cargo

Správa železnic zveřejnila ceny monopolního dodavatele betonových pražců

Železniční trať v Lužci nad Vltavou. Foto: Jan Sůra / Zdopravy.czŽelezniční trať v Lužci nad Vltavou. Foto: Jan Sůra / Zdopravy.cz

Správa železnic uzavřela stamilionový tendr na betonové pražce a poprvé zveřejnila ceny.

Správa železnic dokončila letošní soutěž na dodávku betonových pražců v hodnotě 600 milionů korun pro opravy a údržbu. Výsledek není překvapující, podobně jako v minulosti zvítězila jako jediný účastník společnost ŽPSV. Jde o rámcovou dohodu na 24 měsíců.

Oproti předchozím létům ale výsledek soutěže jednu novinku přinesl. Správa železnic poprvé zveřejnila v písemné zprávě zadavatele i ve smlouvě zveřejněné v registru ceny, za které betonové pražce nakupuje. Rozpětí je široké, pohybuje se od 1700 korun až po téměř 5000 korun bez DPH. Ceny se liší podle účelu a vystrojení pražců, připočítává se k nim i doprava.

Ceník nových bebtonových pražců od ŽPSV. Pramen: Správa železnic

Ceník nových betonových pražců od ŽPSV. Pramen: Správa železnic

Jde o změnu přístupu. Ještě v cenové příloze minulé smlouvy, která byla výrazně promazaná, stálo: „Nezveřejňovat v registru smluv – součást obchodního tajemství ŽPSV s.r.o.“ Právě na obchodní tajemství dodavatele Správa železnic vždy poukazovala, když hájila nezveřejňování cen. U dřevěných pražců, kde je více dodavatelů, přitom ceny byly známy.

„Dodavatel, tedy společnost ŽPSV začala přistupovat rozdílně k tomu, co ve svých nabídkách označuje jako obchodní tajemství. Zatímco v roce 2019 jednotkovou cenu za obchodní tajemství považovala, nyní od této praxe upustila, na základě čehož ji mohla Správa železnic v roce 2020 uveřejnit,“ sdělil mluvčí Správy železnic Marek Illiaš. „Tato skutečnost ovšem sama o sobě neznamená, že by Správa železnic nebyla vázána sdělením o obchodním tajemství ve smlouvě z roku 2019. Jinak řečeno, účinky označení konkrétních údajů za obchodní tajemství i nadále trvají. Z toho stejného důvodu nelze sdělit ani ceny z roku 2019, ani jejich porovnání s cenami v roce 2020,“ doplnil.

U dřevěných pražců je to ale jinak. Tendr na jejich dodávku vyhrála koncem roku 2018 společnost Milan Hroch (druhým účastníkem byla firma Framit). V písemné zprávě zadavatele je cena u obou nabídek zveřejněna, Hroch zvítězil s nabídkou 2320 korun bez DPH za jeden pražec.

Společnost ŽPSV byla do roku 2018 součástí skupiny OHL Central Europe, byla sestrou české stavební firmy OHL ŽS. Stavební koncern ale řešil vážné finanční problémy a výrobce pražců prodal německé firmě Leonhard Moll Betonwerke Beteiligungs. Poslední uveřejněná výroční zpráva ŽPSV je za rok 2018, kdy firma vykázala obrat zhruba 1,7 miliardy a čistý zisk 65 milionů korun. O vzniku a vzdálenější historii firmy se lze dočíst například v Analýze přirozených monopolů výrobců jednotlivých součástí dráhy, kterou nechal v roce 2015 zpracovat tehdejší ministr dopravy Dan Ťok. Dodnes je ke stažení na stránkách Odborového sdružení železničářů.

Na síti Správy železnic je zhruba 24 milionů pražců v běžné koleji. Převaha těch betonových je přitom stále zřetelnější. Zatímco v roce 2005 měl beton podíl 72,6 procenta, loni to bylo 83 procent. Za stejné období kleslo zastoupení dřevěných pražců z více než 26 procent na necelých 16 procent. U výhybek si ale dřevo převahu drží. Správa železnic loni spotřebovala na opravy a údržbu přes 200 tisíc pražců, v investičních akcích pak zhruba 150 tisíc pražců.

Tagy betonové pražce ceny pražců seznam Správa železnic Top ŽPSV
38 komentářů