Srážku vlaků na koridoru v Prosenicích způsobil strojvedoucí, který současně pracoval jako pilot

Srážka nákladních vlaků v Prosenicích. Foto: Drážní inspekceSrážka nákladních vlaků v Prosenicích. Foto: Drážní inspekce

Pilot měl být ve výcviku na lokomotivě i v době, kdy byl prokazatelně v letadle.

Drážní inspekce dokončila vyšetřování loňské srážky dvou nákladních vlaků, která způsobila velké komplikace hlavně cestujícím na nejvytíženější moravské koridorové trati. Kvůli odstraňování nehody u Prosenic tam nejezdily vlaky téměř 24 hodin. Vyšetřování odhalilo i systémový problém na české železnici.

U Prosenic se srazily loni 13. ledna vlaky dopravců Rail Cargo Carrier – Czech Republic (RCC-CZ, majetkově spadající do skupiny rakouských drah ÖBB) a ČD Cargo. Podle závěrečné zprávy Drážní inspekce byly příčinou srážky vlaků Nex 43404 (RCC-CZ) a Pn 52479 (ČD Cargo) chyby u strojvedoucího RCC. Toho si dopravce najal u společnosti Strojvůdci CZ.

Nesprávně vyhodnotil informace, které před odjezdem obdržel písemným rozkazem, překročil nejvyšší dovolenou rychlost a nezastavil před návěstí „Stůj“. Celková škoda přesáhla 28 milionů korun. Při nehodě došlo k vykolejení tří dvoudílných vozů (z toho dva vozy vykolejily oběma díly – částmi) a lokomotivy, která byla poškozena, nikdo nebyl zraněn. Došlo současně k poškození sloupů pro trakční vedení.

Drážní inspekce v závěrečné zprávě detailně popisuje průběh mimořádné události. Vlak RCC-CZ jel z Maďarska do Polska, vlak ČD Cargo vezl kulatinu z Německa do Paskova. Vlak RCC-CZ řídil strojvedoucí poskytnutý dopravci společností Strojvůdci CZ.

K události došlo v době, kdy probíhala ve stanici výluka a volnosti vlakových cest se zjišťovaly pohledem. Vlak ČD Cargo v Prosenicích stál mj. z důvodu závady na lokomotivě přes dvě hodiny na třetí staniční koleji, kolem 22:50 mu dispečeři dovolili pokračovat dál na Ostravu. „Rozjezd vlaku byl pozvolný, protože souprava vlaku měla velkou hmotnost,“ uvádí zpráva. Na první staniční kolej v té době vjížděl vlak RCC-CZ. Když jeho strojvedoucí viděl, že do jím pojížděné vlakové cesty vjel jiný vlak, reagoval zavedením rychločinného brzdění. Před odjezdovým návěstidlem s návěstí „Stůj“ již nedokázal zastavit a narazil do boku odjíždějícího vlaku.

Čtrnáct let pilotem u Smartwings

Podle zprávy strojvedoucí vypověděl, že vzhledem k avizovanému vypnutí zabezpečovacího zařízení a dovolení vjezdu vlaku do stanice Prosenice přivolávací návěstí neočekával, že návěst „Stůj“ návěstěná odjezdovým návěstidlem, na které viděl, platí pro jízdu jeho vlaku. Takový úsudek byl ale mylný.

Licenci strojvedoucího měl teprve dva a půl měsíce. Strojvedoucí pracoval současně jako pilot pro Smartwings, podle výpovědi 14 let. Poslední přezkoušení na práci pilota absolvoval dva měsíce před nehodou. Strojvedoucí vypověděl, že v informování osob řídících dopravní prostředek o mimořádnostech v letecké a železniční dopravě cítí rozdíl. Podle jeho vyjádření jsou v letecké dopravě informace přesnější, více cílené na vyloučení pochybnosti. Nad rámec pokynů daných návěstmi hlavních návěstidel postrádal další informace o zastavení vlaku ve stanici Prosenice.

Vyšetřování ukázalo, že pro jízdu vlaku na přivolávací návěst byl proškolen teoreticky, ale v rámci výcviku se s ní setkal jen jednou. „Žádné školení před vznikem dané mimořádné událost pro získání návyku, jak adekvátně řešit i krizové situace, které mohou při řízení drážního vozidla nastat, na lokomotivním simulátoru neabsolvoval,“ uvádí zpráva.

Výcvik v lokomotivě v době, kdy byl v letadle

Drážní inspekce během vyšetřování zjistila, že jízdní výcvik v období zhruba 28 týdnů netrval 470 hodin. Tento údaj prostřednictvím zaměstnavatele strojvedoucího vlaku (Strojvůdci CZ) dokladovala akreditovaná společnost Retrolok (obě firmy mají stejné majitele). Maximálně strávil ve výcviku 357 hodin. V době, kdy měl dle podkladů společnosti Retrolok vykonávat jízdní výcvik, prokazatelně pracoval jako pilot, a to i v rámci mezinárodních letů. V rámci šetření pak inspekce obdržela informaci, že jízdní výcvik strojvedoucího měl trvat dokonce pouhých 177 hodin.

Firma Strojvůdci CZ současně podle zprávy uvedla společnost RCC-CZ v omyl, když o strojvedoucím tvrdila, že má nejméně dvouletou praxi v řízení hnacích kolejových vozidel. Drážní inspekce současně upozornila na bezpečnostní riziko, kdy dopravce, v souladu s právními předpisy, nezapočítává do pracovní doby přesuny zaměstnance přes celou republiku, v tomto případě z Prahy do Břeclavi na začátek směny. V závěrečné zprávě Drážní inspekce současně poukázala na skutečnost, že dlouho získávala od RCC informace o školení a výcviku strojvedoucího vlaku Nex 43404.

V závěrečné zprávy Drážní inspekce dospěla k závěru, že za nehodou je i systémová příčina. „Obsah a způsob provádění zkoušky zvláštní odborné způsobilosti nastavený právními předpisy, ve spojení s jednotnými technologickými postupy dopravce Rail Cargo Carrier – Czech Republic, s. r. o., umožnil nezachytit žadatele, který při samostatném výkonu práce osoby řídící drážní vozidlo nedokázal aplikovat školením nabyté vědomosti – nebyl připraven na samostatný výkon práce osoby řídící drážní vozidlo v praxi,“ uvedla v textu. Doporučila proto Drážnímu úřadu, aby toto bezpečnostní riziko řešil při tvorbě pravidel pro dané zkoušky strojvedoucích.

Srážka nákladních vlaků v Prosenicích. Foto: Drážní inspekceSrážka nákladních vlaků v Prosenicích. Foto: Drážní inspekceSrážka nákladních vlaků v Prosenicích. Foto: Drážní inspekceSrážka nákladních vlaků v Prosenicích. Foto: Drážní inspekceSrážka nákladních vlaků v Prosenicích. Foto: Drážní inspekceSrážka nákladních vlaků v Prosenicích. Foto: Drážní inspekceHasiči při zásahu po srážce vlaků u Prosenic. Foto: Drážní inspekce a HZS OLKSrážka nákladních vlaků v Prosenicích. Foto: Drážní inspekceSrážka nákladních vlaků v Prosenicích. Foto: Drážní inspekceSrážka nákladních vlaků v Prosenicích. Foto: Drážní inspekceSrážka nákladních vlaků v Prosenicích. Foto: Drážní inspekceSrážka nákladních vlaků v Prosenicích. Foto: Drážní inspekce
Tagy Doporučeno drážní inspekce Rail Cargo Carrier Retrolok srážka vlaků Strojvůdci CZ
383 komentářů