egoe-plus
Infrastruktura Silnice Stavebnictví Zprávy

Středočeská D3: Krajští politici volají po rychlé dostavbě, ŘSD zvažuje obchvat Miličína

Dálnice D3 přes Posázaví, vizualizace. Pramen: ŘSD
Dálnice D3 přes Posázaví, vizualizace. Pramen: ŘSD
Silničáři zpracovávají technickou studii, která řekne, zda je obchvat Miličína vůbec reálný.

Jihočeský hejtman Martin Kuba a náměstek středočeské hejtmanky pro dopravu Martin Kupka (oba ODS) se v pátek sešli u Mezna na hranici obou krajů, aby společným hlasem volali po urychlené dostavbě středočeského úseku dálnice D3.

„Svoláváme proto jednání s ministrem dopravy Karlem Havlíčkem a zástupci Ředitelství silnic a dálnic, aby se dokončení dálnice D3 konečně pohnulo kupředu,“ uvedl Kuba v místech, kde D3 ve směru na Prahu zatím končí. Do středních Čech zasahuje 1,7 kilometru dálnice, která je jinak hotová až k Českým Budějovicím. Do středních Čech se dálnice dostala v roce 2009 a od té doby se v tomto kraji neprodloužila ani o metr.

Martinové Kuba a Kupka z ODS prosazují rychlou dostavbu D3. Pramen: twitter
Martinové Kuba a Kupka z ODS prosazují rychlou dostavbu D3. Pramen: twitter

Příprava přitom vázne natolik, že se ŘSD začalo vážně zabývat možností postavit samostatně obchvat Miličína (vizte rozhovor s mluvčím ŘSD níže). Miličín na České Sibiři zůstane po dostavbě obchvatu Olbramovic jedinou obcí na trase současné silnice I/3, skrze jejíž centrum prochází neúnosná tranzitní doprava. Řešením má být právě dálnice, jejíž výstavba se ale neustále oddaluje. Nejnověji ŘSD počítá s léty 2025 až 2029.

Příprava se navíc nepřestává potýkat s řadou problémů. Dlouho se přitom vedly debaty o jejím vedení. Ve hře byly západní a východní varianta. K definitivnímu potvrzení a stabilizaci západní varianty došlo v roce 2015 schválením první aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje. Dálnice se v této variantě napojí na Pražský okruh u Jesenice a na jih povede kolem Jílového, Netvořic a Maršovic dále na Heřmaničky. Na Benešov ji napojí šestikilometrová Václavická spojka.

Součástí stavby bude mimo jiné deset mimoúrovňových křižovatek, sedm tunelů o celkové délce sedm kilometrů či most přes řeku Sázavu. Celkem jde o 58,6 kilometru rozdělených do pěti úseků. ŘSD je chce zprovoznit všechny najednou. Dálnice v této stopě má ale řadu odpůrců a její další příprava rozhodně nepůjde hladce. Krajský úřad Plzeňského kraje (jako neutrální) vede od února 2019 řízení o výjimce z ochrany zvláště chráněných druhů. Tuto výjimku loni v květnu udělil, MŽP mu ale případ vrátilo k novému projednání.

Dálniční spojení mezi Prahou a jihem Čech je přitom obecně pozoruhodné. Pro cestu lze využít dálnici D3 nebo D4, přičemž první je hotová v jižních Čechách a druhá ve středních Čechách. A tak to ještě dlouho zůstane.

Jan Studecký: Nejlepším řešením pro Miličín je výstavba dálnice D3, říká mluvčí ŘSD

Jak dopadlo řízení o výjimkách pro chráněné druhy?

Rozhodnutí o výjimkách podle § 56 není dosud vydáno, aktuálně probíhá doplňování podkladů do řízení a následně předpokládáme vydání nového rozhodnutí.

Co se aktuálně v přípravě děje?

ŘSD pokračuje v další technické přípravě pěti středočeských úseků dálnice D3 – například připravuje projekty podrobných geotechnických průzkumů, ale pro zásadní posun v územním řízení nám chybí klíčové rozhodnutí o výjimkách z ochranných podmínek ze zvláště chráněných živočichů podle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny. Příslušný orgán ochrany přírody a krajiny posuzuje a vyhodnocuje, jaký vliv bude mít vedení trasy na tyto chráněné druhy živočichů a rostlin a následně vydává rozhodnutí, za jakých podmínek a kompenzačních opatření pro zmírnění vlivu na život těchto organismů bude možné stavbu dálnice realizovat. V řízení naposledy z důvodu vyloučení podjatosti rozhodoval plzeňský krajský úřad, který v loňském roce příslušná rozhodnutí také vydal. Tato rozhodnutí byla napadena námitkami odpůrců stavby a v odvolacím řízení ministerstvem životního prostředí zrušena a vrácena k novému projednání.

Neustoupí ŘSD od plánu stavět vcelku celý šedesátikilometrový úsek a nepřistoupí raději k takzvané salámové metodě?

Stavba je připravována jako celek, rozdělená je však na 5 dílčích staveb. Způsob a termín zahájení jednotlivých staveb (samostatně nebo naráz) bude záviset na dalším vývoji přípravy – tedy na získání územních rozhodnutí a stavebních povolení a zajištění pozemků pod stavbou, do provozu má však být uvedena jako celek.

Přichází ještě v úvahu úplná změna trasování nebo opuštění plánu na výstavbu D3 ve středních Čechách?

