Silnici I/9 před Prahou čeká rozšíření, ŘSD vybralo projektanty

Silnice I/9 mezi Líbeznicemi a D8. Foto: Google Street ViewSilnice I/9 mezi Líbeznicemi a D8. Foto: Google Street View

K rozšíření má dojít v roce 2027.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) plánuje rozšířit první kilometry silnice I/9 na okraji Prahy o další jízdní pruh. Má jít o přidání pruhu ve směru od Mělníka ke křižovatce Zdiby na dálnici D8. Jde o nejvytíženější část silnice, která spojuje Prahu s Rumburkem.

ŘSD tento týden uzavřelo smlouvu se sdružením několika projekčních firem v čele s HBH projekt na zpracování dokumentace pro vydání společného povolení. Zaplatí za ni podle registru smluv 8,7 milionu korun bez DPH, vyplývá z registru smluv.

„Navýšení kapacity je žádoucí s ohledem na nárůst dopravy, jejíž intenzita se mezi lety 2010 až 2016 dle výsledků sčítání dopravy zdvojnásobila. Od sjezdu z D8 na MÚK Zdiby až ke křížení silnice III/0083 u obce Líbeznice přesahuje současná intenzita hranici 13 tisíc vozidel za den,“ uvádí ŘSD v informačním letáku stavby. Stavba má zvýšit bezpečnost odstraněním nevhodného uspořádání úrovňové křižovatky se silnicí, která slouží pro napojení obce Sedlce na I/9. V rámci návrhu je toto nebezpečné křížení v km 1,6 nově řešeno mimoúrovňově. Zatím není jasné, zda nadjezdem nebo podjezdem. Z opačné strany I/9 je do této křižovatky vedeno napojení obce Bořanovice (ulice U Rybníka).

Rozšíření silnice I/9 Zdiby - Líbeznice. Foto: ŘSD

Akce naváže na dřívější úpravu křižovatky ve Zdibech.  I když původní plány počítaly se zřízením střídavého třípruhu, nakonec budou dva pruhy pouze jedním směrem, tedy k dálnici D8. Detailně je celá akce popsaná v informačním letáku.

Křižovatka Zdiby na D8 dostala přímý sjezd na Líbeznice a Mělník, sloupy zůstaly na místě

ŘSD aktuálně počítá s tím, že stavba začne v roce 2027, odhadované náklady jsou 308 milionů korun.

Tagy I/9 I/9 Zdiby - Líbeznice Ředitelství silnic a dálnic ŘSD
71 komentářů