Soud o povolení na D1 u Přerova stojí kvůli ústavní stížnosti, stavba dál běží

Stavba D1 u Přerova, stav v druhé polovině února 2023. Foto: ŘSDStavba D1 u Přerova, stav v druhé polovině února 2023. Foto: ŘSD

Stavba D1 dál běží, přesun k Ústavnímu soudu může znamenat čas navíc.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) získalo další měsíce navíc pro stavbu dálnice D1 okolo Přerova. Krajský soud v Ostravě přerušil řízení o žalobě Dětí Země proti v prosinci vydanému stavebnímu povolení na poslední chybějící úsek dálnice.

Vyplývá to z rozhodnutí soudu. Důvodem je probíhající řízení v jedné části žaloby u Ústavního soudu. Ústavní stížnost podal přímo ostravský soud na návrh Dětí Země. Týká se zákona 413. Jde o zákon, kterým se změnil zákon o posuzování vlivů na životní prostředí. Doplnění jedné věty do zákona umožnilo prodloužit platnost stanovisek EIA pro celkem devět staveb včetně D1 u Přerova.

„O uvedeném návrhu nebylo doposud rozhodnuto. Výsledek řízení před Ústavním soudem může mít zásadní vliv na rozhodování v projednávané věci,“ vysvětlila v rozhodnutí předsedkyně senátu, proč zatím řízení přerušila.

Stavba D1 u Přerova začala loni v prosinci. Běží zatím dál, žaloby proti stavebnímu povolení nemají odkladný účinek. Stavba aktuálně pokračuje zemními pracemi, odvozem dřevin, vytyčováním, sondováním a zaměřováním. Krajský úřad Olomouckého kraje minulý týden zamítl další odvolání Dětí Země proti stavebním povolením na některé vedlejší objekty celé akce.

Tagy D1 D1 Přerov - Řikovice EIA Ředitelství silnic a dálnic ŘSD
29 komentářů