Správa železnic vypsala tendr na obnovu velkých sálů Fantovy budovy

Secesní prostory někdejšího vestibulu a restaurací by se měly znovu zaskvět v původní kráse

Velká oprava historické Fantovy budovy se letos přesune do interiérů. Správa železnic (SŽ) dnes vypsala tendr na I. etapu, která zahrnuje obnovu velkých sálů. Secesní prostory někdejšího vestibulu a restaurací by se měly znovu zaskvět v původní kráse. Správa železnic přitom stanovila maximální přípustnou částku: 317,53 milionu korun. Termín pro podání nabídek byl stanoven na 22. března.

Cílem je maximálně přiblížit největší secesní památku českých zemí původní podobě a zároveň v ní znovu vzkřísit pasažérský, kulturní a pracovní ruch. Správa železnic počítá například s vytvořením coworkingového prostoru a business lounge. Hala pak bude sloužit konferencím a společenským akcím, v jižní části budovy nad jižním podchodem vznikne čekárna kombinovaná s kavárnou.

Při pohledu směrem do kolejiště se v pravé části budovy nachází kulturní sál, který vznikl v letech 1948 až 1950 přestropením původního velkolepého příjezdového vestibulu. K tomuto zásahu došlo ještě před výstavbou nové odbavovací haly, protože byly stávající prostory zaměstnancům železnice příliš těsné.

Nalevo od vestibulu jsou sály restaurací. Blíže je sál restaurace 1. a 2. třídy, od sálu čekárny a restaurace 3. třídy se odlišuje velkým volným prostorem původně bohatě zdobeným květinovými motivy a maskami. Sálu čekárny a restauraci 3. třídy dominují čtyři mohutné bohatě zdobené žulové sloupy nesoucí valenou klenbu ve výšce 11 metrů.

Význam Fantovy budovy, která byla dokončená v roce 1909, upadl v roce 1977, kdy byla otevřena nová odbavovací hala nádraží směrem do Vrchlického sadů. Část zajímavých prostor se kvůli tomu ocitla v suterénu. Další využití historické budovy komplikuje i její sevření mezi magistrálu a kolejiště, což chce Správa železnic vyřešit lepším napojením na podchody pod nástupišti; sází přitom mimo jiné na prodloužení severního podchodu na Žižkov, které se právě staví.

Opravy interiérů čeká i II. etapa, která zahrne kancelářské prostory. Aktuálně se dokončuje velká rekonstrukce fasády a střechy.

Fantova budova po rekonstrukci, vizualizace. Autor: Atelier M1 architektiFantova budova po rekonstrukci, vizualizace. Autor: Atelier M1 architektiFantova budova po rekonstrukci, vizualizace. Autor: Atelier M1 architektiVizualizace vestibulu, Praha hl. n.. Autor: Atelier M1 architektiFantova budova po rekonstrukci, vizualizace. Autor: Atelier M1 architektiFantova kavárna. Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářKulturní sál Fantovy budovy dnes. Pramen: Správa železnicHodiny, Fantova budova. Pramen: Správa železnicFantova budova, opera, federální shromáždění, kupole Národního muzea. Pramen: FB Správa železnicInteriér Fantovy budovy před rekonstrukcí v roce 2005.
Autor: Wikipedia, Y.Shishdo – Y.Shishdo http://pipimaru.dyndns.org/Výstavba Fantovy budovy v roce 1907.
Autor: Brunner-Dvořák – http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/view/uuid:a27efd70-6c37-11e4-9d98-005056825209?page=uuid:6603f620-7349-11e4-b2f6-005056827e51 Český svět, 8. 11. 1907, page 68, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=63988891Nová Fantova budova ve 20. letech.
Autor: František Fridrich (1829 – 1892) – Zmizelá Praha, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11703410

Ze stavebně technického a historického průzkumu:

Po stránce statické nebyly v budově zaznamenány významné poruchy a její stav je možno označit za dobrý. Budova byla postavena velmi kvalitně, dlouhodobě slouží svému účelu a vyžaduje rozsáhlou opravu. Ta by se podle našeho názoru soustředit na technické vybavení objektu, povrchové úpravy podlah, stěn a jiných konstrukcí, sanaci vlhkosti, antikorozní nátěry ocelových konstrukcí apod. Současný technický stav nosných konstrukcí podle našeho názoru nevyžaduje stavební zásahy.

Za největší problém stavby je nutné považovat její celkové zanedbání. Havarijní stav některých místností v přízemí, zejména restauračních sálů v části A a B. Nevhodné kamenné dlažby umístěné na podlahách v přízemí. A celkové zanedbání údržby objektu. Velkým problémem, který ale nelze prozatím vyřešit je zvadlý okolní terén při západní straně. Tento terén byl v rámci výstavby nové odbavovací haly a magistrály navýšen a tím vzniklo částečné zapuštění zejména objektu A pod terén. Při severní fasádě vznikl novodobý zapuštěný dvůr v úrovni suterénu. Při západní fasádě je původní balkon z restaurace A zapuštěn do anglického dvorku. Špatný stavební stav v části suterénu, kde chybějí omítky a prostory nejsou dnes využívané.
(Pramen: zadávací dokumentace SŽ)

Tagy fantova budova Praha hlavní nádraží Správa železnic Top
30 komentářů