dpp

Stavební firmy jsou drceny rostoucími cenami, hrozí zastavováním dopravních staveb

Stavba I/42 VMO Tomkovo náměstí v Brně. Foto: ŘSDStavba I/42 VMO Tomkovo náměstí v Brně. Foto: ŘSD

Plyn někde vzrostl až o 300 procent, což se projeví při jarním spuštění obaloven.

Stavební firmy se pokoušejí vyrovnat s prudce rostoucími cenami stavebních materiálů, práce a dopravy, které mimo jiné táhne vzhůru válka na Ukrajině. Volají přitom po úpravě zasmluvněných cen, které u dopravních staveb vzešly z tendrů pořádaných i před několika lety.

„Pokud nebudou upraveny ceny stavebních prací, firmy nebudou moci stavby dokončit. Loterií je pak podávání nabídek do nových tendrů, kdy dodavatelé materiálů nejsou schopni garantovat cenu ani v řádu několika dní,“ oznámilo Sdružení pro výstavbu silnic (SVS), které zastřešuje lídry českého dopravního stavitelství.

Dnes má o údajně kritické situaci jednat předsednictvo sdružení, které se má ve čtvrtek setkat s ministrem dopravy Martinem Kupkou. „Ze strany investorských organizacích je nutné jednat. Všem musí být v nynější situaci jasné, že nebude možné realizovat všechny investice podle původních předpokladů, nicméně musí být přehodnoceny stávající rozpočty probíhajících a vysoutěžených staveb, jinak bude docházet k zastavování staveb a neřešitelným situacím,“ uvedl jednatel SVS Petr Svoboda.

Firmy spočítaly, že například cena kameniva je nyní meziročně o 20 procent vyšší, cena dopravy je vyšší o 40 až 50 procent, cena asfaltů až o 60 procent (oproti podzimu) a významně rostou ceny i dalších komodit, například oceli. Plyn někde vzrostl až o 300 procent, což se projeví při jarním spuštění obaloven.

Potíž je v tom, že smlouvy většinou neobsahují valorizační doložku, což aktuálně doporučuje ministerstvo pro místní rozvoj a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

„V úvahu připadají zejména inflační doložky nebo doložky umožňující změnu cen materiálů
na základě objektivně zjistitelných informací, mezi ty mohou patřit údaje Českého statistického úřadu,
indexy a kurzy používané na trzích jednotlivých komodit,“ píše se ve stanovisku MMR a ÚOHS.

Navýšení cen u zasmluvněné stavby je komplikovanější a výrazně omezené. Především silniční stavebnictví má přitom za sebou období, kdy ceny v tendrech klesaly o desítky procent ve srovnání s cenou projektanta. O rostoucích cenách mluví firmy jako o zásahu vyšší moci, který se v takovém rozsahu nedal předpokládat.

V souvislosti s odchodem ukrajinských dělníků do války se také prohloubil problém s nedostatkem zaměstnanců na stavbách.

Reakce ministerstva dopravy (doplněna 9:00):

Současnou nestabilní situaci v odvětví samozřejmě sledujeme a investoři jsou v kontaktu se zhotoviteli. To, co je v tuto chvíli podstatné, je, že zahájené stavby běží dál a naše plány se v tuto chvíli nemění, naše závazky dané programovým prohlášením vlády platí. Nicméně je zřejmé, že dopady ruské agrese na Ukrajinu a s ní související set sankcí cílící na ruské podnikatelské aktivity na území EU sektor pocítí. Jak a na jak dlouho, je zatím předčasné říci.

Další postup nyní analyzujeme, což je v situaci, kdy nevíme, jak dlouho bude situace na Ukrajině trvat a jaké bude mít dopady, nelehké.

Otázka nepředvídatelného zvyšování cen a růst cen vlivem inflace je obecně řešena shodně v článku č. 13.8 Zvláštních obchodních podmínek jak „žlutých“ obchodních podmínek FIDIC, tak také „červených“ napříč celým rezortem již nyní. V rámci rezortu dopravy vydaných obchodních podmínek FIDIC jsou jedinou výjimkou „zelené“ Zvláštní obchodní podmínky FIDIC, které jsou věcně zaměřeny především na realizaci drobnějších staveb, u kterých se předpokládá zahájení a dokončení realizace do období jednoho roku. Je tedy zřejmé, že budeme muset jít v řešení dopadů na dopravní výstavbu krok za krokem, tedy vždy řešit individuálně každý případ zvlášť.

Tagy ceny staveb Sdružení pro výstavbu silnic
15 komentářů