Středočeský kraj rozdělí 20 milionů korun na cyklistickou infrastrukturu

Kola parkují vlaku nejblíže. Foto: Jan Sůra / Zdopravy.czKola parkují vlaku nejblíže. Foto: Jan Sůra / Zdopravy.cz

Poprvé půjdou dotace i na stavbu cykloboxů a cyklověží.

Středočeský kraj letos podpoří budování cyklistické infrastruktury. Radní na svém dnešním zasedání odsouhlasili rozjezd Programu 2023 pro poskytování dotací z Fondu cyklistické infrastruktury. Dotace kromě budování cyklostezek zamíří i například na budování cyklověží a cykloboxů. Žádosti bude možné podávat od května do října letošního roku. Návrh ještě musejí posvětit zastupitelé.

„Je to velmi dobrá zpráva pro lidi, kteří používají kola nejen pro zábavu, ale i pro dopravu do práce. Je jasné, že pokud chceme občany motivovat, aby alespoň na část své cesty použili kolo, nesmí se bát nechat na nádraží dražší bicykly. Věže i boxy nabízí velmi bezpečné uložení doslova za pár korun,“ říká Petr Borecký, radní pro oblast veřejné dopravy.

V dotačním fondu je pro letošek připraveno dvacet milionů korun. „Tento rozpočet mohou čerpat menší i větší obce a pokud dotace zkombinují s těmi, které nabízí Státní fond dopravní infrastruktury, mohou z dotací pokrýt až sto procent vynaložených nákladů,“ vyzdvihuje Petr Borecký jednu z výhod.

Žadateli nemusí být jen města a obce, ale i jejich sdružení a podpořeny mohou být projekty spolufinancované z jiných veřejných finančních zdrojů, třeba ze zmíněného SFDI. Dotace budou poskytovány i na stavby liniové cyklistické infrastruktury v koridorech dálkových nebo regionálních páteřních cyklotras v maximální výši pět milionů korun na jednu akci. Žadatel může podat jednu žádost z každého tematického zadání.

Budování infrastruktury ladí se strategií, kdy kraj investuje především do rozvoje dálkových páteřních cyklotras, které se napojují do dalších krajů. „Dále jsou pro nás důležité i páteřní regionální trasy a ty, které vedou do propojovacích bodů na hranici Prahy,“ konstatuje Petr Borecký.

V případě, že bude dotační program schválen i zastupiteli, bude termín pro podávání žádostí stanoven od 12. 5. 2023 do 20. 10. 2023.

Tagy cyklistická infrastruktura Středočeský kraj
20 komentářů