O výběru koridoru pro dálnici D3 současné schválené varianty rozhodla vláda ČR na svém zasedání dne 14. 12. 2005. Současné vedení trasy je plně v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č. 1, která byla schválena usnesením vlády č. 276 z 15. 4. 2015. V tomto materiálu je jednoznačně vymezen koridor dálnice D3 mimo stávající silnici I/3. V návaznosti na tento materiál je pak koridor D3 mimo stávající silnici I/3 vymezen i v ZÚR Středočeského kraje. Rovněž v rámci procesu EIA byla tato varianta stanovena jako nejvýhodnější a představuje nejlepší řešení ve vztahu k ochraně obyvatelstva a obytné zástavby před negativními vlivy dopravy (imisní zátěž ovzduší, hluková zátěž), a to jak z hlediska vlastního vedení koridoru, tak z hlediska snížení dopravní (a tedy i hlukové a emisní) zátěže na navazující silniční síti. Jako nejšetrnější je klasifikována též z hlediska vlivů na povrchové a podzemní vody a ochrany kulturně historických hodnot území.

Generální ředitel ŘSD Radek Mátl nedávno připustil při zahájení stavby obchvatu Olbramovic, že bude možná třeba zbudovat samostatně i obchvat Miličína? Jak by vypadal? Stal by se součástí budoucí dálnice? Má tento plán nějaké konkrétní obrysy?

V současné době zpracováváme vyhledávací technickou studii s potenciálním výhledem, zda je obchvat Miličína vůbec reálný. Nejlepším řešením pro zhoršující se dopravní situaci v Miličíně je tedy samozřejmě stále dostavba středočeské části D3.

Odebírat
Upozornit na
guest
145 Komentáře
nejnovější
nejstarší nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Jaroslav Gabriel

upřímě, já si myslím, že by bylo optimální vést dálnici v úseku Mezno-Čerčany a potom využít „staronovou“ silnici

VTT

To by tedy rozhodně nebylo. Takovou dálnicí by bylo dotčeno mnohem víc lidí, než navrhovanou D3. Krom toho, asi by ani nešly splnit požadaky na dálnici. 1) Co s Miličínem? 2) Za Miličínem se nastoupá až do nějakých 670m u Oldřichovce, tam to bývá v zimě veselé. Navrhovaná dálnice tenhle kopec obchází. 3) Následuje prudké klesání k Voticím a objezd Votic v těsné blízkosti zástavby. 4) I nový obchvat Olbramovic bude dost blízko zástavby. 5) V Bystřici vede I/3 skrz zástavbu, tam se silnice bez demolic rozšířit nedá. 6) Došlo by k definitivnímu oddělení parku Konopiště od Benešova, navíc k… Číst vice »

medvěd

Že to ale trvalo, že si někdo všiml……. ale když na to 10 let kašlali………najednou stavbu neuděláš !

Dorota

D3 je obraz o totální neschnopnosti všech vlád po převratu 1989.

Vojta

D3 by šlo postavit mezi Milíčínem a Benešovem a po nové spojce napojit na silnici č.3. Dost silně pochybuji, že se bude stavět celých 60 km najednou, resp. že se tyto úseky začnou stavět před dokončením všech pěti úseků v JČ kraji. Má se začít někdy 2024-25, takže to bude v kompetenci příští vlády. Ta současná toho má rozestavěno a připraveno dost. Příští vláda má laťku nastavenou velmi vysoko… Je zábavné, když k něčemu vyzývá pan Kuba nebo kdokoliv z ODS, neboť to byla právě vláda ODS, která zastavila výstavbu a přípravu dálnic v ČR. V 90.letech to byla Klausova… Číst vice »

Paja

No pojednání hezké, škoda že nám neříkáte (celou) pravdu.

Jiří Kocurek

Bárta, Bárta, nebyl on veverka, Věci Veřejné? Tehdy se zastavila příprava staveb. Když byl premiérem Klaus, tak se dálnice otevíraly. A připravovaly se další, o čemž svědčí stavby započaté v létech 2000-2004, mimo jiné rozšíření I/3 na D3.

VTT

Co je vlastné důvodem, že se stavba musí zprovoznit celá naráz? Klidně bych si dokázal představit zprovoznění jen po I/18 a pak další části později.

Jan Neruda

D3 povede mimo současné „lepší“ komunikace a provoz, který by z jednotlivých kousků směřoval na/z I/3 by ty současné komunikace totálně ucpal. Možná řeknete, že by se dalo využít novou Václavickou spojku mezi Benešovem a D3. Nedalo. Benešov spojku nepovolí postavit, dokud nebude kolem Benešova dokončen obchvat. A je to zase kvůli kamionům, které by přejížděly mezi D3 a D1 centrem města a ucpaly by ho. A tak je to i jinde. Prostě se D3 kvůli kamionům musí zprovoznit najednou

Saljack

Neucpaly by žádné komunikace určitě by šlo postavit zvlášť Praha-Václavická spojka, Václavická spojka – I/18 a I/18 – Mezno. Jak by se asi ty kamiony do centra Benešova dostali? Z D1 do Benešova je jediná myslitelná cesta I/3, která do centra rozhodně nevede. Asi jste si to spletl s I/19 ale ta je u Tábora. Jediný důvod je proč se to musí stavět najednou jsou sliby obcím kolem trasy, které se bojí, že by se to ta salámová metoda mohla někde na desítky let zadrhnout. Stejně si nakonec myslím, že se to bude stavět po částech a otvírat k předběžnému… Číst vice »

libor

asi by nebylo špatné rozjet stavbu aspoň po I/18, tam se i část provozu mohla rozdělit a směřovat na I/3 a D4 a někdo by jezdil rovnou po starý. stejně si nemyslím, že by se pak stavělo celé v jednom kuse…

Jarek

Jakože přejet po I/18 (z cca. Vrchotových Janovic, kde ji křižuje D3) na D4? Víte, co to je za štreku a jakými bizarními dírami?

