LOT 3a leaderboard

Správa železnic opraví dva mosty v Dejvicích, skončí omezení rychlosti

Železniční stanice Praha - Veleslavín. Foto: SŽDCŽelezniční stanice Praha - Veleslavín. Foto: SŽDC

Správa železnic vyhlásila veřejnou zakázku na opravu dvou železničních mostů mezi stanicemi Praha-Dejvice a Praha-Veleslavín na trati z Prahy do

Správa železnic vyhlásila veřejnou zakázku na opravu dvou železničních mostů mezi stanicemi Praha-Dejvice a Praha-Veleslavín na trati z Prahy do Kladna. Stavební práce by měly proběhnout od dubna do září letošního roku, oznámila SŽ v tiskové zprávě.

Předmětem veřejné zakázky jsou opravné práce na železničním mostě přes Gymnazijní ulici a na mostě přes stezku pro pěší spojující ulice Glinkova a Pod Ořechovkou. Předpokládaná cena oprav je 10 milionů korun.

„V prvním případě bude provedena oprava stávající plnostěnné ocelové trámové konstrukce zesílením prvků mostovky, včetně obnovy protikorozní ochrany mostu a výměny mostnic (pražců). U mostu přes stezku pro pěší se stávající nosná konstrukce nahradí novou prefabrikovanou ze železobetonu a s průběžným štěrkovým ložem. Součástí opravy bude sanace a úprava spodní stavby, provede se také nové izolační souvrství objektu a další související práce,“ uvedla mluvčí SŽ Nela Friebová.

Po opravě obou mostů dojde k odstranění trvalého omezení rychlosti na 40 km/h, vlaky budou moci využívat traťovou rychlost 60 km/h.

Úsek z Dejvic do Veleslavína představuje největší oříšek při přípravě nové trati z centra Prahy do Kladna a na letiště. Správa železnic plánuje řešení se dvěma hlubokými tunelovými troubami, ani to však některé kritiky neuspokojuje. Řešení tak stále není definitivní.

Tagy Dejvice Dejvice-Veleslavín mosty Správa železnic trať Praha - Kladno
10 komentářů