Škoda Group zveřejňuje svůj první ESG report

Ilustrační foto. Pramen: Škoda GroupIlustrační foto. Pramen: Škoda Group

Výrobní závod Škody ve finském Otanmäki funguje výhradně na větrnou energii.

Přední evropský výrobce vozidel a řešení pro veřejnou dopravu, Škoda Group, zveřejnil svůj první report zaměřený na životní prostředí (E), společenská témata (S) a řízení (G) za rok 2022. Report je zpracován v souladu s obecně respektovanými směrnicemi Global Reporting Initiative (GRI) 2021.

Škoda v něm sdílí svou strategii udržitelného rozvoje a nastiňuje cíle, které si stanovila pro prosazování pozitivních změn. Report poskytuje cenné informace o současných a připravovaných aktivitách skupiny zaměřených na minimalizaci dopadů na životní prostředí a podporu sociálních otázek.

„Naší vizí je nabízet udržitelnou mobilitu, a proto jsou zásady ochrany životního prostředí, sociální zásady a zásady řízení hluboce zakotveny v kultuře naší společnosti. Proto vítám příležitost podělit se s vámi – po prvním celém roce mého vedení – o naši cestu k udržitelnosti prostřednictvím tohoto ESG reportu,“ řekl Didier Pfleger, CEO Škoda Group, a dodal: „Udržitelnost je klíčem k zajištění dlouhodobé resilience a úspěchu Škoda Group a komunit, ve kterých jsme aktivní.“

Škoda Group určila nejvýznamnější témata pro svou strategii udržitelného rozvoje na základě pečlivého posouzení materiality. S využitím mezinárodních standardů a rámců, podkladů z oborových směrnic i z externích a interních průzkumů mezi zainteresovanými stranami Skupina vyhodnotila své negativní i pozitivní, současné i potenciální, dopady na životní prostředí, ekonomiku a lidi, včetně zohlednění lidských práv.

„Naším cílem je zapojit všechny zúčastněné strany a zabývat se všemi klíčovými tématy, která se týkají našeho podnikání, abychom zajistili ucelený a komplexní přístup, který zvyšuje důvěryhodnost naší strategie udržitelného rozvoje,“ uvedla Lýdia Rosová, ESG Manager ve Škoda Group. „Náš první ESG report podporuje tento cíl a představuje významný krok vpřed v přípravě na nadcházející reportovací požadavky,“ dodala.

Hlavní body reportu za rok 2022:

Investice do výzkumu a vývoje udržitelných produktů: 3 % příjmů
Uhlíková stopa Scope 1 + 2: 62 430 CO2e
Výrobní závod v Otanmäki (FI) funguje výhradně na větrnou energii
Do konce roku 2024 bude 1/3 spotřeby elektřiny pocházet ze solární energie
Podíl recyklovaného odpadu: 78 %
91,3 % recyklovatelnost 30metrové tramvaje
2. místo v ocenění Czech TOP Employers v roce 2022 v kategorii Automobilový a strojírenský průmysl
90 % trainee studentů přechází do zaměstnání na plný úvazek
25 % zaměstnankyň na rodičovské dovolené pracuje na dohodu o částečném úvazku
0 zaznamenaných případů porušení protikorupčních a protiúplatkářských zákonů

Skupina bude každoročně transparentně informovat o tématech souvisejících s udržitelností a bude usilovat o neustálé zlepšování výkonnosti a co nejodpovědnější podnikání.

Tagy ESG Report Škoda Group
3 komentáře