Jiří Kocurek

Mno byla by to desetikilometrová zajížďka zpátky na I/3 a ve Veselce by z toho měli radost, kdyby se provoz nasměroval po I/18 na D3.

libor

ano není to ideál, ta dálnice vede mino současnou trasu, ale až se začne stavět, tak to bude trvat přes 10let než se to postaví..

jirka

je to jen 6, 5 km ne 10. Navíc, provoz by se stejně rozdělil, něco by jelo na Příbram, něco na Olbramovice

Jarek

Co (a proč) by jelo na Příbram? Z Budějovic i Tábora se na Příbram dostanete líp jinudy.

Tomáš Poledný

Třeba celý východ Prahy?

Tomáš Poledný

Sorry západ

Jan Matějíček

Pokud se bude stavět dálnice, jsou obchvaty Miličína i Olbramovic vyhozené peníze a na škodu ruchu a podnikání v obci.

Nechápu

Z pohledu cyklisty na škodu nejsou.

ABC

a na škodu radaru v Miličíně 🙂

Jan Neruda

Ale vůbec ne. Velké procento řidičů nemá dálniční „známku“, jezdí po staré I/3 (dnešní 603). Stačí si někdy v pátek nebo neděli projet tuto silnici z Tábora do Veselí.
Na škodu podnikání možná ano (jedna restaurace v Miličíně, jedna v Olbra + Davocar) ale obyvatelé, ti si opravdu oddechnou a nadechnou se

Dwarf

pěkná vizualizace 🙂 doufám, že až začnou stavět, vezmou v potaz i novou stopu železnice, aby nebyli stavbaři překvapení, že jim ten most nevyšel…

Martin

A s VRT byl problem… zaqjimave… Zajimava je i EIA a jeji zduvodneni, to nelze treba uplne stejne zduvodneni pouzit u D0?

Jinak OK, at se postavi, ale salamovkou ne, lepsi je cely usek najednou… U Milicina lze prece postavit obchvat zatim jako pulku D3…
Bude tak velkou konkurenci zel. doprave ve smeru Tabor a Budejovice, mozna bezkonkurencni…

Martin

Proc je tam proboha tolik MUK? To je snad s kazdou krizujici silnici i III tridy, ne? 😀

Martin

Jinak dobre navrzeno, vypada to fajn…

BND 30

Forma úplatku pro ty, co dálnici vedle chalupy nechtějí, ale rádi ji pak na své cestě na ní využijí… 🙄

Nechápu

Obchvat Miličína by byl hodně fajn. Čím více na I/3 bude obchvatů, tím více původních úseku bude použitelných pro cyklisty, když se bohužel až na krátký úsek od Bystřice do Olbramovic neplánuje pro cyklostezku využít původní těleso opuštěné trati a raději se zářezy zasypou a náspy rozbagruji. Většina silnic nižších tříd je v této oblasti tak náročných, že nezbývá než vděčně čekat na opouštěné úseky I/3.

VTT

Ono těch úseků po opuštěné trati tolik není. Od Bystřice k bývalému hradlu Opřetice vede trať v původní stopě, pak jsou Tomické tunely, ale za nimi se opět využívá původní těleso, až kousek před Zahradnický tunel. Pak se jede zas po původním až za olbramovickou stanici. Následuje opuštěný kousek, ale přes Votice až za nazdický zářez je původní stopa. Přes Heřmaničky se těleso uvolní, ale místní asi budou rádi, když se tam toho náspu ve vsi zbaví. Za Heřmaničkami se těleso nové trati přimkne k tomu původnímu, pak se oddělí, ale před tunelem Deboreč se překříží. A tak dále, kousek… Číst vice »

Kalanis

Obchvat Miličína je problematický, protože celá vesnice je prakticky na lokálním sedle mezi vrchy Kalvárie a Šibeník a I/3 vede přesně nahoře. Takže by došlo na něco následujícího – a ta část s klesáním hned na jihu Miličína je z prostorových možností pěkně hnusná:
https://mapy.cz/zemepisna?mereni-vzdalenosti&x=14.6486461&y=49.5735624&z=14&rm=9hkK4xUxMZ2nh7aF9gQnBngUtAnVHf1JVtfgGgYWGGggyf8GgxLew1hOBfh0gNtI1gNbO1gPoU0gPY5ANgu8gR1gYrgPngptg5NhGxVNgVNNngZp

Jiří Kocurek

A nebo krajem lomu a pak krátkým tunelem.

Jarek

Trojky jsou náročné? Tak si kupte elektrokolo, když jste takový salát…

Asd

Hlavně ať se staví co nejrychleji. A také ať se RSD a spol naučí připravovat projekty tak, aby je kde jaký jouda nemohl snadno shodit ze stolu.

noerf

Stále nějak nevidím důvod, proč by se D3 nemohla začít stavět z Mrzne po Vaclavickou spojku, tam je to bez komplikací a vyřešil by se průjezd Miličínem a Olbramovicema. I průjezd okolo Benešova. Zároveň by se dalo řešit výjezd z Prahy do Jesenice, tedy uvolnění kapacity na D1.
Zbylé dva úseky se pak budou stavět po všech odvoláních od roku 2025, 26.

Kalanis

Zrovna Václavice a Tisem jsou mezi největšími řvouny. Takže za mě z jihu do Voračic a pak ze severu Jílové.

Jirka

V článku máte napsáno, že se všechny úseky musí zprovoznit najednou. Mimochodem je to podmínka EIA.

