Spor o režijky na jihu Moravy graduje. Odbory ustavily stávkový výbor

Počet majitelů režijních jízdenek dlouhodobě klesá. Ilustrační foto: Jan SůraPočet majitelů režijních jízdenek dlouhodobě klesá. Ilustrační foto: Jan Sůra

Ústředí Odborového sdružení železničářů dnes na mimořádném jednání řešilo situaci kolem režijek v Jihomoravském kraji. Výsledkem je ustavení stávkového výboru

Ústředí Odborového sdružení železničářů dnes na mimořádném jednání řešilo situaci kolem režijek v Jihomoravském kraji. Výsledkem je ustavení stávkového výboru a hrozba stávkou, které odboráři říkají „porušení sociálního smíru“.

Kraj, který od prosince přebírá podle nové smlouvy s Českými drahami riziko tržeb, dnes znovu zopakoval svou původní nabídku. Podle ní bude uznávat režijky zaměstnancům drah, kteří se přímo podílejí na provozu vlaků na jižní Moravě, za roční doplatek 480 korun. Příslušníkům jejich rodin pak režijky přizná za 990 korun. Po ostatních držitelích režijek chce 1500 Kč.

Jde o nabídku pro vedení Českých drah, to však podle kraje dosud nereagovalo. Kraj v této otázce ale i podle dnešního vyjádření odmítá ustoupit. Vysvětluje to tím, že peníze za režijky chce jako kompenzaci za ušlé tržby z jízdného, od ledna přechází na takzvané brutto smlouvy, kdy riziko příjmů jde plně na kraj.

„Jihomoravský kraj v žádném případě nebrání uznávání režijních výhod zaměstnanců Českých drah ve vlacích objednávaných Jihomoravským krajem. Jihomoravský kraj jedná na základě řádně podepsaných smluv se svým partnerem, Českými drahami, a odborová sdružení by se v tomto případě měla také obracet na České dráhy, protože rozhodnutí je v tuto chvíli na jejich straně,“ uvedl náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro oblast dopravy Roman Hanák.

Stávka by se podle prohlášení odborů týkala jen vlaků objednávaných Jihomoravským krajem. Režijky nicméně nemají jako benefit pouze zaměstnanci ČD, vyplývají z nařízení ministerstva dopravy.

 

Z prohlášení OSŽ

Ústředí OSŽ:
– ustavuje stávkový výbor složený z členů Představenstva OSŽ,

– v případě, že „režijní“ jízdní výhody ve vlacích ČD objednávaných Jihomoravským krajem nebudou vyřešeny podle platné právní úpravy a v duchu Memoranda o udržení sociálního smíru na železnici v souvislosti s řešením problematiky jízdních výhod ze dne 4. 12. 2017, zmocňuje stávkový výbor k vyhlášení stávkové pohotovosti a k provedení všech potřebných kroků k přípravě stávky, která by se týkala vlaků ČD objednávaných Jihomoravským krajem,

– ukládá předsedovi OSŽ a 1. místopředsedovi OSŽ pokračovat v jednání s ČD, MD ČR a Jihomoravským krajem za účelem uspokojivého dořešení problematiky jízdních výhod ve vlacích ČD objednávaných Jihomoravským krajem,

– ukládá předsedovi OSŽ a 1. místopředsedovi OSŽ jednat ve věci ve spolupráci s ostatními odborovými organizacemi působícími na železnici.

Tagy České dráhy Jihomoravský kraj Odborové sdružení železničářů odbory OSŽ režijky stávka Top
573 komentářů