemešná - Osoblaha. Autor: JanSuchy – Vlastní dílo, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4658006

Větrná kalamita, která v neděli výrazně zkomplikovala provoz na české železnici, vedla ještě dnes ráno na úzkorozchodné trati Třemešná –

Větrná kalamita, která v neděli výrazně zkomplikovala provoz na české železnici, vedla ještě dnes ráno na úzkorozchodné trati Třemešná – Osoblaha k zavedení náhradní autobusové dopravy. Vliv větru ale nebyl přímý, nýbrž zprostředkovaný. Jako důvod pro nasazení autobusů uvedly České dráhy zákonnou přestávku strojvedoucího mezi směnami.

Autobus jel místo prvního ranního vlaku z Osoblahy s odjezdem ve 3:50 a místo vlaku z Třemešné s odjezdem ve 4:50. „Mimořádnost na trati číslo 298 nebyla způsobena nedostatkem strojvedoucích, ale způsobily ji komplikace zapříčiněné včerejším extrémně silným větrem. Strojvedoucí v neděli ve večerních hodinách čekal s přípojem na zpožděné vlaky, a proto došlo ke zpoždění jeho spoje a pozdějšímu ukončení směny. Poté čerpal zákonem předepsanou přestávku mezi směnami. Os 20600 a Os 20601 tedy byly z tohoto důvodu nahrazeny autobusy,“ uvedla dnes mluvčí Českých drah Vanda Rajnochova.

Poslední večerní vlak jezdí v neděli z Třemešné na Osoblahu v 19:30, na konečné má být ve 20:14. Podle údajů na Babitronu měl včera hodinové zpoždění. Na trati se v turnuse střídají tři strojvedoucí.

Výňatek z vládního nařízení o pracovní době a době odpočinku zaměstnanců v dopravě
HLAVA III
Díl 1
Pracovní doba
§ 13
(1) Zaměstnavatel rozvrhne stanovenou týdenní pracovní dobu zaměstnance drážní dopravy na dráze celostátní, regionální a vlečce tak, aby délka směny nepřesáhla 13 hodin. V případě, že součástí směny je režijní jízda, může délka směny činit nejvýše 15 hodin.
(2) Režijní jízda zaměstnance drážní dopravy na dráze celostátní, regionální a vlečce se započítává do pracovní doby.
Díl 2
Doba odpočinku
§ 14
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
(1) Zaměstnavatel rozvrhne pracovní dobu tak, aby zaměstnanec drážní dopravy na dráze celostátní, regionální a vlečce měl mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny nepřetržitý odpočinek po dobu alespoň 11 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích.
(2) Odpočinek podle odstavce 1 může být zaměstnanci drážní dopravy na dráze celostátní, regionální a vlečce zkrácen až na 6 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích za předpokladu, že zaměstnavatel zajistí zaměstnanci možnost spánku na lůžku. Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami může být zkrácen za podmínky, že následující odpočinek bude prodloužen o dobu zkrácení tohoto odpočinku.
Tagy České dráhy Osoblažská úzkokolejka Trať 298 Třemešná ve Slezsku Osoblaha
64 komentářů