LOT 3a leaderboard

Správa železnic pustí v neděli veřejnost na rozestavěný Negrelliho viadukt

Rekonstrukce Negrelliho viaduktu. Foto: HochtiefRekonstrukce Negrelliho viaduktu. Foto: Hochtief

Na Negrelliho viaduktu, který už dva roky prochází náročnou rekonstrukcí, se v neděli uskuteční den otevřené stavby. Správa železniční dopravní

Na Negrelliho viaduktu, který už dva roky prochází náročnou rekonstrukcí, se v neděli uskuteční den otevřené stavby. Správa železniční dopravní cesty pustí mezi 10:00 a 16:00 na most veřejnost. Trasa prohlídky bude jednosměrná, začne v ulici Prvního pluku a skončí na Štvanici. SŽDC to oznámila v tiskové zprávě.

Rekonstrukce historického viaduktu začala v červnu 2017 v celém úseku dlouhém 1,5 kilometru. Zahrnuje sanaci všech 99 původních mostních oblouků, z nichž osm překračuje Vltavu. Několik oblouků se přitom ukázalo být v mnohem horším stavu, než očekával projekt. Musely být proto rozebrány a postaveny znovu. To stavbu protahuje a prodražuje. Původně měla stát miliardu, aktuálně je cena přes 1,3 miliardy. Otevření mostu pro provoz se předpokládá na červen příštího roku, původně k němu mělo dojít ještě letos. Po dokončení samotného mostu se ještě budou upravovat povrchy pod ním.

V rámci rekonstrukce se sjednocuje řada částí a prvků, které byly nesourodé a lišily se jak konstrukcí, tak tvarem. Stavba dále řeší náhradu zastaralého zabezpečovacího zařízení moderním elektronickým a výměnu 3,3 km kolejnic.

Během posledních měsíců proběhlo osazení nové ocelové mostní konstrukce přes ulici Prvního pluku. V červenci začala montáž ocelové konstrukce nového mostu přes Křižíkovu ulici. Aktuálně se v rámci rekonstrukce dokončují izolace, na podzim se začne navážet štěrk, bude zahájena pokládka kolejí, realizace zabezpečovacího zařízení a trakčního vedení v úseku Bubny – Hrabovka.

Na jaře příštího roku proběhnou dokončovací práce na odbočné větvi z Křižíkovy ulice na Masarykovo nádraží. Dokončení rekonstrukce umožní zavedení traťové rychlosti 60 km/h a přispěje k výraznému zvýšení plynulosti i počtu vypravovaných vlaků. Zároveň jde o první modernizovaný úsek připravený na vyšší kapacitu spojů v projektu spojení na letiště Václava Havla a do Kladna.

Historie mostu
– Negrelliho viadukt je nejdelším železničním mostem v Česku, měří 1,1 kilometru.
– Postaven byl před 160 lety, zásadní opravou od té doby nikdy neprošel.
– Až do roku 1910 byl nejdelším mostem Evropy.
– Je zapsán ve Státním seznamu nemovitých kulturních památek.
– Památková ochrana přináší i některé problémy: například most je relativně úzký pro dvoukolejnou trať, a tak po něm nebude možné jezdit rychleji než šedesátikilometrovou rychlostí.

Tagy Negrelliho viadukt Rekonstrukce Negrelliho viaduktu SŽDC
11 komentářů