Stavba nové silnice v Přerove přes koridor nabrala čtvrt roku zpoždění

Stavba mostu na silnici I/55 v Přerově. Foto: ŘSDStavba mostu na silnici I/55 v Přerově. Foto: ŘSD

Za zpoždění může zejména koordinace s výlukami na železnici.

Řidiči v Přerově se dočkají jízdy po nové silnici včetně přemostění železničního koridoru na silnici I/55 o čtvrt roku později, než Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) plánovalo. K otevření nové estakády dojde namísto původně plánovaného června až v září. V květnu by mělo dojít ke zprovoznění hlavní části stavby: estakády přes železniční koridor.

Zpoždění potvrdil mluvčí ŘSD Miroslav Mazal. „V současné době platí zprovoznění v září 2021 s úplným dokončením stavby v lednu 2022,“ řekl Mazal. Stavba má v budoucnu sloužit jako hlavní přivaděč k dálnici D1.

Podle něj je zpoždění způsobeno několika důvody. Jedním z nich je souběh s výlukovými pracemi na koridoru mezi Přerovem a Prosenicemi. „Z důvodu vytížení koridoru byly výluky schváleny současně s výlukami druhé stavby, což bylo o 6 měsíců později, než zhotovitel předpokládal v harmonogramu,“ uvedl Mazal. „Posun termínu u mostovky měl vliv na prodloužení celého termínu stavby. Konečnému zpoždění pomohla i pandemie Covid-19,“ upřesnil Mazal.

Rozšíření Polní, snížení zátěže v podjezdu

Stavba má v první řadě odstranit úzké hrdlo na průtahu městem, které představuje dnešní podjezd pod tratí. Vybudováním dvoupruhové estakády se sníží nejen zátěž v podjezdu, ale také přinese rozšíření Polní ulice na čtyřpruh. Ta už byla v závěru roku předána do užívání.

Trasa nové estakády na silnici I/55 v Přerově. Foto: ŘSD

Trasa nové estakády na silnici I/55 v Přerově. Foto: ŘSD

Hlavním stavebním objektem je právě nová, téměř 560 metrů dlouhá estakáda, mimoúrovňově převádějící silnici I/55 přes stávající železniční trať a místní komunikace. Most o dvaadvaceti polích začíná v sousedství stávající komunikace I/55, překlene dráhu a stočí se nad nezastavěné území. Napojí se na frekventovanou Polní ulici. Estakáda bude opatřena protihlukovou stěnou. Zakázku získalo sdružení M-Silnice a IDS za 360 milionů korun.

„V průběhu 2021 se dle harmonogramu dokončí práce na Předmostí. Půjde o realizaci zbývajících asfaltobetonových vrstev, provedení krajnic a ocelových svodidel. Na estakádě proběhnou pokládky asfaltových směsí, zálivky a dokončení mostních svodidel,“ popisuje ŘSD aktuální průběh stavby v informačním letáku.

Stavba vyjde na 360 milionů korun bez DPH. Na stavbu navazuje ještě stavba takzvaného průpichu, která začala v loňském roce.

Tagy I/55 Přerov Ředitelství silnic a dálnic ŘSD seznam Top
33 komentářů