cargo

Strategická role železnice v rámci dekarbonizace dopravy

Praha 27. 05. 2020 – Krátce před současnou koronavirovou krizí představila Evropská komise Zelenou dohodu pro Evropu, což je balíček

Praha 27. 05. 2020 – Krátce před současnou koronavirovou krizí představila Evropská komise Zelenou dohodu pro Evropu, což je balíček opatření, který má Evropské unii zajistit plynulý přechod na udržitelnější a hlavně ekologičtější hospodářství. Evropská unie touto dohodou vyzdvihuje především roli železniční dopravy při dosahování cíle snížit emise skleníkových plynů z dopravy o 90% do roku 2050. Evropská komise zároveň oznámila, že rok 2021 se stane „rokem železnice“.

„Emise železničního sektoru se v posledních třech desetiletích významně snížily a tento trend pokračuje i nadále. Železnice je nejméně znečišťujícím prostředkem veřejné dopravy. Na celkovém znečištění z dopravy se podílí 0,5 % emisí CO2 (viz příloha). Logicky bude dekarbonizace dopravy závist právě na zvýšení podílu železnic na trhu dopravy. Železnice by se měla jasně stát základem všech národních dopravních strategií s důrazem na ekologii a udržitelnost,“ říká generální ředitelka
Asociace podniků českého železničního průmyslu (ACRI) Marie Vopálenská.

Hlavním cíle ekologické dohody je výrazně snížit emise oxidu uhličitého do roku 2050 a dosáhnout klimatické neutrality. Bude nutné, aby Evropský parlament, a hlavně členské státy, adekvátně reagovaly na ambice Evropské komise. Například přesun nákladní dopravy ze silnic na železnici bude vyžadovat postupnou změnu investic do kapacity železniční infrastruktury, a to jak rozšířením sítě, tak digitalizací či implementací evropského systému řízení provozu (ERTMS).

Železniční průmysl nabízí také řešení pro městskou dopravu s nízkými nebo dokonce nulovými emisemi CO2. Tramvaje, metro a příměstské vlaky jsou nejméně znečišťující prostředky veřejné dopravy v městských oblastech. Proto veřejná doprava a rozvoj multimodálních řešení bude zásadní pro řešení dekarbonizace měst.

„Evropská unie klade velký důraz na dekarbonizaci a klimatickou neutralitu a tím pádem klade větší důraz na železniční dopravu. Zdroje přidělené na rozvoj železnice v následujícím víceletém finančním rámci EU budou hrát klíčovou roli při zajištění, aby dopravní systém jako celek podporoval hospodářské oživení a růst EU,“ doplňuje Vopálenská.

Propojením soukromého a veřejného sektoru může evropský železniční průmysl vyvinout technologie, které mu umožní do roku 2050 dosáhnout klimatické neutrality. Evropská unie a její železniční sektor tím mohou poměrně zásadně pomoci v řešení celosvětového problému se změnou klimatu.

Emise CO2 v dopravě.

Tagy ACRI
88 komentářů