Soud zakázal zadlužené firmě JHMD nakládat s majetkem bez vědomí správkyně

JHMD, lokomotiva T47.0 v čele vlaku do Jindřichova Hradce u Kaprouna. Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářJHMD, lokomotiva T47.0 v čele vlaku do Jindřichova Hradce u Kaprouna. Autor: Zdopravy.cz/Jan Šindelář

Podle soudu provozuje firma podnik nehospodárně. Soud pochybuje o poctivém záměru firmy při navrhované reorganizaci.

Krajský soud v Českých Budějovicích dnes zakázal předběžným opatřením firmě Jindřichohradecké místní dráhy (JHMD) jakkoli nakládat s majetkem a penězi, aniž by souhlasila insolvenční správkyně Daniela Urbanová. Opatření navrhla správkyně. Podle soudu nakládá firma s majetkem nehospodárně. Vyplývá to z informací v insolvenčním rejstříku. Firma JHMD, která je v úpadku, s návrhem správkyně nesouhlasila, proti byl i prozatímní věřitelský výbor.

Soud již 3. února zakázal firmě samostatně nakládat s majetkem při jednáních nad částku 50.000 Kč. Nyní nesmí firma sama rozhodovat bez správkyně o žádných majetkových věcech.

„Soud má velké pochybnosti o počínání dlužnice (JHMD) ve vztahu k majetkové podstatě, péči o ní a uchování její hodnoty. Ekonomické vedení dlužnice a nakládání s jejím majetkem, respektive provozování jejího podniku nebylo a evidentně stále není hospodárné. S pravděpodobností blížící se jistotě vede k postupnému nezanedbatelnému zmenšování (majetku) a k evidentnímu poškozování věřitelů,“ uvedl v odůvodnění soudce Zdeněk Strnad. Urbanová v insolvenčním rejstříku uvedla, že firma jí nepředkládá přehled očekávaných příjmů a plánovaných výdajů.

Firma JHMD s návrhem Urbanové nesouhlasila. Argumentovala tím, že již od října do první části ledna měla dispoziční oprávnění v plném rozsahu insolvenční správkyně. Firma se také snažila seznámit správkyni s problematikou svých pohledávek. Vyplývá to z reakce firmy v rejstříku. S návrhem Urbanové nesouhlasil ani prozatímní věřitelský výbor. „Jednomyslně se usnesl, že nepovažuje za vhodné, aby dispoziční oprávnění přešla v plném rozsahu na insolvenční správkyni před případným prohlášením konkursu na majetek dlužníka,“ uvedli věřitelé v rejstříku.

Podle soudu ale provozuje firma podnik nehospodárně. Soud pochybuje o poctivém záměru firmy při navrhované reorganizaci. „Soud má za osvědčené, že dlužnice v dosavadním průběhu řízení stále neplní řádně své zákonné povinnosti. Čas pro záchranu úzkokolejky se objektivně krátí. (…) Soud nyní neučinil nic jiného, než že přidal k dlužnici další pár pozorných očí, které budou v každém okamžiku hledět tam, kam hledí dlužnice,“ argumentuje soudce Strnad. Soud se také bude znovu zabývat žádostí firmy o reorganizaci namísto konkurzu.

Možnost znovu nakládat s majetkem vrátil vedení JHMD v lednu Vrchní soud v Praze. Vyhověl námitce JHMD, že soudkyně Krajského soudu v Českých Budějovicích Pavlína Glaser Hrůzová je podjatá. Soudkyni vyloučil z projednávání a rozhodování o insolvenci firmy.

Zaměstnanci si následně stěžovali, že jim vedení Borise Čajánka nezaplatilo včas výplatu za leden, ačkoliv za předchozí měsíce (pod vedením insolvenční správkyně) výplaty údajně dostávali včas. Zaměstnanci pohrozili stávkou a na dnešek si vzali kolektivně dovolenou.

Firma JHMD je od loňského října v úpadku. Provoz vlaků v říjnu zastavila, protože nemá potřebná povolení. JHMD dluží kolem 360 milionů korun. Firma nemá na splácení dluhů. Argumentuje tím, že jí Kraj Vysočina neplatí poplatek za použití dopravní cesty. Kraj Vysočina to odmítá, uvádí, že postupuje podle platné smlouvy.

O provoz jindřichohradeckých úzkokolejek, tedy dvou tratí, které vycházejí z Jindřichova Hradce, projevila zájem brněnská firma Gepard Express. Náhradní autobusovou dopravu tam zatím provozují Jihočeský kraj a Kraj Vysočina.

Tagy insolvence JHMD JHMD
32 komentářů