Martin

A celkem logicka, D3 vede dosud uzemim, ktere neni tak zatizene dopravou jako I/3, takze salam by vyrazne zhorsil dopravu v okoli…

noerf

Varianta by mohla být zkušební provoz nebo změna stavby před dokončením. Český právní řád má mnoho výkladů.

Facepalm

Jasně, není nic lepšího, než když je stát kreativní ve výkladu vlastní legoslativy a vopčani tomu eště tleskaj.

Jiří Kocurek

A bude z toho žaloba od Zelených. Ti si takovou příležitost ujít nenechají.

Ján Trnka

Pravdepodobne by išli postaviť úseky Nová Hospoda – Voračice a Voračice – Václavice, čo by vyriešilo Benešob aj Miličín. Lenže problem je ten, že MÚK benešov spolu s privádzačom nie sú súčasťou týchto úsekov, patria do úseku Hostěradice – Václavice a pokiaľ viem, tak ŘSD to zásadne odmieta zmeniť. Z toho pramení aj odpor Václavíc, lebo bez spomínaného privádzača by im diaľica slepo končila v obci.

Vnější pozorovatel

Koukejte už něco dělat! Tohle je ostuda

Tomas

a co maj delat podle tebe?

Vašek

opravovat už 20 let stojící D3 mezi Prahou a hranicí

Facepalm

Něco! To je jedno co, ale hlavně něco, aby to nevypadalo, že se nedělá nic. V Čechystánu bohužel naprosto standardní logika.

rychlodráha

Obchvat Olbramovic (ve stavbě)
Obchvat Miličína
Třípruh
MUK všude

Na D3 zapomenout, nebude.

Peter

Jo. Místo toho propojit Jhlava – Pelhřimov – Tábor – Plzeň a dodělat D4 do Budějovic a bylo by to lepší než 2 dálnice na jih a tranzit od Brna na Plzeň přes střed Čech. A pak by i ta 1/3 a D1 od Mirošovic mohla stačit.

Pavel

D4 do Budějovic je nesmysl. Přicházela by k městu od severozápadu, dálniční obchvat a D3 k hranicím vede východně od města, takže tranzit by šel městem.

libor

nebo prostě propojit D3 a D4 někde mezi Dobříší a Mníškem…

Paja

Jo no, tudy by každej nadšeně jezdil, zajížďka 40 km 🙂

libor

40? to asi ne, ne? tedy záleží kam by jel…

jirka
Jan

Ja vám přeji každý den jezdit celou trasu od Tábora do Prahy. Je to naprostá katastrofa. Nechápu, jak někdo tak kategoricky odmítá dálnici v okolo pod Prahou, Posázaví atd. Vždyt dopravní situace a dostupnost tehle oblasti je naprosto silena. Nejen, ze ta část “zapomenutych” středních Čech bude mít skvělou dostupnost do Prahy (a na jih), ale zvedne to i hodnotu pozemku a nemovisti. Nehledě na to, ze to přinese pracovní příležitosti. Jezdit třeba z takového Kameneho Privozu do Prahy je stejná katastrofa jako jezdit z Milicina do Prahy.

rychlodráha

Nevím pro mi to přejete… Vím jaké to tam je. Přesto není šance, že by D3 byla hotová v tomto, či příštím desetiletí.
Proto úprava I/3.

Plecháč

Po dokončení rozestavěného úseku bude mít Tábor jedno z nejlepších železniční spojení s Prahou. Rozhodně to není zapomenutá oblast co se týče dopravy.

Jiří Kocurek

„Zapomenuté střední Čechy“ bude spíš okolí Křecovič a Netvořic a ne Tábor.

Jarek

Má ho už teď, expresy rozhodně nikoho neurazí a po doažení SuVo to bude výborné.

Jaaa

A musíte jezdit denně? Autem?

Vaše pohodlné dojíždění do práce a zrovna autem má přednost před vším ostatním?

Kebab

Pohodlné? Tam?

Jarek

A co takhle z Tábora jet vlakem? To nelze?

jirka

Posázaví blokujou Pražáci co tam vlastní chaty a chalupy, nějaký rozvoj a pracovní příležitosti v téhle oblasti a dál na jih Prahy jsou jim ukradený!!

Paja

Dostavět MUK na I/3 + obchvat Miličína je podle vás reálnější než D3? To je nejmíň 10 let.

PAnDa

ten most přes Sázavu je krásný…..(jen tal zavěšená lávka pod ním jakkoliv je místím potřeba mi celkový dojem kazí…)

Facepalm

No nevím, podle vizualizace je to architektonicky nijak zvlášť nápadité, a to nehovořím o tom, že v architektuře je ďábel vždy ukryt v detailu, tedy např. v materiálech, strukturách povrchů, úpravě okolí a mnoha dalších věcech, které z té jednoduché vizualizace v malém rozlišení vůbec nejde posoudit . Z té vizualizace je patrné maximálně to, že tam bude stát fakt hodně velkej obloukovej most s fakt hodně dlouhejma estakádama. Zamačkávám slzu v oku při pomyšlení třeba na viadukt v Millau. Kdybysme byli civilizovaná země, tak by se na takovouhle stavbu, která bude dominovat okolí a naprosto změní jeho charakter, vypsala… Číst vice »

PAnDa

dlouhá estakáda je jen z jižní strany, ne? mě se líbí kouzlo jednoduchosti……..jeden elegantní oblouk s horní mostovkou stačí…………. nic zavěšeného nebo cokoliv s dolní mostovkou si na tomhle místě představit nedokážu

Facepalm

Nechci tu zabředávat do debaty založené na líbí / nelíbí ani o konkrétních konstrukčních řešeních. Jen mi prostě přijde dost divné stavět stavbu takovéhleho rozsahu bez architektonické soutěže, nebo alespoň účasti nějakáho renomovaného architekta. Tedy že k tomu ŘSD přistupuje, jak kdyby stavěla nadjezd nad polní cestou. Má to bejt největší oboukovej most v Čechách, tak by snad mělo bejt samozřejmý, že se bude třikrát měřit a jednou řezat.

