Státem placené expresy ČD prodělávají čím dál více, padla hranice 200 Kč za kilometr

Praha hlavní nádraží. Foto: Jan SůraPraha hlavní nádraží. Foto: Jan Sůra

České dráhy se pochlubily za celý loňský rok nárůstem počtu cestujících hlavně v dálkových spojích, státem objednávané expresní linky jim

České dráhy se pochlubily za celý loňský rok nárůstem počtu cestujících hlavně v dálkových spojích, státem objednávané expresní linky jim ale prodělaly více než o rok dříve. Nárůstu počtu cestujících navzdory.

Vyplývá to z výkazu skutečné ztráty za rok 2017, které České dráhy musí předkládat každoročně ministerstvu dopravy. Redakce Zdopravy.cz ho získala na základě žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím. V seznamu nejsou rychlíky Plzeň – Most a Pardubice – Liberec. Jejich provoz loni zajišťovaly České dráhy podle jiné smlouvy než hlavní velké desetileté. Na jejím základě si stát objednává dálkové vlaky v objemu přes čtyři miliardy korun.

Přehled ukazuje nárůst ztráty Českých drah u čtyřech expresních linek z pěti. U Ex1 (Praha – Ostrava – Polsko/Slovensko, v objednávce jen úsek od Ostravy na státní hranici), Ex2 (Praha – Olomouc -Luhačovice/Zlín/Slovensko), Ex3 (Děčín – Praha – Brno – Břeclav) a Ex4 (Bohumín – Břeclav). Naopak u linky Ex7 (Praha – České Budějovice – Rakousko) došlo zavedením Jižních expresů ke snížení ztráty.

V případě Ex1 a Ex2 došlo už u ztráty k překročení hranice 200 korun za kilometr, průměr všech dálkových linek je 125 korun za kilometr.  Vlaky linky Ex2 přitom jezdí z více než dvou třetin v souběhu s vlaky s komerčními spoji Českých drah mezi Prahou a Ostravou a soukromou konkurencí. Proč je linka Ex2 tak ztrátová, ale České dráhy nechtějí vysvětlit, podobně jako u dalších tras.  Linka Ex2 je navíc výrazně ztrátovější než linka R18 jedoucí po stejné trase, ale zastavující na více místech.

Překvapivé je i zvýšení ztrátovosti linek Ex3, tedy relace Děčín – Praha – Břeclav. Největší část výkonů na ní patří především pod expresy Praha – Brno – Budapešť nebo railjety do Vídně. Podle ročenky dopravy přitom na této trase loni výrazně přibylo cestujících. V minulých letech tento nárůst vedl ke snížení ztrátovosti linky, loni ale ztrátovost stoupla. Nabízí se vysvětlení, že to může být i nástupem RegioJetu na tuto trasu, ten ale loni do prosincové změny jízdních řádů začal jezdit na trase jen v omezeném provozu, navíc částečně v trasách vlaků, které stát přestal objednávat u Českých drah. „Je možné uvést, že na části linky Praha hlavní nádraží – Ústí – Schöna byly nasazeny modernizované vozy, díky čemuž došlo ke zvýšení nákladů na odpisy u danné linky,“ odpověděla na dotaz navýšení plateb za Ex3 Lenka Rezková z tiskového oddělení ministerstva dopravy. Ještě výrazněji stoupla ztráta u rychlíků Praha – Brno přes Pardubice.

Deník Zdopravy.cz chtěl po Českých drahách vysvětlení, proč dochází na některých trasách k navýšení ztrátovosti nebo jak je například zajištěno, aby se příjmy z jízdenky Praha – Olomouc vykazovaly vždy k vlaku, kterým cestující skutečně jel, a nedocházelo ke křížovému financování mezi dotovanými a nedotovanými vlaky. „Informace obchodního charakteru sdělujeme výhradně objednateli, který dostává veškeré výkazy. Třetím osobám a jejich prostřednictvím konkurenci je neposkytujeme. Obecně lze ale říci, že vývoj nákladů je ovlivněn přepravní rychlostí, kapacitou, nasazením konkrétních vozidel, ale i dalšími faktory, jako jsou například opravy vyšších stupňů. To vše se odráží na výši prokazatelné ztráty, která se tak přirozeně meziročně liší. Pochopitelně přitom České dráhy dodržují všechny související právní předpisy týkající se alokace nákladů a výnosů na příslušné spoje. Správnost postupu Českých drah v tomto ohledu je potvrzována i auditorsky,“ řekl mluvčí Českých drah Radek Joklík.

