Správa železnic vymění most přes Sázavu u H. Brodu. Provizorium po 35 letech zmizí

Starý provizorní most u Havlíčkova Brodu. Pramen: Správa železnicStarý provizorní most u Havlíčkova Brodu. Pramen: Správa železnic

Výstavba bude probíhat za úplné traťové výluky. Nebudou však potřeba náhradní autobusy, vlaky pojedou jinudy.

Na okraji Havlíčkova Brodu začíná tento týden rekonstrukce železničního mostu přes Sázavu na jednokolejné trati ve směru na Pardubice. Rekonstrukce fakticky znamená náhradu starého mostu novým. Práce vyjdou na 112 milionů korun, provede je firma FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby.

V rámci stavby se odstraní dvě provizorní mostní konstrukce z roku 1986, vybourají původní kamenné opěry a původní kamenné pilíře se částečně odbourají pod úroveň terénu. Kamenné opěry budou nahrazeny železobetonovými, nová konstrukce pak bude ocelová celosvařovaná. Na místo bude dopravena po částech. Most bude stavebně připraven na možnou budoucí elektrifikaci trati.

„Doplňujícím pozitivním aspektem realizace projektu je, že nově navrženou konstrukcí bude most s kolejovým ložem, tudíž přímo v městské zástavbě Havlíčkova Brodu dojde ke snížení hluku způsobeného železniční dopravou,“ uvedla Správa železnic.

Výstavba bude probíhat za úplné traťové výluky. Nebude však potřeba náhradní autobusová doprava, protože vlaky budou odkloněny na alternativní trať, která vede tunelem. Stavební práce mají podle smlouvy trvat 10 měsíců. Sejmuté provizorní mostní konstrukce budou rozebrány a uskladněny pro případné další využití.

Starý provizorní most u Havlíčkova Brodu. Pramen: Správa železnic

Starý provizorní most u Havlíčkova Brodu. Pramen: Správa železnic

Tagy Havlíčkův Brod most přes Sázavu Správa železnic
97 komentářů