LOT_PRAGA_X-2021---WWW---III_728x90_new

Středočeský kraj mění jízdní řády na Voticku, jde o reakci na připomínky

Autobus ČSAD Benešov. Foto: RopidAutobus ČSAD Benešov. Foto: Ropid

K větší změně dochází po osmi měsících od integrace celé oblasti do PID.

Necelých osm měsíců po zařazení oblasti Voticka do systému Pražské integrované dopravy dojde od soboty k velkým změnám jízdních řádů. Důvodem jsou připomínky cestujících, dopravců a zástupců měst a obcí.

„Kromě došlých podnětů, na které je brán maximální zřetel, bylo přistoupeno ke zvážení provozních zkušeností od jednotlivých dopravců a koordinačního dispečinku. Byl také proveden přepravní průzkum za účelem zjištění obsazenosti spojů. Výše zmiňované zdroje ukázaly, že existují požadavky na zavedení nových spojů či jsou oproti tomu některé spoje vytížené pouze minimálně,“ řekl mluvčí Ropidu Filip Drápal.

Od soboty dojde kvůli požadavku Jihočeského kraje k přečíslování mezikrajských linek. Páteřní linka 500 (nově pod číslem 401) bude nově zajíždět do města Bystřice. Dvě nové linky 558 a 569 nahradí část stávajících linek 553, 554 a 567 (nově pod číslem 459), kterým bude sjednocena trasa pro větší přehlednost.

Přehled změn

Nové autobusové linky
558 Olbramovice, žel. st. – Olbramovice, Tomice II – Bystřice, Ouběnice – Bystřice, žel. st. – Bystřice, Mokrá Lhota – Bystřice, Líšno – Bystřice, nám. (nahrazuje část změněných linek 553 a 554).
569 Miličín – Ješetice – Červený Újezd – Střezimíř, nám. – Mezno (nahrazuje zkrácenou linku 567).
Změny stávajících linek
500 (nově pod číslem 401): Linka nově zajíždí do centra města Bystřice.
550 Nová zastávka Louňovice pod Blaníkem, u mostu.
552 (nově pod číslem 452): Nový školní spoj v pracovní dny ráno z Drachkova do Bystřice. Nová zastávka Olbramovice, parcely.
553 Polookružní spoje do Mokré Lhoty, Vokova a Líšna převedeny na novou linku 558, část spojů zajíždí do obnovené zastávky Bystřice, rozc. Mokrá Lhota. Varianta linky přes Tožice, Tomice II a Ouběnice nahrazena linkami 401 a 558 (všechny spoje jsou nově vedeny přes Opřetice a Jinošice).
554 Linka je nově vedena všemi spoji přes Jinošice, Ouběnice, Kaliště a Budenín. Zrušena varianta trasy přes Tomice II do Olbramovic (tyto spoje převedeny na novou linku 558). Část spojů zkrácena o úsek Bystřice – Benešov (nahrazeno linkou 401).
567 (nově pod číslem 459 v trase Miličín – Mladá Vožice): Linka je zkrácena o úsek Miličín – Mezno, kde je nahrazena novou linkou 569.

Tagy Integrovaná doprava Středočeského kraje PID Pražská integrovaná doprava seznam Středočeský kraj Voticko
22 komentářů