Strahovský tunel spolyká šest miliard. Opraví se i labyrint krytů a tajemné propojení s metrem

Strahovský automobilový tunel. Foto: TSKStrahovský automobilový tunel. Foto: TSK

V případě ohrožení může tunel sloužit až 15 tisícům Pražanů jako podzemní kryt.

Strahovský tunel čeká modernizace. Pražští radní rozhodli, že v následujících 10 letech do něj metropole investuje šest miliard korun.

Opravy se dočkají technologie, odvodňovací šachty i vozovka. Zlepšit by se měly bezpečnostní systémy, které za sousedním tunelovým komplexem Blanka výrazně zaostávají. Rekonstruovat se bude také rozsáhlý systém krytů civilní ochrany, který je do tunelu integrován.

Strahovský automobilový tunel (označovaný SAT) byl otevřen v roce 1997, ale jeho projekt vznikal již v 80. letech minulého století.

V roce 2002, tedy pět let po otevření, byl v rámci hodnocení FIA (Mezinárodní automobilová federace) hodnocen jako devátý nejbezpečnější tunel v Evropě ze 30 testovaných.

Je součástí Městského okruhu a umožňuje přímé spojení Smíchova a Břevnova. „Průjezdnost tunelu je naprosto klíčová pro fungování automobilové dopravy ve městě,“ uvedl náměstek primátora pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti).

Plány na roky dopředu

Práce budou podle něj rozděleny do čtyř různých etap, které nebudou v konfliktu s dokončením rekonstrukce Barrandovského mostu. V první etapě, která by měla začít v příštím roce na jaře, se provedou průzkumné, ověřovací a diagnostické práce na stavební a technologické části tunelu. Provoz by to nemělo ovlivnit. Počítá se s průzkumem betonu a výztuže horní klenby, paty tunelu, desky vozovky a spodní klenby. Dále také ochranného systému a přístupových štol. Průzkum by měl trvat až do poloviny roku 2026.

Ve druhé etapě od června 2026 do října 2028 je v plánu prodloužit stávající odvodňovací šachty vedoucí z portálu Smíchov středem tunelu v délce asi 700 metrů. Poté bude následovat prodloužení šachty v celé délce tunelu a současně je v plánu vyrazit čtyři nové rozvodny, začít s výstavbou dvou trafostanic a vybudovat požární nádrž. I v této etapě by mělo být omezení provozu podle magistrátu minimální, využity budou mimo jiné pravidelné noční uzávěry.

Třetí etapa se bude týkat vystrojování a zprovozňování nových technologií, a to až do poloviny roku 2031. Poslední etapa bude zaměřena na výměnu povrchů vozovky a jejího odvodnění, instalaci bezpečnostních zařízení a celkovou modernizaci tunelu. Město očekává, že po modernizaci bude tunel sloužit minimálně dalších 20 let bez nutnosti větší rekonstrukce.

Kryt pro 15 000 lidí

Ochranný systém Strahovského tunelu slouží jako součást ochranného systému metra a je propojen s trasou B. Z metra může být zásobován elektrickou energií či například pitnou vodou.

V případě ohrožení může tunel sloužit až 15 tisícům Pražanů jako podzemní kryt, který se uzavře speciálními vraty. Podle TSK jsou součástí komplexu desítky kilometrů tunelů.

V případě potřeby se tu počítá s navezením potravin, vody, postelí a dalšího zázemí, které je nutné k tomu, aby se prostory mohly využít pro oněch 15 tisíc obyvatel,“ uvedla v minulosti při prohlídce tunelu mluvčí TSK Barbora Lišková. V tunelu jsou například i hygibuňky, kde jsou toalety a sprchy.

Od dispečinku na Strahově, který je v sousedství zdejšího stadionu, vede do podzemí dlouhý výtah, podél kterého je umístěno 16 pater filtrů, které by v případě využití tunelu jako krytu sloužily jako očista při případné kontaminaci vnějšího prostředí.

Strahovský automobilový tunel. Foto: TSKStrahovský automobilový tunel. Foto: TSKStrahovský automobilový tunel. Foto: TSK

Předpokládané rozložení financování modernizace:

2024 – 125 000 000 Kč

2025 – 150 000 000 Kč

2026 – 160 000 000 Kč

2027 – 450 000 000 Kč

2028 – 1 000 000 000 Kč

2029 – 1 325 000 000 Kč

2030 – 1 325 000 000 Kč

2031 – 1 350 000 000 Kč

2032 – 70 000 000 Kč

2033 – 45 000 000 Kč

Tagy Magistrát hlavního města Prahy Městský okruh Praha Strahovský tunel Technická správa komunikací hl. m. Prahy Zdeněk Hřib
45 komentářů