Facepalm

(on i ten obloukovej most může vypadat stokrát jinak, žejo…)

Jaaa

Jojo, v roce 2005 se rozhodlo o škodlivém trasování a tak se toho musíme navždycky držet. Betonový most přes údolí Sázavy zcela změní charakter místa. Většinu tranzitu IAD by bylo vhodné přemístit do jiného dopravního módu. Treba drahé přeložky tratě do jižních Čech se nedělají zbůhdarma. Pro kamiony stačí obchvat Miličína a případné rozšíření 2+2. Silnice v dálničních parametrech a v nové stopě, která navíc značně poškodí životní prostředí, vůbec není nutná. Motivace většiny řidičů, kteří sem přispívají, je čistě „chci jezdit 150 bez přerušení“ a zbytek jsou jen zástupné argumenty. Jinak by jim silnice v původní stopě s obchvatem… Číst vice »

FrenkyUL

Hele „ekologu“, dálnice je z jihu na sever celé Evropy (E55). Koukej se na problém trochu globálně.

Peter

A proto budeme mít na jih dálnice 2, 50 km od sebe…

Pavel

D4 vede na jihozápad ne na jih. Jak daleko je třeba D10 od D8 ?

Paja

Jenže to už nezměníme a vlhké sny části šílenců, že tranzit bude jezdit po kombinace D4 a D3 to snad ani nemá smysl komentovat. Nejen že by to byl totální Balkán, ale navíc vy si myslíte, že když vy, nebo někdo takový, nechce dálnici v Posázaví, tak že na Sedlčansku jí chtít budou?

Jaaa

Hele ropáku, E nerovná se dálnice, ale dálková silnice.

PAnDa

co si představujete pod tím
„…Většinu tranzitu IAD by bylo vhodné přemístit do jiného dopravního módu…“
sice můžu jet z budějek do prahy přes písek a pak D4, ale to mi moc komfortní, rychlé ani rozumné nepřijde…

Facepalm

To jde o to, kam do té Prahy pojedete. Zejména na jihozápad a západ města je po „Strakonický“ většinou reálně rychlejší než po D3/I3 a bude ještě víc, až se dotáhne čtyřpruh od Milína na Novou Hospodu.

PAnDa

tak na letiště určitě………. ale stačilo by tak málo jako dostavět D0

Paja

Vidíte a mě by v životě nenapadlo jet přes Tábor. Byť se to s otevřením D3 od Veselí do Tábora dramaticky zatraktivnělo.

Ludvík

Nechápu proč se stále řeší jeden most. Na některé mosty se jezdí koukat, protože jsou v hezkém prostředí a jsou to architektonická díla, jako Žďákovský most. Tenhle přístup je fakt děsněj, takhle ty dálnice nepostavíme nikdy!!! Nevím proč bych měl jezdit z Prahy do Rakouska po D1 přes Brno. Všude v Evropě vč. Polska, Maďarska a Slovenska se dálnice staví a tady nedokážeme postavit ani obchvat Hl. města. A necháváme kamiony desítky let jezdit přes Spořilov???? Protože někomu v Běchovicích strašně vadí, že by místo kousku pole mohla být silnice??? 🙁

Facepalm

Bylo by hezký, kdyby se tam mohlo jezdit dívat na jedinečné architektonické dílo, nicméně tohle je tak kvalitní architektura, že ani nelze dohledat, kdo to konkrétně projektoval. Zatímco ve Francii může most projektovat Norman Foster, u nás nikoho odpovědného evidentně nikoho ani na vteřinu nenapadlo vůbec nějakého architekta angažovat.

Jaaa

Ano, třeba tuhle D3 není potřeba dostavět nikdy. Stopa podél původní I/3 je zcela použitelná i do budoucna.

Opět jenom opakujete to, co kritizuju. „Je mi jedno, jaké budou dopady, já chci jezdit 150, uvedu 150 zástupných argumentů, argumenty protistrany mne vůbec nezajímají“.

Pavel

Bechyňská duha, Karlštejn nebo vysílač na Ještědu taky změnily charakter místa…

Jaaa

To spousta. Nicméně devastace krajiny podobnými stavbami nás dohnala tam, kde jsme teď. Katastrofa, kterou odmítáte uznat, dokud vám nezmizne voda ze studny, nebo zjistíte, že se nedá použít ani na zalívání trávníku.

Dálnice = sekundární zábor půdy pro další logistická centra a satelity.

Naproti tomu třeba VRT rozprostře dojíždějící do mnohem větší plochy, protože není tak omezená kapacitou ani rychlostí.

Paja

Motivace většiny řidičů je, že se chtějí dostat někam bezpečně a pokud možno rychle. I/3 je dost nebezpečná silnice (ty části co nejsou po přestavbě), navíc s velkou (nejvyšší) intenzitou dopravy.
Rozšíření I/3 na 2+2 uděláte jak? Musí se přetrasovat. To se už hodnotilo a vyšlo z toho, že nejlepší je udělat dálnici v nové stopě.
Můžete nám sdělit vaší motivaci proč se vám nová stopa D3 nelíbí?

lakes

D3 by se v navrhované stopě měla postavit. Dojde tak k vytvoření alternativ k cestě ve směru do JV až do JZ Čech – dojde k naředění silničních proudů a vydělají na tom všichni (m.j. bezpečnější doprava). Jestliže viadukt u Žampachu je kulturní památkou, můžeme i k novostavbě D3 (a blízkému obloukovému mostu) přistupovat nejen jako k něčemu veskrze negativnímu, ale může to být také zajímavé technické dílo (nemusím zmiňovat nyní již i turistickou atrakci – Viadukt Millau).

