LOT 3a leaderboard

Silnici z Liberce do Chrastavy čeká po 15 letech oprava za čtvrt miliardy. Aut po ní jezdí více, než stát čekal

Silnice I/35 mezi Libercem a Chrastavou u Bedřichovky. Foto: Zdopravy.cz / Jan SůraSilnice I/35 mezi Libercem a Chrastavou u Bedřichovky. Foto: Zdopravy.cz / Jan Sůra

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) začne letos s velkou opravou silnice I/35 v úseku ze Stráže nad Nisou na okraji

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) začne letos s velkou opravou silnice I/35 v úseku ze Stráže nad Nisou na okraji Liberce do Chrastavy. Před patnácti lety rozšířená silnice, která má místy až pět jízdních pruhů, je ve špatném stavu kvůli větším intenzitám dopravy, než stát očekával.

Zakázce na opravu silnice je zatím nejblíže sdružení firem Eurovia a Strabag. To podle protokolu z otvírání obálek nabídlo nejnižší cenu – 237 milionů korun. Odhadovaná cena byla přitom vyšší – 285 milionů korun. Jde o jednu z prvních velkých soutěží ŘSD, u které se odevzdávaly nabídky až po vypuknutí epidemie koronaviru. Zda půjde o dlouhodobější trend, kdy stavební firmy začnou zlevňovat, není zatím ještě jasné.

Osm kilometrů dlouhý úsek patří mezi nejvytíženější silnice v Libereckém kraji, jde o výpadovku směrem na Děčín i Polsko a Německo.

K rozšíření silnice došlo před patnácti lety, kdy se z původní dvoupruhové stala čtyřpruhová v celém úseku, ve stoupáních je pětipruhová. Proč po relativně krátké době přichází tak nákladná a v podstatě kompletní rekonstrukce?

Podle mluvčí ŘSD Niny Ledvinové byly při rozšíření podkladní vrstvy tvořeny z nestmelených materiálů – štěrkodrtí. „Na nové části silnice byla konstrukce vozovky navržena na dopravní zatížení odpovídající prognóze z doby projektování zkapacitnění silnice. Skutečný vývoj dopravního zatížení předmětného úseku silnice těžkými nákladními vozidly, které má rozhodující vliv na životnost vozovek, předčil původní prognózu,“ vysvětlila Ledvinová. Hlavními příčinami bylo otevření nového hraničního přechodu na silnici č. 35 v Hrádku nad Nisou pro neomezený provoz, nižší dopravní výkon v železniční nákladní dopravě a všeobecně zvýšený nárůst intenzity provozu těžkých nákladních vozidel.

Diagnostický průzkum v roce 2018 potvrdil, že příčinou poruch na silnici je nedostatečně únosná konstrukce vozovek. „Pro období životnosti plánované rekonstrukce (20 let) a předpokládané výhledové intenzity provozu těžkých nákladních vozidel byla v některých úsecích navržena recyklace podkladních vrstev a jejich zpevnění cementem. Asfaltové vrstvy krytu vozovek, které jsou po cca 15 letech na konci životnosti, budou obnoveny,“ dodala Ledvinová. Na území obce Stráž nad Nisou bude obrusná vrstva provedena z nízkohlučné asfaltové směsi. Na mostech se budou vyměňovat nevyhovující elastické mostní závěry, v některých případech za ocelové, kotvené do betonových konstrukcí mostů.

Oprava má začít letos v létě, naplánována je do listopadu 2022. „Provoz na silnici č. 35 bude omezen úplnými uzavírkami provozu na části jednoho jízdního pásu a obousměrný provoz bude veden ve dvou jízdních pruzích na druhém jízdním pásu,“ dodala Ledvinvá.

Tagy I/35 Liberecký kraj Ředitelství silnic a dálnic ŘSD Stráž nad Nisou - Chrastava
23 komentářů