LOT 3a leaderboard

Středočeský kraj chystá půlmiliardový obchvat Brandýsa nad Labem

Náměstí v Brandýse nad Labem, přes které vedou silnice II/610 a II/101. Foto: M-SilniceNáměstí v Brandýse nad Labem, přes které vedou silnice II/610 a II/101. Foto: M-Silnice

Středočeští radní rozhodli o zařazení projektu obchvatu Brandýsa nad Labem do zásobníků dopravních staveb financovaných s pomocí evropských dotací z

Středočeští radní rozhodli o zařazení projektu obchvatu Brandýsa nad Labem do zásobníků dopravních staveb financovaných s pomocí evropských dotací z Intergrovaného operačního programu (IROP). Přeložka silnice II/101 má ulehčit centru města. Náklady přesáhnou půl miliardy korun.

O plánu informoval Středočeský kraj na svých stránkách. „Cílem tohoto projektu je díky novostavbě silnice přeložit stávající silnici II/101 tak, aby byla vytvořena druhá část obchvatu města Brandýs nad Labem. Tím dojde k vymístění části dopravy z centra města, zlepší se životní prostředí, sníží hluk a zvýší se bezpečnost provozu,“ řekl radní pro dopravu František Petrtýl (ANO 2011).

Nová silnice bude dlouhá 2437 metrů, spojí silnici II/610 jižně od Brandýsa se silnici II/101 na Kostelec nad Labem a Neratovice. Dosud auta jedoucí mezi těmito silnicemi musejí jet přes centrum města. Zároveň bude upravena i stávající silnice II/101 v délce 835 metrů. Součástí stavby je i napojení stávajících komunikací, stavba přeložky silnice III/0101, úprava polních cest, stavba šesti protihlukových stěn a tří mostních objektů o celkové délce přes 300 metrů. Chybět nebude vybudování dešťové kanalizace a pěti retenčních objektů. V rámci stavby bude zajištěno provedení několika přeložek vedení technické infrastruktury, silových vedení a vodovodu.

Celkové náklady stavby včetně projektové dokumentace a technického dozoru investora jsou vyčísleny na 548,99 milionu korun. Kraj počítá s tím, že stavět se začne v roce 2021.

Trasa obchvatu Brandýsa nad Labem. Foto: Středočeský kraj

Trasa obchvatu Brandýsa nad Labem. Foto: Středočeský kraj

Tagy Brandýs nad Labem II/101 II/610 obchvat Brandýsa nad Labem Středočeský kraj
10 komentářů