Správa železnic začíná řešit přepínání trakční soustavy v další oblasti, v Praze bude déle stejnosměr

Jednotka řady 680 Pendolino u České Třebové. Foto: Jan SůraJednotka řady 680 Pendolino u České Třebové. Foto: Jan Sůra

Příprava na přepnutí napájecí soustavy běží aktuálně na jediné trati.

Správa železnic pokračuje s přípravou přepínání napájení české železnice ze stejnosměrného na střídavý proud. Vypsala soutěž na čtvrtou studii proveditelnosti, která bude řešit změnu trakční soustavy na Olomoucku a Českotřebovsku. Jde v podstatě o „jízdní řád“ pro přepínání.

Z pěti oblastí, které jsou postupně vybrány, tak zbývá ještě soutěžit oblast Prahy a Středních Čech. V Praze ale přepnutí nastane zřejmě později. „Vypsání soutěže je odvislé na uvolnění projekčních kapacit a na řešenou oblast. Oblast Prahy zůstane delší dobu na 3 kV DC,“ uvedla Správa železnic v aktuálním harmonogramu příprav přepínání.

Aktuální stav plánu na konverzi trakčních soustav. Foto: Správa železnic

Aktuální stav plánu na konverzi trakčních soustav. Foto: Správa železnic

Vítěz studie na přepínání má stanovit postup, jakým se bude měnit napájecí soustava ve zmiňované oblasti i s ohledem na plánovanou obnovu infrastruktury. Oblast zahrnuje i modernizovanou trať do Uničova, kde i přes plány na přepínání buduje Správa železnic stejnosměrnou trakční soustavu. Materiál má řešit i požadavky dopravců na obnovu vozového parku či jejich modernizaci.

Od Chocně až po Prostějov či Svitavy

Studie se bude týkat především koridorové trati od Chocně až za Olomouc, z ostatních tratí pak spojení do Lichkova, Šumperku či Nezamyslic. V případě koridoru do Brna řeší přepínání napájení z České Třebové do Svitav.

V Česku zatím probíhá konverze mezi Nedakonicemi a Říkovicemi. Další přepnutí je v plánu na rok 2025 mezi Střelnou na hranici se Slovenskem a Vsetínem.

SŽDC už dříve rozhodla o postupném sjednocení trakčních napájecích soustav na střídavý proud. Dosud v Česku existují čtyři různé napájecí soustavy. Pro dopravce to znamená, že musí mít buď dražší vícesystémovou lokomotivu či jednotku, která umí jezdit na více typů trakcí, nebo pro každý z úseků jinou lokomotivu. Náklady na kompletní přechod jsou odhadovány na 79 miliard korun. Podle dříve schválené studie se provoz na střídavé trakci vyplatí, protože je efektivnější a snižuje ztráty energie.

V Česku jsou dosud dvě hlavní napájecí soustavy – stejnosměrná 3 000 V a střídavá 25 kV, 50 Hz. Na stejnosměrnou trakci se jezdí zjednodušeně řečeno v severní části země, na střídavou v jižní. Stejnosměrné napětí tvoří více než polovinu elektrifikovaných tratí, ale výkonově jde o důležitější tratě, například hlavní koridor z Prahy do Ostravy.

Mapa jednotlivých oblastí pro konverzi napájecích soustav. Foto: SŽDC

Mapa jednotlivých oblastí pro konverzi napájecích soustav. Foto: SŽDC

Tagy konverze trakčních soustav Správa železnic stejnosměrný proud střídavý proud Top změna trakční soustavy
168 komentářů