Rozdílná ztrátovost linky R18 a Ex2 je podle Rezkové způsobena především rozdílným konceptem expresního segmentu a segmentu rychlíkového. „Výnosy dopravce jsou na jednotlivé části dopravní sítě a dopravní služby na nich rozdělovány pomocí takzvaných výkonových ukazatelů,“ dodala Rezková

Ministerstvo podle Rezkové provádělo samostatné kontroly vykazované ztráty, které neprokázaly, že by poskytovaná kompenzace byla nadměrná. Nejztrátovější linkou zůstává i nadále linka R24 Praha – Rakovník, kde stát na každý kilometr doplácí 225 korun.

Přehled ztrát jednotlivých linek dálkové dopravy za roky 2017 a 2016 (zdroj MD)

číslo linky z – do Ztráta 2017 (mil. Kč) Ztráta 2017 (Kč/vlkm) Dopravní výkon 2017 (tis. vlkm) Ztráta 2016 (mil. Kč) Ztráta 2016 (Kč/vlkm) Dopravní výkon 2016 (tis. vlkm)
1 Praha – Pardubice – Olomouc – Ostrava – PL/SK -90,8 -200,1 453,7 -83,4 -174 479,5
2 Praha – Pardubice – Olomouc – Luhačovice/Zlín/SK -425,1 -202 2104,4 -402,5 -191,1 2106,2
3 DE – Ústí n.L. – Praha – Pardubice – Brno – SK/AT -240,2 -51,2 4691,8 -237,9 -48,5 4901,7
4 AT/SK – Břeclav – Otrokovice – Ostrava – PL -101,2 -133,2 759,7 -93,6 -124,9 748,9
5 Praha – Ústí n.L. – Cheb -196,4 -117,1 1677,1 -186 -110,9 1676,8
6 Praha – Plzeň – Klatovy/Cheb/DE -337,2 -155,8 2423 -350,4 -143,9 2435,5
7 Praha – Č. Budějovice – A/Šumava -137,2 -119,9 1144 -269,5 -139,2 1936,8
8 Brno  – Ostrava – Bohumín -234 -132,9 1760,3 -248,8 -142,4 1746,4
9 Praha – Havlíčkův Brod – Brno/Jihlava -249,8 -128,3 1947,6 -289 -146,3 1975,5
10 Praha – Hradec Králové – Trutnov/Ústí n. Orlicí – Letohrad – PL -245,8 -155,2 1584 -275,2 -174,1 1580,6
11 Brno – Jihlava – Č. Budějovice – Plzeň -281,6 -148,6 1921,1 -291,8 -153,4 1901,7
12 Brno – Olomouc – Jeseník/Šumperk -112,1 -133 845,5 -118 -141,4 834,9
15 Ústí n.L. – Liberec -72,2 -117,2 615,7 -75,6 -123,8 610,3
17 Praha – Č. Budějovice -223,9 -114,7 1951,9 -22,7 -208,2 109,1
18 Praha – Pardubice – Olomouc – Vsetín/Luhačovice/Veselí n.M. -173,2 -88,6 1954,9 -225,9 -113,4 1992,4
19 Praha – Pardubice – Brno -188,7 -130,9 1441,4 -139,6 -95,1 1468,3
20 Praha – Ústí n.L. – Děčín -125,1 -124,9 1001,4 -105,3 -104,9 1004
21 Praha – Turnov – Tanvald -73,8 -138,5 533,3 -74,9 -141,4 530
22 Kolín – Mladá Boleslav – Česká Lípa – Rumburk -70,1 -124,5 563 -69,7 -125,1 557
23 Kolín – Ústí n.L. -96,7 -128,1 754,6 -85,3 -113 754,6
24 Praha – Rakovník -71,9 -225,8 318,2 -65,7 -208,2 315,7
26 Praha – Příbram – Písek – Č. Budějovice -83,3 -136,6 610 -88,8 -143,9 617,2
27 Ostrava – Krnov – Olomouc/Jeseník -89,7 -130,6 687,1 -97,9 -143,2 683,6
28 noční spoje (Praha – Olomouc – PL/SK, DE – Praha – Brno – SK, AT- Břeclav – Ostrava – PL) -102,1 -162,2 629,4 -145,9 -205,8 708,8
29 Cheb – Pomezí n.O. – DE -5,4 -135,7 39,8 -6,6 -167,4 39,4
Celkem 4080,4 125,6 32498,4 -4050 -127,7 31715
Tagy České dráhy dotace Ministerstvo dopravy výkaz skutečné ztráty linek dálkové dopravy za rok 2017 ztráta
76 komentářů