Správa železnic zakazuje zkratku SŽ, sama ji ale v dokumentech používá

Přejmenování Správy železniční dopravní cesty na Správu železnic přineslo i jeden jazykově-marketingový problém: jak nový název zkracovat v psaném textu.

Přejmenování Správy železniční dopravní cesty na Správu železnic přineslo i jeden jazykově-marketingový problém: jak nový název zkracovat v psaném textu. Zatímco do konce prosince fungovala dobře zažitá zkratka SŽDC, kterou správci železnic užívali i jako logo, zkratku SŽ striktně odmítají.

Upozornění přišlo i deníku Zdopravy.cz. „Upozorňuji, při označení názvu lze použít pouze dvě varianty, a to: Správa železnic, státní organizace, a Správa železnic. Žádné jiné názvy, především však používání jakýchkoli zkratek, není dovoleno,“ napsala v reakci na použití zkratky v článku mluvčí Radka Pistoriusová.

Zákaz zkratky SŽ kladl před týdnem na srdce účastníkům železniční konference v Týně nad Vltavou i manažer Správy železnic Roman Štěrba. Důvodem je podle něj možná záměna se slovinskou drážní společností Slovenske železnice. Upozornění dostali i partneři Správy železnic. „Z důvodu změny názvu správce přepisujeme ve všech rozpracovaných projektech starý nebo nepovolený název jedním ze dvou povolených názvů,“ uvedl zástupce jednoho z nich.

Deník Zdopravy.cz se nicméně dále řídí novinářskými pravidly a pravidly Ústavu pro jazyk český a zkratku SŽ vnímá jako běžnou iniciálovou zkratku typu ČR nebo ČD. V případě možné záměny s jinou firmou připouští Ústav pro jazyk český přidání dalšího písmene (např. SŽe), redakce Zdopravy.cz se nicméně domnívá, že v českém kontextu záměna se slovinskými drahami nehrozí.

Sama Správa železnic se přitom svého vlastního pravidla nedrží. Deník Zdopravy.cz má k dispozici pokyn náměstka generálního ředitele, podle kterého se mají zaměstnanci Správy železnic řídit v případě, kdy zjistí nefunkční radiové spojení u hnacího vozidla. Samotný pokyn je označen kombinací SŽ PO-02/2020-NŘP a v textu je zkratka SŽ použita nejméně v osmi případech, například ve spojení „zaměstnanci SŽ“.

Aby zmatků nebylo málo, pokyn je na hlavičkovém papíře s logem Správa železniční dopravní cesty a doprovozen textem: Schváleno pod čj. 1290/2020-SŽDC-GŘ-O11.

[yop_poll id=“36″]

Tagy Správa železnic Top
231 komentářů