LOT 3a leaderboard

Správa železnic chce vytrhat koleje v Budyni nad Ohří. Kraj nesouhlasí

Podřipský motoráček v Libochovicích. Pramen: Wikipedia, Ctenar1957Podřipský motoráček v Libochovicích. Pramen: Wikipedia, Ctenar1957

Správa železniční dopravní cesty se rozhodla zrušit a vytrhat kolejové rozvětvení v Budyni nad Ohří na severočeské lokálce Libochovice –

Správa železniční dopravní cesty se rozhodla zrušit a vytrhat kolejové rozvětvení v Budyni nad Ohří na severočeské lokálce Libochovice – Straškov. Trať je označena jako T5 a kraj na ní objednává sezonní vlaky.

Původní dopravna (dnes zastávka) Budyně je jediné místo na 23 kilometrech tratě, kde lze alespoň teoreticky vykřižovat vlak. Kraj se proto postavil proti vytrhání kolejí. SŽDC ale na něj nedala a z podnětu svého ústeckého oblastního ředitelství vydala oznámení o postradatelnosti zařízení dopravní cesty. Konkrétně jde o kolej číslo 2 (160 metrů), manipulační kolej číslo 3 (215 metrů) a čtyři výhybky.

„Vzhledem ke zhoršujícímu se technickému stavu kolejiště a faktu, že dopravna nebyla používána a ani není evidován požadavek na její využití ze strany dopravce, zahájila SŽDC jednání o postradatelnosti zařízení,“ uvedl mluvčí SŽDC Marek Illiaš. K odstranění nepotřebných kolejí podle něj dojde letos tak, aby práce nenarušily sezonní provoz vlaků.

Trať Libochovice - Vraňany. Autor: Open Street Map Data: OpenStreetMap and contributorsRendering: Rolf-Dresden – Map was created using:Open Topo Map, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=65250729

Trať Libochovice – Vraňany.
Autor: Open Street Map Data: OpenStreetMap and contributorsRendering: Rolf-Dresden – Map was created using:Open Topo Map, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=65250729

SŽDC argumentuje i čísly. Správce udržuje výhybky ve sjízdném stavu v přímém směru. Náklady na opravu výhybek vyčíslil na dva miliony korun, snesení výhybek a postradatelných kolejí bude stát 900 tisíc. „Z výše uvedených důvodů se jeví výhodnější snesení výhybek a zřízení dopravny D3 bez kolejového rozvětvení,“ doplnil Illiaš. Podle něj si SŽDC pozemky ponechá, čímž bude zachována možnost v budoucnu kolejiště obnovit.

Kraji se přitom tento postup nelíbí. V dopise správě železnic připomíná, že v minulosti už byla na trati zrušena dopravna Mšené Lázně. „Snížením kapacity dráhy by dále došlo v podstatě k fixaci stávajícího provozního modelu, neboť trať nebude umožňovat rozšíření provozu a v příštích plánovacích obdobích tak nebude možné uvažovat nad případným rozvojem linky T5,“ píše kraj.

Podobně argumentuje i dopravce KŽC Doprava, který na trati jezdí. „Hlavním důvodem našeho nesouhlasu je naprostá nekoncepčnost vašeho návrhu, který do budoucna jaksi vůbec nepředpokládá možnost obnovení řádné denní osobní dopravy na této dráze, kde by se následně limitním faktorem propustnosti stala délka mezistaničního úseku Libochovice – Straškov o délce 23 km,“ napsal ve svém vyjádření.

Naopak nákladní dopravci sdružení v organizaci ŽESNAD.CZ se záměrem SŽDC problém nemají. „Jelikož na trati Straškov – Libochovice nejsou vedeny žádné pravidelné nákladní vlaky a ani není na straně našich členů pro dopravnu Budyně nad Ohří žádný obchodní záměr, nepožadujeme zachování dopravny Budyně nad Ohří,“ vyjádřil se ŽESNAD.CZ.

Tagy Budyně nad Ohří koleje SŽDC Top
87 komentářů