Stavbaři začali podepírat most Šmejkalka na D1 ze 40. let, velká oprava se oddaluje

D1, most Šmejkalka. Pramen: ŘSDD1, most Šmejkalka. Pramen: ŘSD

Most by se měl podle nynějších odhadů silničářů opravovat v letech 2023 až 2027.

Most Šmejkalka na D1, který je jediným dodnes využívaným mostem z první etapy výstavby dálnice ve 40. letech, dostane provizorní podepření. Stavbaři jej začali budovat v těchto dnech. Mostu má pomáhat do dokončení chystané velké rekonstrukce, jejíž začátek se neustále oddaluje. Podpěry čtyř polí nosné konstrukce provádí společnost Metrostav Infrastructure, hotovo by mělo být v prosinci. Náklady činí 30 milionů korun.

Důvodem pro podepření mostu je podle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) stavební stav nosné konstrukce, u které detailní průzkum z roku 2019 ukázal horší stav, než s jakým se počítalo při zpracování dokumentace pro stavební povolení k opravě mostu. Podepření bude využito v rámci chystané rekonstrukce, během které by měl být na mostě zachován provoz v uspořádání 2+2.

ŘSD má stavební povolení k rekonstrukci mostu už od roku 2020, podle jeho původních předpokladů měly práce probíhat v letech 2021 až 2023. Tendr na stavební firmu s předpokládanou cenou 1,4 miliardy byl ale vypsán až loni v listopadu a zatím se jej nedaří uzavřít. Původní termín pro podání přihlášek byl letošní 24. únor, nyní je to po řadě odkladů 6. září. Soutěží se formou Design&Build, ŘSD poskytne zhotoviteli pozemky a stavební povolení s tím, že podrobné projektování si firma zajistí sama.

„S ohledem na stále probíhající výběrové řízení nyní nelze předjímat jakýkoliv konkrétní termín zahájení prací. Ten bude zřejmý po ukončení tendru a podpisu smlouvy o dílo s vybraným uchazečem. To samé se týká harmonogramu i termínu uvedení opraveného mostu do provozu. Zatím pracujeme s termínem možného zahájení v průběhu roku 2023 a uvedením do provozu 2027,“ sdělil mluvčí ŘSD Martin Buček.

Při opravě budou zachovány oblouky spodní stavby, které diagnostický průzkum vyhodnotil jako vyhovující pro další využití. Projdou sanací. Nosná konstrukce bude naopak kompletně vyměněna. Po opravě bude dálnice provozována v režimu 2+2, provoz bude ale možné bez větších dodatečných úprav rozšířit i na režim 3+3. Most Šmejkalka je součástí úseku Mirošovice – Hvězdonice, který nedávno prošel modernizací. Most se ale opravě vyhnul, neboť ŘSD náročnou akci formálně vyjmulo z velké modernizace D1, která byla oficiálně ukončena loni v říjnu.

Údolí potoka Šmejkalka, přes které se dálniční most klene, proslavil Josef Lada v pohádkových příbězích Bubáci a hastrmani. Na Šmejkalce strašil Mulisák. Lada pocházel z nedalekých Hrusic.

D1, práce na podepření mostu Šmejkalka. Pramen: ŘSD

D1, práce na podepření mostu Šmejkalka. Pramen: ŘSD

Budování mostu Šmejkalka

Stavba mostu probíhala od roku 1939 do roku 1949. Pravý oblouk pod jízdními pruhy směr Brno byl vybetonován v roce 1941, levý oblouk ve směru na Prahu byl proveden s odstupem 5 let až v roce 1946. Délku výstavby přitom výrazně ovlivnila 2. světová válka, během níž byla stavba přerušena. Po válce byla stavba nosné konstrukce mostu dokončena. Jako poslední byly roce 1948 provedeny izolace mostu a v roce 1949 potom kamenná rovnanina za opěrami. V rámci přípravy stavby dálnice D1 byly v šedesátých letech provedeny ověřovací výpočty a návrhy pro začlenění mostu do stavby dálnice. Šlo zejména o statické analýzy a předprojektovou přípravu. V roce 1969 byla dokončena projektová dokumentace pro úpravu mostu na požadavky výstavby dálnice D1 a v roce 1973 byly zahájeny stavební práce na úpravách nosné konstrukce (zesílení částí nosné konstrukce, úprava prostorového uspořádání na mostě a předpolích), které byly dokončeny v roce 1977. Následně byl most uveden do provozu v rámci zprovoznění dálnice D1 z Prahy do Brna. V roce 1991 proběhla celková oprava mostu.

Tagy D1 Metrostav Infrastructure most Šmejkalka ŘSD
42 komentářů