Spor o označení jízdenky. Dvacet sekund po zavření dveří je moc, konstatoval soud

Plzeňské dopravní podniky mají ve flotile celkem 114 tramvají. Foto: PMDP.Plzeňské dopravní podniky mají ve flotile celkem 114 tramvají. Foto: PMDP.

Plzeňské městské dopravní podniky (PMDP) vyhrály zatím nepravomocně spor se studentkou Kateřinou Skýpalovou o platnost pokuty za pozdní označení jízdenky.

Plzeňské městské dopravní podniky (PMDP) vyhrály zatím nepravomocně spor se studentkou Kateřinou Skýpalovou o platnost pokuty za pozdní označení jízdenky. Verdikt může být průlomový i pro jiné dopravní podniky v zemi. Soud se totiž zabýval tím, do kdy musí cestující označit jízdenku, aby byla platná.

Okresní soud Plzeň-sever potvrdil podle tiskové zprávy PMDP, že cestující jsou povinni si označit jízdenku bezprostředně po nástupu do vozu. Žalované uložil uhradit přirážku k jízdnému za jízdu bez platného jízdního dokladu. „V rámci dokazování soudce vyslechl jak žalovanou, tak i revizora dopravních podniků, avšak rozhodující byl audiozáznam pořízený během přepravní kontroly. Z něj bylo patrné, že si cestující bez zjevného důvodu označila jízdenku až po více než 20 vteřinách po zavření dveří, což není v souladu se Smluvními přepravními podmínkami,“ uvedl dopravce v tiskové zprávě.

PMDP současně zveřejnila základní pravidla pro odbavení: cestující mají nastoupit s připraveným jízdním dokladem nebo Plzeňskou či bankovní kartou a neprodleně, tedy ihned po nástupu jízdenku označit/zakoupit u nejbližšího označovače/terminálu.

Na případ studentky upozornil letos v únoru Český rozhlas Plzeň. „Když přijela tramvaj, tak jsem do ní nastoupila. Tramvaj byla úplně přeplněná lidmi, takže jsem hledala první označovač, když se uvolnil, tak jsem k němu přišla, štípla si lístek. A v tu chvíli, když jsem si ho štípala, ke mně přiskočil revizor, který na mě mával odznakem, natahoval se přes všechny lidi a tvrdil, že už je to moc pozdě, že už mě viděl dřív a že lístek neplatí,“ popsala Kateřina Skýpalová. K prvnímu revizorovi se pak přidal druhý, Kateřinu obstoupili a pak společně dojeli na konečnou, kde už čekala policie.
Rozhodnutí soudu vyvolalo značné emoce na sociálních sítích, zejména pak na facebookovém profilu PMDP.

https://www.facebook.com/mhdplzen/posts/2719455848070901

Tagy označení jízdenky Plzeňské městské dopravní podniky PMDP
62 komentářů