dpp

Silnici Praha – Kutná Hora čeká letos více omezení, v Doubravčanech postaví nový most

Most na silnici I/2 v Doubravčanech. Foto: ŘSDMost na silnici I/2 v Doubravčanech. Foto: ŘSD

V místě bude během výstavby kyvadlový provoz.

Řidiče a cestující na silnici I/2 z Prahy do Kutné Hory čeká letos více omezení. Kromě nedávno oznámených oprav v úseku Mukařov – Kozojedy musejí letos počítat i s komplikacemi u Doubravčan. Důvodem bude celková oprava mostu přes Vavřinecký potok.

ŘSD finišuje s výběrem zhotovitele. Do soutěže přišly čtyři nabídky, aktuálně probíhá jejich hodnocení. Podmínkou je dokončit práce do čtyř měsíců od zahájení. Oprava vyjde nejméně o dva miliony korun dráž, než ŘSD očekávalo. Nejnižší nabídka je 17,7 milionu korun, odhadovaná cena byla 15,4 milionu korun.

„K celkové opravě mostu přes Vavřinecký potok přistupujeme s ohledem na jeho stávající stavebně-technický stav. Komplexní přestavba mostu bude řešit závady zjištěné v průběhu mimořádné mostní prohlídky. Netěsné dilatační závěry a nefunkční izolační systém způsobuje zatékání do nosné konstrukce a dále na úložné prahy obou opěr,“ vysvětlil Martin Buček z týmu komunikace ŘSD. Upozornil, že dochází k degradaci betonu a korozi výztuže. „Z důvodu zjištěných závad má most omezenou životnost a nevyhovuje z hlediska únosnosti,“ dodal Buček.

Stávající nosná konstrukce mostu bude snesena, dojde odbourání křídel mostu, úložných prahů a části dříků opěr do úrovně pro výstavbu nových úložných prahů. Na ty bude uložena nová nosná konstrukce z předpjatého betonu.

Demolice i následná výstavba bude prováděna za plné uzavírky, tedy za vyloučení silničního provozu. Ten bude převeden na jednopruhovou provizorní komunikaci o šířce 4 metry a délce přibližně 108 metrů. Její součástí bude mostní provizorium délky 45 metrů. Směrový provoz na provizorní komunikaci bude řízen kyvadlově pomocí světelné signalizace. Stavba má začít v první polovině letošního roku.

Tagy I/2 Ředitelství silnic a dálnic ŘSD
9 komentářů