LOT 3a leaderboard

Slevy v Maďarsku: Jen na vlaky v závazku a bez dodatečné kompenzace

Jednotky Stadler Flirt v Ostřihomi. Foto: autor článkuJednotky Stadler Flirt v Ostřihomi. Foto: autor článku

V diskusích o nových slevách pro seniory a mládež, které zavedla česká vláda bez důvěry, je často zmiňováno Maďarsko. Deník

V diskusích o nových slevách pro seniory a mládež, které zavedla česká vláda bez důvěry, je často zmiňováno Maďarsko. Deník Zdopravy.cz proto požádal dopisovatele maďarského dopravního serveru IHO.hu Gabriela Korcsmárose o popis tamní situace. A rozdíly jsou zásadní. Podstatná je především skutečnost, že v Maďarsku na kolejích fakticky jezdí pouze národní dopravce, a to v závazku. To platí i o vnitrostátních autobusech. Stát tak slevy nekompenzuje zvlášť, ale jsou zahrnuty v objednávce. Český trh oproti tomu vypadá úplně jinak. Navrhovaný český systém bude stát miliardy navíc, které poputují i k provozovatelům komerčních spojů. Největší slabinou bude kontrola.

Systém slev nařízených státem platí v Maďarsku jen na spojích provozovaných v závazku veřejné služby. A je to systém velice obšírný. Rozsah a výše slev je plně v kompetenci státu, potažmo Ministerstva národního rozvoje, do jehož gesce spadá i doprava a infrastruktura.

Podpora jízdného v Maďarsku má dvě formy. První je podobná jako v České republice – stát objednává spoje a dopravci uhradí nezbytně nutné výdaje na provoz. Ovšem pouze po splnění jasně stanovených podmínek, mezi něž patří například přesnost vlaků, úroveň informování cestujících, stav vozidlového parku a jeho čistota. Druhou formou podpory využívání veřejné dopravy ze strany státu jsou slevy na jízdném. V Maďarsku existují sociální a věkové skupiny, které mají nárok na 50%, 90% i 100% slevy na jízdném. Kompenzace za nařízené slevy ze strany státu je už zahrnuta v objednávce veřejné dopravy.

V Maďarsku je okolo osmdesáti druhů slev, na které jednotlivé skupiny cestujících mohou dosáhnout. Důchodci nad 65 let v Maďarsku jezdí zdarma už od roku 1997, studenti mají slevu 50 % na jednorázové jízdenky, v případě zakoupení síťové jízdenky mezi bydlištěm a místem, kde se škola nachází, dostávají slevu ve výši až 90 %. Na železnici stát poskytuje i jakousi extra slevu na málo využitých tratích, aby podpořil zájem o cestování. Krajané ze zahraničí, kteří disponují takzvaným Maďarským průkazem, mají slevu 90 % na zpáteční jízdenku ve vlacích i autobusech čtyřikrát za rok, ale pouze na vnitrostátním úseku. Na mezinárodní jízdenky se sleva nevztahuje.

Úplně zadarmo tedy jezdí pouze děti do 6 let věku a důchodci nad 65 let (vztahuje se to na všechny důchodce ze zemí Evropské unie), důchodci stačí prokázat svůj věk průkazem totožnosti. Zdarma jezdí i azylanti, a to podle stanovených podmínek ministerstva vnitra. Zaměstnanci a jejich rodinní příslušníci jezdí také „zdarma“ – za obdobných podmínek jako držitelé režijek ČR i na Slovensku.

Sleva 90 % se poskytuje, jak již bylo zmíněno, čtyřikrát do roka na zpáteční jízdenku po Maďarsku pro krajany. Kromě této skupiny nají 90% slevu třeba cestující s průkazem ZTP, cestující s postižením sluchu a zraku (včetně doprovodu), nebo také takzvané velké rodiny (minimálně 3 děti cestující spolu s rodiči).

Sleva 50 % se poskytuje dětem ve věku od 6 do 14 let, občanům pracujícím ve veřejné správě (nutné mít průkazku vydanou zaměstnavatelem), dále důchodcům pod 65 let (16 krát za rok na jednotlivou jízdu)

Sleva 33 % se poskytuje mladým ve věku do 26 let o víkendech, a to od pátku 10:00 do neděle 24:00. Slevu dostávají také rodiny (alespoň 1 dítě).

Sleva 20 % se poskytuje členům Svazu přátel přírody.

Pokud jde o financování a kompenzace, loni dostal národní osobní dopravce MÁV-START ze skupiny MÁV za služby ve veřejném zájmu 144 miliard forintů (cca 13 miliard Kč, zhruba stejně jako ČD, pozn. red.). Čísla byla podobná i v předchozích letech. Číslo zahrnuje objednávku veřejné dopravy včetně kompenzace slev.

MÁV-START má do konce roku 2023 platnou smlouvu na provozování osobní dopravy ve veřejném zájmu v Maďarsku. Vedle MÁV-START provozuje osobní dopravu v závazku ještě GYSEV (obě firmy vede generální ředitelka Ilona Dávid), přičemž každý dopravce operuje na své síti. V případě vlaků, které jsou provozovány na síti obou železničních správ, se výkony vyrovnávají (oběhy souprav a lokomotiv) a tržby se rozdělují podle ujetých kilometrů.

MÁV-START a GYSEV nemají v tuto chvíli žádného konkurenta v osobní dopravě. U GYSEV je specifické hlavně to, že jde o rakousko-maďarskou firmu. Vedle rakouského a maďarského státního kapitálu v ní má podíl i soukromý vlastník.

Gabriel Korcsmáros

Tagy GYSEV Maďarsko MÁV slevy
12 komentářů