Facepalm

Tohle chcete srovnávat s viaduktem v Millau? Geniální dílo Normana Fostera vs. něco, co vzniklo někde u nějakejch projektantů, jejichž jména už si nepamatuje ani nikdo na ŘSD? No já nevím, no.

Paja

No právě, vy toho spoustu nevíte, ale hodně o tom píšete. To je ostatně problém spousty zdejších diskutujících.
Nebo máte dojem, že pokud ten most navrhne věhlasný architekt, tak proti němu přestanou ty zájmové skupiny vystupovat? Protože pokud ne, tak je to pěkná akademická diskuze, ale nic neřešící.

Diesel

Jedu autem ze Sicílie celou cestu (vyjma trajektu) po dálnici, přes Itálii, Rakousko aby jsem skončil v polích kdesi za Táborem (když nebudeme počítat ten kousek od Freistadtu k nám). Opravdu je problém zasadit se o urychlenou dostavbu (tenkrát u Plzně byl dokonce prosazen zvláštní zákon o obchvatu), nebo někomu vyhovuje, že se stavba táhne protože na 60 km v kuse peníze prostě nejsou?

Jan Neruda

Překážkou stavby středočeského úseku D3 ale NEJSOU peníze. Překážkou dosud byly námitky chatařů pod budoucím mostem přes Sázavu a dvou vesniček na trase. A teď změna, největší překážkou jsou námitky ekologů (jako ostatně u všech liniových staveb v ČR)

Jaaa

Bylo by fajn, kdybyste to auto vyměnil za něco jiného. Nebo jak dlouho ještě bude trvat, než vám to dojde?

Tady na Moravě

Nejsou ve vllade SCK kraje Pirati?

Neslysel jsem nahodou od siritelu hoaxu, ze Pirati jsou hrozba pro stavbu silnic, ze jsou jak Zeleni? To trochu nesedi s tim, ze podporuji dostavbu D3 ne?

ABC

tak budou volby, že

Facepalm

Krajský volby budou už za 3 a půl roku, takže je samozřejmě nabíledni, že je to jen lacinej předvolební taneček.

ABC

jako fakt myslíš že lidi tak pečlivě rozlišujou krajskou a celostátní politiku?

kolemjdoucí

Setkali se zástupci ODS…..

Facepalm

Až tedy na to, že Kupka je stč. rardní pro dopravu a prezentuje oficiální postoj kraje, v jehož vedení jsou i Piráti. Ale nebudem si přece na ničem založený názory kazit skutečností, že.

ABC

Piráti jsou tam v menšině (a btw v celkovém výsledku až 4. za ANO), dosti pochybuju že by jejich nesouhlas znamenal veto, zvlášť když kraj to stejně nebude ani platit a ani nemůže nějak moc urychlit.

MLB

Jestli chcete důkaz o vztahu Pirátů k dopravě, podívejte se na Prahu, co se tam za dobu jejich působení na magistrátu zvládlo vyřídit nebo postavit… NIC. Nedokázali ani udělat pořádek mezi městskými částmi, které neustále torpédují životně důležitý úsek D0 mezi D1 a D11. Jediné, co se tam mírně posunulo dopředu (ale fakt mírně), je železnice. Zatím je toho víc na papíře než v terénu, ale aspoň něco.

Jan Sůra

A co se stihlo postavit za čtyři roky jejich předchůdců?)

Jirka

Poslední větší stavba začala v roce 2010 – prodloužení metra A, za 11 let nezačala žádná nová stavba a podle stavu přípravy se ještě jentak nezačne. Tabulka – zahájení výstavby, dokončení:
<1989 1994 – metro B Zličín
1991 1998 – metro B Černý most
1989 1997 Sterboholska I
1997 1999 Sterboholska II
1998 2002 Zlichovsky tunel
1999 2004 Mrazovka
2000 2004 metro IV.C1
2004 2008 metro IV.C2
2005 2011 Vysocanska radiala
2007 2015 Blanka
2010 2015 metro A Motol

PAnDa

fakt že za vlády Krnáčové a spol. se nic nestihlo by dobrý novinář neměl vydávat coby protiargument za identický výsledek stávající Hřibovy garnitury

Facepalm

ovšem ani vice versa.

Jan Sůra

Krnáčová měla, na rozdíl od Pirátů, ještě výhodou stranicky spřízněné vlády.

Paja

Aniž bych se chtěl někoho zastávat, tak by mně zajímalo v čem přesně to mohlo pomoci.

Saljack

Třeba v domluvení se na Městském okruhu, který mohl pomoc financovat stát? Raději neudělali nic.

Jan Sůra

Financování, například.

MLB

Taky nic moc, ale ANO je dno, ne měřítko kvality. Být s nimi na stejné úrovni je ostuda.

Jan Sůra

A co vše konkrétně se dá v české legislativě dotáhnout za 2,5 roku od záměru projektu k realizaci?

