Stát nasazuje na strojvedoucí hlídacího psa. Není ale jisté, že bude kousat

Strojvedoucí, ilustrační foto. Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářStrojvedoucí, ilustrační foto. Autor: Zdopravy.cz/Jan Šindelář

Strojvedoucí a jejich pracovní doba budou od neděle pod drobnohledem státu podobně jako řidiči kamionů. Drážní úřad ve spolupráci se

Strojvedoucí a jejich pracovní doba budou od neděle pod drobnohledem státu podobně jako řidiči kamionů. Drážní úřad ve spolupráci se Správou železniční dopravní cesty spouští monitorovací systém, který bude výkony strojvedoucích sledovat.

Jde o prvotní opatření, které má zabránit zneužívání strojvedoucích, a na druhou stranu zároveň zajistit bezpečnost provozu před těmi strojvedoucími, kteří dobrovolně a zcela vědomě nedodržují předepsané doby odpočinku,“ uvedl mluvčí Drážního úřadu Martin Novák. V praxi to bude vypadat tak, že dopravce bude muset u každého vlaku uvádět číslo licence strojvedoucího. Licence pak bude viditelná i v grafické prezentaci polohy vlaků na síti SŽDC (GRAPP), nikoliv ovšem pro širokou veřejnost.

Správa železnic už na žádost úřadu novou povinnost zakotvila v Prohlášení o dráze pro rok 2018. Druhou věcí jsou ovšem sankce v případě porušení pravidel, především příslušného vládního nařízení. „Rozhodující pravomoc pro vyhodnocení kontrol má Drážní úřad,“ říká mluvčí Správy železniční dopravní cesty Marek Illiaš. Jenže monitoring Drážního úřadu nebude podle neoficiálních informací nepřetržitý a online, tudíž nebude možný okamžitý zásah.

K informacím se úřad zřejmě dostane až s několikadenním zpožděním. Stejně tak v případě sankcí bude bezzubý. Strojvedoucího může vyzvat v případě nedodržení doby odpočinku k podání vysvětlení, stejnou proceduru může provést s dopravcem v případě použití neplatné licence.

„My se tomu nebráníme, právě naopak. Je ale důležité, aby takový dohled měl okamžitý efekt, a toto vypadá jako polovičaté řešení a zbytečné papírování bez přímého dopadu,“ uvedl mluvčí Federace strojvůdců Libor Poláček. Podle zdroje deníku Zdopravy.cz je potrestání strojvedoucího v gesci dopravce. Zároveň ale přiznává, že se mohou vyskytnou dopravci, kteří nedodržování předpisů neřeší nebo dokonce podporují.

Spory se vedou i o samotný výklad nařízení. To například umožňuje protáhnout směnu z 13 hodin až na 15 hodin, pokud je součástí směny i režijní jízda. Jeden z výkladů zní, že dvě hodiny navíc jsou určené právě a jen na režijní jízdu, jiný, že stačí strávit režijní jízdou jen několik minut a směna může být prodloužena na 15 hodin. Další věcí jsou jízdy strojvedoucích u více dopravců bez řádného odpočinku. To se dá už dnes kontrolovat podle čísla telefonu, hříšníci ale kontrují používáním více telefonů. Navíc předpis neřeší vůbec případy strojvedoucích, kteří mají ještě jinou práci a na lokomotivu nastupují z ní.

Činnosti před výpravou vlaku

NYNÍ

musí být přidělena trasa vlaku
vlak musí být ve stavu „Aktivovaný“ (závazná informace, že vlak skutečně pojede),
Dopravce zašle zprávu „Složení vlaku“,
Dopravce oznámí svou připravenost k odjezdu zprávou „Vlak připraven“

K TOMU NOVĚ

Dopravce doplní do systému číslo licence strojvedoucího, které je jedinečné a nezaměnitelné (bude se doplňovat při každé změně strojvedoucího na hnacím vozidle)

Výňatek z vládního nařízení o pracovní době a době odpočinku zaměstnanců v dopravě (celé znění zde)
Díl 1
Pracovní doba
§ 13
(1) Zaměstnavatel rozvrhne stanovenou týdenní pracovní dobu zaměstnance drážní dopravy na dráze celostátní, regionální a vlečce tak, aby délka směny nepřesáhla 13 hodin. V případě, že součástí směny je režijní jízda, může délka směny činit nejvýše 15 hodin.
(2) Režijní jízda zaměstnance drážní dopravy na dráze celostátní, regionální a vlečce se započítává do pracovní doby.
Díl 2
Doba odpočinku
§ 14
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
(1) Zaměstnavatel rozvrhne pracovní dobu tak, aby zaměstnanec drážní dopravy na dráze celostátní, regionální a vlečce měl mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny nepřetržitý odpočinek po dobu alespoň 11 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích.
(2) Odpočinek podle odstavce 1 může být zaměstnanci drážní dopravy na dráze celostátní, regionální a vlečce zkrácen až na 6 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích za předpokladu, že zaměstnavatel zajistí zaměstnanci možnost spánku na lůžku. Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami může být zkrácen za podmínky, že následující odpočinek bude prodloužen o dobu zkrácení tohoto odpočinku.
Tagy Drážní úřad strojvedoucí SŽDC železnice
19 komentářů