Správa železnic rozdělila tratě D3 do skupin. Některé osadí lehkým ETCS, jinde přidá návěstidla

Motorová jednotka 844 RegioShark u Kytlic na trati z Děčína do Rumburku. Foto: České dráhyMotorová jednotka 844 RegioShark u Kytlic na trati z Děčína do Rumburku. Foto: České dráhy

Správa železnic nenechá tratě se zjednodušeným řízením dopravy (podle předpisu D3) v příštích letech zcela napospas lidskému faktoru. V reakci

Správa železnic nenechá tratě se zjednodušeným řízením dopravy (podle předpisu D3) v příštích letech zcela napospas lidskému faktoru. V reakci na tragickou nehodu z minulého týdne u Perninku dnes ministr dopravy Karel Havlíček představil tři možné postupy, jak s těmito tratěmi naložit.

Správa železnic už tratě D3 rozdělila do tří skupin. Nejvytíženější by se měly dočkat jakési odlehčené verze evropského systému ETCS, který vedení Správy železnic nazývá ETCS Effective či Light. Podle generálního ředitele SŽ Jiřího Svobody by do této kategorie spadla například trať Tanvald Kořenov, jejíž velká oprava se chystá. Problém nicméně je, že takový systém podle Svobody zatím nebyl patentován. Do této červené skupiny patří i tratě, které jsou zaústěné na koridory nebo na jejich objízdné trasy.

„Nemůžeme se nechat dotlačit k nějakému unáhlenému řešení. To, že na nás nyní tlačí někteří výrobci, není směrodatné,“ uvedl Havlíček k možným instalacím nějakého národního systému. Podle Svobody navíc osazení nějakých „nových udělátek“ na tratě ze dne na den může naopak bezpečnost snížit. „Lidé mají své návyky a manýry,“ sdělil Svoboda. Přesto vedle ETCS rezort dopravy připouští na tratích D3 osazení odjezdových návěstidel. To by se týkalo druhé, oranžové skupiny tratí. Ve skupině zelených tratí by zůstalo vše při starém. Vedení Správy železnic nicméně přemýšlí o zavedení všeobecné ohlašovací povinnosti ve všech dopravnách D3 na tratích, kde se křižují vlaky. To může nicméně narazit například na absenci signálu.

Podle Havlíčka vyjde zabezpečení regionálních tratí na „jednotky až desítky miliard korun“. Deník Zdopravy.cz si seznam tratí podle skupiny vyžádal, přinese jej po obdržení.

ETCS Effective (Pramen AŽD Praha)
Tato úroveň je levnější variantou pro vedlejší tratě. Systém by měl pracovat podobně jako ETCS L3, ale počet balíz by byl minimalizován. Balízy by se použily jen v obvodech dopraven s kolejovým rozvětvením. Předpokládá se, že na trati není dostatečný signál GSM-R, a proto jsou dávána jen povolení pro jízdu z jedné dopravny do druhé. Pracuje se na variantě, ve které by byla použita i satelitní navigace pro lokalizaci polohy vlaku na trati.

Tagy ETCS Správa železnic Top zabezpečovací zařízení
146 komentářů