MLB

Tyhle fráze slýcháme od těch méně schopných politiků dnes a denně. Samé negativní sdělení typu „v českém prostředí to nejde“ a „ti před námi taky nic nedokázali“. Lidi ale víc zajímá to pozitivní, v čem je dotyčný lepší. Můžete uvést nějaké příklady, co v dopravní oblasti Piráti v Praze zlepšili nebo alespoň plánují zlepšit (na nějaké rozumné úrovni rozpracovanosti, ne „líbilo by se nám jednou…“)? Ideálně mimo železnici. Tam, jak už jsem psal, uznávám alespoň snahu se někam posunout.

Jan Sůra

Možná jste si všiml, že dopravu má na starosti náměstek z Prahy sobě. Ale budiž: velký posun se stavbami tramvajových tratí, omezování IAD v centru měst, výrazné navýšení peněz do cyklistické infrastruktury, soutěží se metro, připravuje se Městský okruh, elektrizace MHD. Pražský okruh a jeho aktuální zdržení je záležitostí městských částí, které ho blokují a například rychlosti vyřizování podjatosti úředníků na MMR (3 měsíce).

Paja

Tratě do Holyně a Libuše se měly stavět tak jako tak. Naopak v případě Dědiny se nestalo nic.
Ano omezování IAD zabetonováním nábřeží, které jim soud pak zakázal, to byl majstrštyk 🙂
MO – drastické zdražení. Radlické radiála – tu vypadají že si chystají na zrušení. D0 – žádný posun
Co se mostů týká tak Libeňský – posun, Železniční – posun, o Dvoreckém už se ani dlouho nemluví.

Jan Sůra

Stavět tak jako tak? Taky to mohli stopnout. D0 je mimo dosah HMP, pouze výkupy pozemků pro tzv. zelený pás. Povolovací proces blokují kromě různých spolků i některé městské části, kde nevládnou Piráti ani Praha Sobě, ale vyčůránci typu Dolní Chabry.

PAnDa

omezení IAD je hloupost – k ní má dojít přirozeně po dostavbě okruhů………. a prasečina zvaná modré zóny (které, připusťme, razí posledních 12 let každá pražská magistrátní banda bez ohledu na stranickost) si moji poízeň taky nezískala

Jan Sůra

O tom, zda je to hloupost nebo ne, rozhodují voliči. Ne člověk s pěti různými profily ze stejné IP adresy.

Paja

Tak třeba současné vedení Prahy stihlo zahodit záměr na stavbu nového Libeňského mostu a nechat si zpracovat další posudek, který kupodivu vyšel tak, jak pan radní chtěl (tedy že to opravit lze).
Obdobná situace s Železničním mostem. Nemluvě o dvojnásobení ceny Vlasty.
Prostě to zatím je více aktivismus než nějaká snaha něco postavit.

Saljack

Miluju, jak se lidí vyjadřují k Vlastě jenom z pohledu peněz, ale nedodávají, že povodní návrh byl totální nesmysl, který by se stejně asi nepostavil. Např. že Po Povltavské měl vést jeden směr a druhý měl vést tunelem. Jako proč nevést rovnou oba směry v tunelu?

Jan Sůra

Oprava se soutěží, v čem je problém. Ohledně mostu pod Vyšehradem souhlasím, že to je poněkud úlet, co se děje, nicméně primární viník současné situace, která by při údržbě nemusela ještě vůbec nastat, je někdo jiný: SŽ. Zdvojnásobení ceny Vlasty je pochopitelné, kdy vede trasa více pod zemí než původní, neprojednatelný návrh.

Jaroslav

Magistrát Prahy není nadřízený městským částem

rychlodráha

Železnici řeší magistrát? No tak to je novinka!
Torpédují D0? Něco mi uniklo?

Tomas

napr. odvolani a tofpedova i useku d1-d11 jednou z mestskych casti na severu prahy apod…

nicmene, to, ze pirati hazou klacky pod nohy autum v praze je zcel nepopiratelny fakt. dokazuji to dnes. denne svymy ciny i svymi prohlasenimi.

Facepalm

Asi bych potžeboval vysvětlit ten myšlenkový pochod, jak jakože souvisí Piráti na magistrátu s tím, že se proti něčemu odvovlaly Běchovice. Nastudujte si systém a logiku místní samosprávy, evidentně vůbec netušíte, která bije. Magistrát mená na Běchovice žádné legální páky, aby je mohl po bolševicku postavit do latě, jak o tom obyvykle sní pologramoti vašeho ražení.

Tomas

jedte jednou si prectete komentar mlb, na ktery jste reagoval.

Facepalm

Jeho znění ovšem na tom, že tomu rozumíte jak koza petrželi, pranic nemění. Krom toho jste reagoval na někoho a na něco úplně jiného, ale nebuďme detailisti.

Jan Sůra

Jak souvisí stavba Pražského okruhu s omezováním individuální automobilové dopravy v centru města?

MLB

Mj. tím, že pokud by byl kompletně dokončen Pražský městský okruh a D0, bylo by ospravedlnitelné IAD (mimo rezidentů a zásobování) z centra města vymístit. Do té doby je to jen výsměch občanům a ukázka neschopnosti.

Jiří Kocurek

Nuže kam budou ti rezidenti jezdit, když všude budou moci jezdit jen rezidenti?

Jan Sůra

Co je Pražský městský okruh? Je Městský okruh a Pražský okruh.

MLB

Takhle sklouzávat od podstaty věci k tahání za slova? Ale no tak, kdejaký troll tady má lepší argumentaci…

Jan Sůra

Pardon, ale spojit dvě zcela odlišné stavby do jedné jen ukazuje, že jste dnes asi příliš dlouho v autě. Km

Jirka

V článku máte jasně napsáno, že se tam sešli jihočeský hejtman Martin Kuba a náměstek středočeské hejtmanky pro dopravu Martin Kupka (oba ODS). Piráti jsou obecně pro železnici a sdílení. Piráti jsou v evropském parlamentu ve stejné frakci jako zelení.

