Stát může na obchvatu Sezemic ušetřit čtvrt miliardy korun, ukázaly nabídky v soutěži

I/36, výjezd ze Sezemic. Pramen: Aktron / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=52536242I/36, výjezd ze Sezemic. Pramen: Aktron / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=52536242

Stavba má nepravomocné povolení.

Obchvat Sezemic na silnici I/36 je další silniční stavbou, která může stát vyjít podstatně levněji, než plánoval. Nejlevnější nabídka od sdružení M-Silnice, MI-Roads a Doprastav je za 838 milionů korun, Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) přitom odhadovalo cenu na 1,195 miliardy korun.

Vyplývá to z informací generálního ředitele ŘSD Radka Mátla na sociální síti X a údajů na profilu zadavatele. Do soutěže dorazilo šest nabídek, nejdražší za 960 milionů korun. Druhá nejnižší nabídka je jen o dva miliony korun vyšší než nejnižší.

Stavba má zatím nepravomocné stavební povolení, ŘSD již vybralo i technický dozor stavby. Stavba 7 kilometrů dlouhého obchvatu napojí Pardubice na dálnici D35.

Obchvat města Sezemice na I/36. Pramen: ŘSD

Obyvatelé města Sezemice přitom na obchvat čekají minimálně dvacet let. V roce 2002 došlo k prvnímu zpracování projektu k možnému obchvatu. Dalších třináct let pak trvalo, než stavba získala územní rozhodnutí. Dopravní situace se přitom výrazně zhoršila s otevřením úseku D35 Opatovice – Časy v roce 2021.

„Řešená část silnice I/36 bude plnit nejen funkci silnice I. třídy, ale i funkci přivaděče z dálnice D35 do Pardubic. Realizací obchvatu dojde k výraznému snížení nehodovosti. Vedení trasy mimo zastavěné části obcí navíc minimalizuje kolizi s chodci,“ uvádí ve svých materiálech ŘSD.

Stavba má vedle Sezemic vyřešit současnou nevyhovující dopravní situaci také u Počapelských Chalup a Časů.

Tagy I/36 Ředitelství silnic a dálnic ŘSD Sezemice Sezemice obchvat
26 komentářů