Stát rozdělí dalších 1,6 miliardy korun na chodníky, přechody a cyklostezky

Nová cyklostezka Loučovice - Vyšší Brod. Pramen: Jihočeský krajNová cyklostezka Loučovice - Vyšší Brod. Pramen: Jihočeský kraj

Stát obvykle obcím a krajům uhradí až 85 % nákladů.

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) rozdělí letos a příští rok dalších 1,6 miliardy korun na výstavbu a rekonstrukce městské nebo obecní dopravní infrastruktury. Pravidla pro jednotlivé výzvy schválil tento týden Výbor SFDI.

O příspěvek z rozpočtu SFDI, který činí nejčastěji 85 %, v některých případech až 100 % uznatelných nákladů akce, mohou požádat města a obce, svazky obcí a kraje. Mezi žadateli mohou být i letiště, pro které vypsána výzva pro vybavení prostředky sloužícími k ochraně civilního letectví před protiprávními činy.

Ze SFDI putují tradičně těmito výzvami peníze na stavby a rekonstrukce chodníků, přechodů pro chodce včetně nasvětlení nebo světelné signalizace, zastávek autobusů a autobusových zálivů, podchodů, lávek a mostů v místech křížení s nadřazenou infrastrukturou, opravy, výstavbu a rekonstrukce cyklistických stezek a zřizování jízdních pruhů pro cyklisty. Dále bude v rámci schválených pravidel financováno odstraňování nehodových lokalit na silnicích II. a III. tříd ve vlastnictví krajů a měst.

Miliarda do chodníků a přechodů. Stát rozdělil peníze na bezpečnost 206 projektům

„Podporou těchto projektů chceme pomoci budovat bezpečnou a užitečnou dopravní infrastrukturu pro všechny účastníky silničního provozu tam, kde to lidé v každodenním životě nejvíc potřebují. Typicky jde o cyklostezky, chodníky, lávky či zvýšení bezpečnosti kritických míst,“ říká ministr dopravy Martin Kupka.

Pro období let 2023 a 2024 fond v rámci předchozího schvalování výzev již na podzim loňského roku podpořil 76 projektů krajů i obcí ze všech částí republiky v celkové výši téměř 796 milionů korun. Největší podíl z celkového objemu tvořily příspěvky zaměřené na výstavbu a rekonstrukce cyklistických stezek i zřizování jízdních pruhů pro cyklisty. V únoru 2024 byly schváleny příspěvky zejména na bezbariérové chodníky pro 206 akcí v celkovém objemu cca 1 055 mil. Kč.

Tagy SFDI Státní fond dopravní infrastruktury
55 komentářů