Ludvík

Ty už toho nakecali, ale reálně dokážou tak regulovat sáňkování na Petříně!!!!

OndraK

A to jsme se Polsku smáli, že se jim dálnice pro stavbě z obou směrů nepotkají o 5 km.
U nás se dálnice na jih (z jedné strany D4, z druhé D3) nepotkává rovnou o 50km 😀

Zlámalík

No jo, ale v Polsku za to mohli „blbí stavbaři“, tady bude problém hlubší, tady se smát nesmíme, tady bude líp 😛 Nakonec i viz rakouská A5 do Mikulova a česká D2 z Břeclavi, to je sice jinej případ, ale výsledek stejný.

Patrik

D3 v západní „stabilizované“ variantě je jedinou možnou trasou, a dávno měla být postavena. Nekonečné kolony u Mrace a smrtelné nehody na stávající 1/3 jsou vizitkou ekoteroristů, kterým více záleží na nějaké žábě, než na lidských životech. Je třeba okamžitě začít stavět most přes řeku Sázavu u Kamenného Přívozu, aby skončila devastace Posázaví u Poříčí nad Sázavou.

zdeva

Asi nikdo nechce dálnici za humny…

SaulGoodman

Ano, to je známý efekt NIMBY. Nicméně prostě někdo to za těmi humny bude muset mít, obzvláště v zemi s hustotou zástavby jako je ČR. Dělejme maximum pro minimalizaci negativních vlivů, štědře odškodňujme lidi, kterým to zabere pozemky, ale prostě pokud bude jakýkoliv dopad na přírodu či komfort části obyvatel považován za nepřekročitelnou hranici, tak nikdy žádnou větší stavbu nepostavíme.

mic

Jistě, někdo to za humny bude muset mít. Ale vhodným a včasným plánováním lze zařídit, aby ten někdo byla třeba fabrika a nikoli rodinné domky…

Karel

Posledních deset let jsem bydlel na 3 místech. Všechny jsou od dálnice D4 ve zdalenosti od 250 do 380 m vzdušnou čarou. Nikdy mi ta dálnice v ničem nevadila naopak. Všechny negativní vlivy (někdy hluk) převáží možnost rychleho a bezpečného spojení s Prahou případně přes D0 a D1 s Moravou kam jezdím nejčastěji. Od domu k domu z 230 km 220 po dalnici. Zato cest na jih je pro mne vždy noční můra. Ani jednou se mi snad nestalo abych po cestě nezažil nějakou krizovku kdy šlo o život. Vždycky mne chytne takový vztek na všechny ty ekolspolky, NIMBY a… Číst vice »

Jaaa

Ano, vám to prostě nevadí a tak nikomu dalšímu taky nesmi.

Vy si vůbec neuvědomujete, že svým ježděním a dalšími požadavky na dopravní stavby vůbec někomu škodíte.

A že jedete z 230 km 220 po dálnici? Uvědomujete si, jak by to tady vypadalo, kdyby tento váš „ráj“ chtěla polovina národa? Kdyby nebyly žádné ekospolky a NIMBY? Lidé jsou prostě lidé a mají své nutné fyzické potřeby. Mezi ně jízda autem po dálnici fakt nepatří, to je jenom civilizační rozežranost.

Karel

To máte samozřejmě pravdu. Ne každému to vyhovuje. Co jednomu nevadí druhému může. Nesmíte ale zapomínat, že funkce dálnice a velkých liniových staveb jako VRT není jen o rychlé, pohodlné a bezpečnější osobní dopravě. Ale má to důležité pozitivní socio ekonomické dopady pro celou společnost. Jediné státy s vyspělou dopravní infrastrukturou mají předpoklady pro úspěšný ekonomický rozvoj. Proč by se měli vylidnovat regiony ČR a vytvářet ekonomická geta, jen proto že se šikovní místní lidé nemohou v rozumném čase a bezpečné dopravit do práce a zpět. Vydělané peníze utratit doma a podpořit v rozvoji svůj region. Misto toho jsou nuceni… Číst vice »

Paja

Tak oni lidi co žijí u I/3 asi taky nebudou totálně happy.

Facepalm

To zabránění devastace Posázaví postavením dálnice je asi podobně štěpná myšlenka, jako když se ničivé povodně na Vltavě vyřešily tak, že se to údolí komplet zatopilo :).

Aby bylo jasno, nevyjadřuji zde názor na smysluplnost trasování D3, ale na opravdu hodně akrobatickou tezi, že stavba dálnice (navíc se všemy doprovodnými jevy typu zvýšený tlak na stavbu skladů a komerčních zón) prospěje životnímu prostředí.

Ivan Syrovátka

Furt jenom kecy kolem, ta dálnice už dávno měla být hotová nebýt pošahaných ekoteroristů a neschopných státních úředníků. Do kdy se my normální lidé budeme muset hrabat po zasekaných obyčejných silnicích?

Facepalm

Obyčejný člověk – obyčejná silice. To má logiku, ne?

Jiří Kocurek

Asi takovou jako nasadit Regionovu na rychlík do Budějovic. Pro obyčejné lidi obyčejný motorák.

Paja

No ono nemalý vliv na to mají vlády let minulých, protože D3 na poměrně dlouhou dobu vypadla z plánu dálniční sítě. Nicméně i tak je pozoruhodný odpor který západní varianta vyvolává, když vede prakticky liduprázdnou krajinou. Proti některým jiným úsekům to je celkem překvapivé.