Škoda Transportation vyvíjí vlastní bateriové vlaky

Bateriová jednotka Škoda, vizualizace. Pramen: Škoda TransportationBateriová jednotka Škoda, vizualizace. Pramen: Škoda Transportation

V reálných podmínkách při provozu na baterie při rychlosti až 120 km/h bude mít vlak dojezd přibližně 80 kilometrů.

Skupina Škoda Transportation vyvíjí bateriové elektrické jednotky. Nové nízkopodlažní vlaky budou schopny nabídnout standard rychlosti elektrických vlaků i na neelektrifikovaných tratích v ekologickém režimu právě díky využití bateriového pohonu. Takovéto využití bateriových vlaků pro neelektrifikované tratě pomáhá snížit uhlíkovou stopu dopravy tím, že postupně nahradí neekologické dieselové jednotky.

„Snížení emisí a dekarbonizace dopravy budou mít zásadní význam v boji proti změně klimatu. Naše skupina pracuje na vývoji ucelených řešení pro udržitelnou mobilitu, která budou sloužit pro pohony bateriových a výhledově i vodíkových vlaků pod značkou Škoda,“ říká Milan Šrámek, vedoucí elektrických projektů ve skupině Škoda Transportation.

Skupina Škoda Transportation dlouhodobě investuje stovky milionů korun ročně do výzkumu a vývoje a výsledkem je kromě jiného právě vlastní řešení hybridních a bateriových vozidel. Cestujícím v několika městech slouží tramvaje s bateriovým pohonem, aktuálně jsou ve výrobě tato hybridní vozidla pro německý Mannheim. Velmi úspěšná je Škoda na trhu i s dvouzdrojovými (neodborně nazývanými parciálními) trolejbusy –⁠ dosud dodala zákazníkům již několik set takových vozidel. Místo na slunci si již získaly i elektrobusy, které skupina dodala hlavnímu městu Praze. Dalším krokem Škodovky jsou tedy elektrické bateriové vlakové jednotky.

Vlaky s bateriovým pohonem od Škodovky jsou ekologickým řešením pro železniční dopravu nejen v České republice, ale samozřejmě i v zahraničí. Bude se jednat o dvouvozové jednotky čerpající energii z trolejového vedení a v úsecích bez troleje z bateriových systémů vozidla. Ty budou z využívat lithium-iontové baterie s dlouhou životností. V reálných podmínkách při provozu na baterie při rychlosti až 120 km/h bude mít vlak dojezd přibližně 80 kilometrů.  „Je možné použít bateriový systém i s delším dojezdem, ale při hodnocení kapacity, životnosti baterií a nákladů se jeví vzdálenost 80 km jako nákladově optimální a pokrývá velkou část provozních nasazení na neelektrifikovaných tratích,“ vysvětluje Milan Šrámek.

Vzhledem k tomu, že na tradičních trzích Škody je hojně rozšířeno i stejnosměrné napájení, umožní škodovácké řešení nabíjení trakčních baterií i ze stejnosměrné troleje. Dvouvozové soupravy lze pro zvýšení kapacity cestujících spřáhnout do ucelené jednotky i se staršími vlaky. Pro zvýšení dojezdu a životnosti baterie firma využívá vedle nejmodernějších bateriových bloků i optimalizovaných řídících softwarů a nové technologie jako jsou SiC měniče. A z hlediska ekologie je významný i souhrn opatření, která mají za cíl zajistit další využití bateriových setů poté, co doslouží v rámci pohonu vozidel.

Průzkumy trhu jasně ukazují, že nasazení nových vozidel na železnici přináší zásadní růst počtu cestujících, kteří tento ekologický způsob dopravy využívají. „Moderní jednotky Škoda s vysokým komfortem pro cestující by se tak brzy mohly objevit i na tratích bez troleje, kde jezdila starší, neekologická vozidla. To by opět výrazně zvýšilo atraktivitu dopravy i na mnoha vedlejších tratích,“ uvedl Milan Šrámek. Investice zaměřené na zvýšení poptávky po vozidlech s nulovými a nízkými emisemi se v současné době jeví jako nezbytné a jsou v souladu se směřováním Evropské unie.

Vývoj nových vozidel ve Škodě Transportation jde i cestou využití vodíkového pohonu. Právě s touto oblastí má firma přímé zkušenosti, když ve spolupráci s ÚJV Řež vyvinula vodíkový autobus TriHyBus. „Když už mluvíme o bateriových řešeních, měli bychom připomenout, že vlaky na vodíkový pohon používají baterie jako součást trakčního systému a že my jsme v této oblasti již získali opravdu mnoho zkušeností v oblasti silničních vozidel,“ říká Milan Šrámek.

V brzké budoucnosti bude možné vlakové jednotky Škoda přizpůsobit tak, aby fungovaly se všemi dostupnými systémy napájení, od elektrického přes bateriový až po vodíkové palivové články. Budoucí vodíkové regionální vlaky poháněné palivovými články nabídnou výkon srovnatelný nebo vyšší než dieselové vlaky, přičemž nevypouštějí žádné emise, resp. jejich ekologičnost závisí na zdroji vodíku.

Strategie rozvoje ekologických vozidel skupiny Škoda Transportation spočívá v neustálém zlepšování udržitelnosti jejich řešení prostřednictvím sledování a snižování jejich dopadu na životní prostředí po celou dobu životnosti. Stanovené priority se zaměřují na energetickou účinnost systémů železniční dopravy, používání čistých, recyklovatelných a přírodních materiálů, snižování hluku a vibrací, snižování emisí do ovzduší a řízení výrobků po skončení jejich životnosti.

Snahy Škody o vývoj nových ekologických vozidel jsou v souladu s aktuálními trendy světové dopravy a projekty, které mají za cíl dekarbonizaci dopravy. Například Evropská zelená dohoda je plánem, který má zajistit udržitelnost hospodářství Evropské unie. Jedním z klíčových prvků tohoto plánu je právě zavedení nízkoemisních a bezemisních dopravních prostředků, neboť odvětví dopravy je v současnosti zodpovědné za přibližně 25 % emisí skleníkových plynů v unii. Evropská zelená dohoda usiluje o snížení emisí z dopravy o 90 % do roku 2050.

Tagy bateriové vlaky Škoda Transportation
187 komentářů