Středočeští radní urychlili souhlas s tramvají z Kobylis do Zdib

Středočeský kraj souhlasí  se zrychleným povolováním nové tramvajové tratě, která poprvé povede z Prahy mimo území hlavního města. Krajští radní

Středočeský kraj souhlasí  se zrychleným povolováním nové tramvajové tratě, která poprvé povede z Prahy mimo území hlavního města. Krajští radní včera vydali s předstihem posouzení vlivu stavby nové tratě Kobylisy – Zdiby na životní prostředí (EIA).

Kraj to oznámil v tiskové zprávě. Jde o další pokrok v přípravě tramvajové trati, finální slovo bude mít ale pražský magistrát, kde zjišťovací řízení probíhá. To má říct, zda je stavbu nutné posuzovat ohledně vlivu na životní prostředí a tím ztratit několik let příprav,

Záměr tramvajové trati Kobylisy – Zdiby jsme odsouhlasili, pochopitelně za předpokladu, že realizace bude v souladu s územními plány obcí Zdiby a Sedlec,“ uvedla hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011). „Chceme tramvajovou tratí zlepšit komfort cestování pro obyvatele Zdib, Sedlece u Líbeznic, Dolní Chaber a přilehlých obcí,“ dodala.

Závěr posouzení EIA obsahuje podle tiskové zprávy konstatování,  že vliv uvolňování emisí na imisní koncentrace v okolí posuzovaného záměru je vyhodnocen jako přijatelný. Plánovaná tramvajová trať přinese spolu s navrženými parkovišti P+R útlum individuální automobilové dopravy v obsluhovaném regionu a umožní též redukci autobusové dopravy. Z hlediska vyhodnocení vlivů imisí na veřejné zdraví lze očekávat celkové snížení míry zdravotního rizika v dotčeném území, přičemž ani v částech s nárůstem imisní zátěže není třeba očekávat změny ve zdravotním stavu, které by se jakkoli projevily.

Trasa tramvajové trati Kobylisy – Zdiby

Nová tramvajová trať má měřit 5,6 kilometrů. Trať má vést v ose ulice Ústecká, která přechází v silnici II/608. Dálnici D8 má překonat mostní estakádou, kde bude konečná s pracovním názvem Sedlec a parkovacím domem pro tisíc aut. Další záchytná parkoviště mají vzniknout ještě po trase. Podle prvních odhadů má trať vyjít na zhruba dvě miliardy korun. Plán počítá s vybudováním šesti zastávek s pracovními názvy Kobyliská, Prunéřovská, v Rybníčkách, U Celnice a U Kostela. Konečná bude Sedlec.

Tagy Středočeský kraj Tramvajová trať Kobylisy - Zdiby
15 komentářů